Frågor & svar
Nyheter
Bildcollage med två bilder. Till vänster bostadsområde med mycket gröna buskar och träd. Till höger en bild på Per Skyllberg som står i blå jacka framför ett träd och ett rött hus.

Per skapar nya grönytor i staden

När städerna förtätas får ofta grönytor stryka på foten. Gamla ekar fälls till synes lättvindigt för att ge plats åt hus, vägar och annan infrastruktur. Men det gäller inte i Nyköping.

Publicerad:

– Det är bra att få med hållbarhet i ett tidigt skede och baka in det i översiktsplaneringen, säger biologen Per Skyllberg i Nyköpings kommun.

Ett förändrat klimat med mer extremväder ställer nya krav på anpassningar. Parker har en central roll i den hållbara staden och ger biologisk mångfald, svalka heta sommardagar och skyddar mot skyfall,

Nyköping har en hög ambition när det gäller grönytor.

– Vi tar ett större grepp och skapar nya parker eller bygger bostäder när verksamheter flyttar ut i stadens perifera delar och frigör yta i city. Det behövs för att stå emot skyfall, men också för att ge skugga och möjligheter till rekreation, säger Per Skyllberg.

 

Träden fångar upp föroreningar

Forskarna har räknat ut att städer kan spara mycket pengar genom att träd fångar upp luftföroreningar som kväveoxid och svaveldioxid. Kolinlagringen från stadsträden ska inte heller underskattas. Träden i Göteborg kan ta upp kol som motsvarar utsläppen av koldioxid från fyra miljoner bilar under ett år.

Det visar att vi är på rätt spår, även om planerna kan ändras under resans gång. Men det finns en vilja hos politikerna att göra Nyköping grönare och mer hållbar i framtiden.

Per Skyllberg påminner om att mycket redan är på plats, som ett naturreservat nära resecentrum, liksom kor och får som går och betar på ängarna inne i staden.

Palle Liljebäck

chefredaktör