Frågor & svar
Nyheter
Bildkollage. Ett flygplan i luften och en bild på Björn Alriksson.

Biokemisten Björn gör bränsle av sågspån

Kan man flyga på sågspån? Det vet Björn Alriksson, biokemist på RISE Processum, svaret på. Om några år kanske vi kan slippa känna flygskam, men hur funkar det?

Publicerad:

— I ett första steg gör enzymer jobbet och bryter ner cellulosan till socker i en av processerna. Sedan tar jästsvampar över som producerar oljor som extraheras och genomgår en kemisk katalys till kolväten som är lämpliga som flygbränsle, säger Björn Alriksson.

 

Utmaning med storskalig produktion

Vi träffade Björn första gången 2019 när projektet precis hade startat. Idag är projektet avslutat där de lyckades nå höga lipidhalter och visat att det går att omvandla fettsyror till kolväten via hydrodeoxigenering.

— Sammanfattningsvis visade projektet på lovande resultat, men även på en rad processutmaningar som utgör hinder för storskalig produktion, inte minst uppskalningsarbetet. Vidare forskning och utveckling bör fokusera på att lösa dessa utmaningar.


Är en mer miljövänlig flygresa i sikte? Kan vi snart slippa känna flygskam om fler flygplan använder biobränsle?

— Det finns redan i mindre uträckning idag men de är inte producerade från råvaran sågspån som vi har fokuserat på i vårt projekt.

 

Ny anläggning för bioraffinaderi

Nu återstår det att jobba vidare med att utveckla tekniken för att omvandla restströmmar från skogsindustrin, inte bara riktat mot flygbränsle utan även mot andra produkter som bioplast, biokemikalier, foder, mat med mera.

— För att skynda på utvecklingen så kommer vi också att bygga upp en helt ny forskningsinfrastruktur i Örnsköldsvik. Så om allt går vägen så kommer vi ha en pilotanläggning för bioraffinaderiutveckling i världsklass under nästa år. Det blir kul! avslutar Björn förväntansfullt

Nikita Zeiloth

Journalist & digital innehållsproducent