Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Nyheter

Aleksis tar hjälp av AI för att hantera klimatkrisen

Även om inte AI är hela lösningen kan det bli ett viktigt verktyg i ett förändrat klimat. Forskningen är ännu i sin linda, men nu börjar den fart. AI-forskaren Aleksis Pirinen på RISE tar fram algoritmerna som gör jobbet.

Publicerad:

– Med sin förmåga att analysera stora datamängder från satelliter och historiska händelser är AI ett kraftfullt verktyg, säger Aleksis Pirinen, AI-forskare vid Rise.

AI_Aleksis_Insta_1080x1080px_1.jpg

Verktyget kan både användas för att minska utsläppen och för att mildra effekterna av torka och översvämningar i spåren av klimatförändringar. Det handlar bland annat om att säkra tillgången på mat och förutse hur flyktingströmmar kommer att gå när vissa platser blir obeboeliga.

– AI-modeller gör det också möjligt att förutse var katastrofer, som en följd av extremväder, kommer att ske. Infrastruktur med vägar, byggnader och annat som utsätts för ett ökat tryck kan då förstärkas i vissa områden.

 

Maxa sol och vind

AI kan också användas för att göra energi- och markanvändningen mer effektiv. Till exempel kan det vara svåra avvägningar mellan att bygga vägar och bedriva jordbruk på värdefull åkermark.

– För att optimera sol- och vindenergin måste man veta var det blåser mest och var solceller ska placeras och hur de ska riktas. AI kan också hjälpa oss att förutspå när på dygnet och under hela året vi behöver mest energi.

Aleksis förklarar att AI kan accelerera forskningen, som att hitta metoder för att utvinna energi från fusion och efterlikna de processer som sker på solen. Men också för att hitta smarta lösningar för till exempel kvantfysiken.

 

Dela bil för att spara resurser

Lite mer jordnära ser han att bilar med GPS kan hitta den mest klimatsmarta vägen. När bilarna blir självkörande kan folk dela bilar inom den så kallade delningsekonomin för att spara resurser. Och då måste man hitta bra AI-system för det.

Satellitdata blir allt viktigare när samhällsproblem ska lösas.

– Tack vare satelliter kan vi få en global bild av var utsläppen av koldioxid sker i detalj. I dag bygger statistiken på inrapporterade data från företagen. Med AI kan vi få en mer exakt bild av läget.

Finns det några baksidor?

Det kan finnas en övertro på att tekniken löser klimatkrisen, vilket kan få människor att slappna av och låta bli att ändra livsstil. AI kan också användas i fel syften, som när drönare används för spionage eller i krig. Ansiktsigenkänning är ett annat exempel, liksom sociala medier med desinformation som kan försvåra klimatarbetet.

 

Fler kompetenser behövs

Aleksis har bara jobbat några månader på RISE, men känner att han som disputerad inom datorseende och maskininlärning har hamnar på rätt arbetsplats.

– Här finns en stor bredd av kompetenser med koppling till klimatet, där till exempel klimatmodellerna kan förbättras med AI. Möjligen behöver man också få in fler kompetenser inom bland annat samhällsvetenskap, då det perspektivet också behövs för att förstå klimatets påverkan på samhället.

I sin egen forskning knackar han själv kod och programmerar, men har också rollen som projektledare i skärningspunkten mellan AI och klimat.

Palle Liljebäck

chefredaktör