Frågor & svar
Nyheter

Det nya flexibla arbetslivet

Pandemin har ökat takten mot ett mer flexibelt arbetsliv. Hur får man en bra arbetsmiljö på hemmakontoret och hur lyckas man med hybridarbete? Här samlar vi tips och råd om vad som gäller i det flexibla arbetslivet. 

Publicerad: Uppdaterad:

Denna sida uppdateras och kompletteras med ny information löpande.

HR-chefen: Flexibelt arbetsliv ger ork och arbetsglädje

Under coronapandemin har Länsstyrelsen i Västra Götaland kunnat bedriva en bra och effektiv verksamhet trots att 90 procent av medarbetarna jobbat hemifrån. Med dessa erfarenheter i ryggen är man nu redo för en framtid med ett flexibelt arbetsliv.

Läs Flexibelt arbetsliv ger ork och arbetsglädje

 

Så skapar du en bra arbetsmiljö i det flexibla arbetslivet

Efter nästan två år av distansarbete har mångas arbetsvardag förändrats till ett mer flexibelt arbetsliv. Naturvetarnas expert förklarar vad som gäller och delar med sig av sina tips för att du ska ha en bra arbetsmiljö på hybridkontoret.

Läs Så skapar du en bra arbetsmiljö i det flexibla arbetslivet

 

Tillbaka till kontoret efter pandemin

2021-08-23

Restriktionerna lättar och allt talar för att många är på väg tillbaka till kontoret. Här är 5 tips för att lyckas med återgången.

1. Gör en riskbedömning

En riskbedömning görs bäst i samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud i syfte att minimera riskerna för smittspridning. Det handlar om att identifiera svaga punkter på kontoret och på vägen dit. Se till att ha en god ventilation, hålla avstånd till varandra och tvätta händerna. Regler som gällde under pandemin är fortfarande aktuella. Påminn gärna varandra om det. Att sätta upp uppmuntrande skyltar bidrar också till ett smittsäkert beteende.

2. Dela upp personalstyrkan

Vi står inför en ny situation och allt är inte som tidigare. Därför är det en bra idé att dela upp personalstyrkan och göra ett schema för vilka som ska vara på kontoret. Vissa arbetsuppgifter, som att läsa på egen hand och ha möten i mindre grupper kan vara möjligt att utföra på andra platser. Om ni har aktivitetsbaserat kontor, överväg fasta platser under en period.

3. Klargör vad som gäller

Inför återgången till arbetsplatsen är det viktigt att arbetsgivaren ser över riktlinjer och policy så att det blir tydligt vad som gäller. För många har hemarbete blivit det nya normala. Vissa gillar det, medan andra välkomnar att komma tillbaka till kontoret. Tänk på att du inte helt själv får bestämma om du ska jobba hemifrån eller på kontoret, utan det ska ske i dialog med arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan genom sin arbetsledningsrätt bestämma varifrån du ska jobba, men i normalfallet kommer man överens så att båda parter blir nöjda.

4. Följ upp

Håll koll och var uppmärksam på hur kollegorna mår. Även om arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön är det upp till alla att medverka till en bra arbetsmiljö. Återgången ska följas upp fortlöpande och problem ska åtgärdas. Glöm inte att ta till vara fördelarna med det förändrade sättet att arbeta.

5. Hur ser framtidens arbetsplats ut?

Ha en dialog om hur framtidens kontor ska se ut. Nu finns ett fönster för att förändra och utveckla arbetslivet till något som är bättre än i dag. Många upplever minskad stress och har lättare att få ihop livspusslet, samtidigt som de är mer effektiva än tidigare. Med färre resor till jobbet och fler videomöten blir arbetsplatsen mer hållbar.

 

7 av 10 vill fortsätta att jobba hemma efter pandemin

Nio av tio naturvetare har helt eller delvis jobbat hemma under pandemin. Det gäller särskilt inom statlig och privat sektor, där fler har möjlighet att arbeta på distans.

två till tre dagar hemma 

Rapporten från Naturvetarna som släpps i början av augusti visar också att 70 procent av dem som har hemmet som arbetsplats nu vill fortsätta med det två till tre dagar i veckan.

- Det blir viktigt för arbetsgivarna att svara upp mot det önskemålet om de ska vara fortsatt attraktiva. Flexibilitet, där man i dialog hittar lösningar för olika individer, är en nyckel, säger Kristofer Jervinge, utredare på Naturvetarna.

Ge inte avkall på arbetsmiljön

I ett sådant framtida arbetsliv är det viktigt att hålla ett öga på arbetsmiljön, både hemma och på arbetsplatsen.

- Det får inte bli så att vi accepterar en sämre arbetsmiljö för att få vara flexibla. Då finns risken för förslitningsskador i rygg och nacke, liksom för psykosociala problem om till exempel någon måste sitta i kontorslandskap mot sin vilja, säger Kristofer Jervinge.

 

Ta mikropauser och rör på dig när du jobbar hemma

2021-05-21

När man arbetar hemma är det lätt att fasta framför skärmen och glömma bort att röra på sig. På kontoret är det lättare att få naturliga mikropauser, till exempel när man gick till en kollega för att prata eller ”fastnade” vid kaffemaskinen.

Att röra på sig regelbundet under arbetsdagen är viktigt för vår hälsa, både för stunden och vårt välmående på lång sikt.
Här kommer fem enkla tips på gympaövningar som du kan göra regelbundet under dagen som vår försäkringsförmedlare Akademikerförsäkring tagit fram.

 

Både hemarbete och kontor att föredra i framtiden

2021-04-30

Många spekulerar om hur vi ska jobba efter pandemin. Att ta det bästa från två världar och dela tiden mellan hemmet och kontoret är en väg framåt, enligt en färsk undersökning.

I dagsläget jobbar var tredje svensk hemma och två av tre gillar det. En majoritet upplever också att de är mer effektiva och får mer gjort, enligt företaget European institute of behavioral analysis.

Men hur går det med kreativiteten?

- Antalet nya patent växte 2020, men inte lika mycket som 2019. Nya patent är en markör för innovationsklimatet, säger Mårten Westberg, president på företaget.

Ju mer komplex en kreativ process är desto större chans att lyckas med uppgiften när man jobbar tillsammans på plats.

- För arbetsuppgifter som kräver hög koncentration, men med färre vägval passar hemmakontoret bra.

Lockar talanger

Mårten menar att de som erbjuder möjligheten att delvis jobba hemma i högre grad kan attrahera talanger efter pandemin. De arbetsgivarna har en konkurrensfördel.

- Med fler som jobbar hemma minskar behovet av stora kontorsytor, vilket sänker kostnaderna för arbetsgivarna.

Det skiljer lite mellan kvinnor och män i synen på att jobba hemma, där kvinnorna har lite högre trivsel än män, särskilt äldre män vill i högre grad ha ett kontor att gå till.

Bättre balans

Många upplever också att de har fått bättre balans mellan arbete och fritid när de jobbar hemma. En del har också utvecklat nya hobbies när de har fått mer tid och slipper långa resor.

Interaktioner mellan medarbetare på plats är både på gott och ont.

- Kontor är en arena för skvaller, som är en tidstjuv. Att vara på kontoret är också bra för karriären och ger känsla av kontroll, säger Mårten.

Flyttlass i motsatt riktning

Han konstaterar att det är svårare att vara chef på distans, men att det är lättare att starta eget när man kan sitta hemma och slipper kostnader för kontor.

Hemmatrenden för att flyttlassen nu går i motsatt riktning, från stad till land.

- Det breddar rekryteringsbasen för arbetsgivarna och gör det lättare att utbilda sig i hela världen när man kan plugga online, avslutar Mårten.

 

Jobbar du mer i pandemin?

2021-04-26

När man jobbar hemma har tiden framför datorn och mobilen ökat för många. Pauserna har blivit färre och kortare i jämförelse med för ett år sedan. Hur har ditt arbete påverkats och hur gör du för att klara den ökade arbetsbelastningen? Kommentera på Månadens fråga. 

 

Så lyckas du med digitala möten

2021-04-19

Att ha möten online är numera vardag för de flesta som arbetar hemma. De fungerar mer eller mindre bra och ställer lite andra krav än när man möts fysiskt. Här ger vi sju tips på hur digitala möten kan förbättras.

1. Se till att alla kan tekniken

Efter ett år med digitala möten tar vi för givet att alla kan tekniken. Men så är det inte alltid. Börja gärna mötet med att säkerställa att alla behärskar verktygets olika funktioner.

2. Gör agendan känd innan onlinemötet

Ännu viktigare än på fysiska möten är att ha en tydlig agenda och mål med mötet. Klargör syftet som kan handla om allt från att fatta beslut i en fråga till att jobba mer kreativt och hitta lösningar på problem. Om det bara är informationspunkter kanske det är bättre att mejla eller använda chatten. Ju mer förberedda deltagarna är desto bättre. Skicka ut underlag innan som alla får chans att ta del av.

3. Sätt på kameran

Sätt på kameran. Att se varandra ger en hel annan känsla och kommer närmare verkligheten. I annat fall går det lika bra med telefon. Kom ihåg att vi lika mycket kommunicerar med minspel och gester.

4. Ha tydliga spelregler för onlinemötet

Tiden är begränsad online. Ingen orkar sitta i timmar framför en skärm. Det är lätt att tappa fokus när tröttheten tar över. Med tydliga spelregler och någon som leder mötet blir det lättare att avbryta långpratarna och låta fler komma in. Glöm inte att ta regelbundna pauser. Det ger nya krafter och tillfälle att fylla på med energi.

5. Bryt av med en omröstning

Tänk igenom struktur innan så att det inte bara blir ett passivt lyssnande. Dela gärna in grupper, så kallade breakout-rum, där några kan diskutera en fråga. Ett annat trevligt avbrott är att göra en omröstning via menti eller annat poll-verktyg. Det behöver inte alltid vara så seriöst, utan kan lika mycket handla om att göra något lustfyllt.

6. Gå laget runt igen

På samma sätt som man går laget runt i början kan det vara en idé att göra detsamma när mötet ska avrundas. Glöm inte att sammanfatta diskussionen och klargöra besluten.

7. Ersätt snacket vid kaffeapparaten

Många upplever ensamhet när de jobbar hemma. Därför behövs också sociala möten där fokus mer ligger på att träffas och trivas. Fundera på hur ni ersätter mötet vid kaffeapparaten och i lunchrummet. En digital AW kan vara en idé, men ofta funkar det lika bra med en digital fika. Tänk också på att ha med den sociala dimensionen på arbetsmöten. Alla vill bli sedda och lyssnade på.

 

Mer skärmtid och färre pauser vid hemarbete

2020-04-08

Tre av fyra akademiker sitter mer än sju timmar framför datorn, paddan eller mobilen när de jobbar hemma. Hårdare arbetsbelastning ökar risken för att fler går in i väggen, menar Kristofer Jervinge, utredare på Naturvetarna.

Många upplever att de får mer gjort när de jobbar hemma. Men det har sina risker. En färsk undersökning från Saco visar att akademiker tar färre pauser och att skärmtiden har ökat kraftigt.

Hälsan påverkas vid hemarbete

Sacos ordförande Göran Arrius beskriver det som en tickande bomb att 75 procent sitter mer än sju timmar per dag framför sin dator, padda eller mobil. Innan pandemin gjorde 41 procent det.

– Vi vet att detta kommer att påverka hur vi mår och är allvarligt sett till arbetsmiljön, säger Göran Arrius.

Han påminner om att arbetsgivaren enligt lag har ansvar för arbetsmiljön var arbetet än utförs. Det gäller också i hemmet.

Ökad arbetsbelastning när man jobbar hemma

Enligt samma undersökning jobbar två av tre akademiker hemma i pandemin. Innan coronautbrottet arbetade två av tio på distans. Många jobbar också mer. Fyra av tio säger att arbetsbelastningen har ökat.

De som inte jobbar hemma säger i högre grad att de har mer att göra. Även återhämtningen blir lidande med kortare pauser och färre som tar promenader på lunchrasterna. Arbetspassen är långa för många som väntar tre timmar eller mer innan de tar paus.

Risk för att gå in i väggen

– Nu är det viktigare än någonsin att chefer har en dialog med sina medarbetare om hur mycket de jobbar och hur arbetsmiljön är utformad. I det ligger att kunna ta pauser och få den återhämtning som behövs, säger Kristofer Jervinge, utredare på Naturvetarna.

Annars menar han att risken för utmattningssyndrom ökar. Det gäller särskilt för kvinnor som enligt studien gör lite mer av allt, som är förknippat med risker för den psykosociala hälsan.

Mer effektivitet vid hemarbete

2021-03-29

Många upplever att de är mer effektiva när de jobbar på distans. Det har stöd i forskningen. Däremot är de inte lika benägna att göra karriär som de som träffas vid kaffeapparaten varje dag.

Några färska forskningsrapporter om hur prestationen påverkas av hemarbete är svårt att hitta. Långt innan pandemin, i en studie från 2012, undersökte man prestationen hos försökspersoner som jobbade i något som kan liknas vid arbetsbås (cubical).

Dessa jämfördes med dem som jobbade på distans. När enformiga arbetsuppgifter skulle utföras vann arbetsbåsen, medan mer kreativt arbete gynnades av en ostrukturerad arbetsmiljö på distans.

13 procent högre prestation

Det skriver Emma Frans om i sin nya bok ”Alla tvättar händerna”. Hon har gått på djupet i ännu en forskningsrapport från 2013 som utfördes av forskare vid Stanford. Anställda vid en kinesisk resebyrå slumpades mellan att jobba på arbetsplatsen och på distans.

Bland dem som arbetade hemma ökade prestationen med 13 procent. Kortare raster och mindre sjukfrånvaro förklarade 9 procent av förbättringen. Resterande 4 procent hade sin källa i fler samtal per tidsenhet, vilket antogs bero på en tystare och bekvämare arbetsmiljö.

Distans sämre för karriären

De som jobbade hemma var mer tillfreds med arbetet och var mer uthålliga. Däremot var de inte lika benägna att befordras med hänsyn till deras kvalifikationer. Anledningen till det är oklar, men kanske det var känslan av att de som jobbar hemma inte är lika effektiva, spekulerar Emma Frans.

”Kanske det också handlar om den socialisering som sker på en arbetsplats, samtalen vid kaffeautomaten, som är betydelse för våra karriärmöjligheter”, skriver hon.

 

Juridisk gråzon på hemmakontoret

2020-03-24

Om du råkar ut för en skada på arbetsplatsen är regelverket tydligt. Men om samma skada uppstår på hemmakontoret är det inte självklart att den klassas som en arbetsskada.

Vi är många som jobbar hemma under pandemin. Precis som på arbetsplatsen kan vi råka ut för olyckor på hemmakontoret.

– Avgörande för att en skada ska räknas som arbetsskada är att den är kopplad till arbetet. Sker skadan på arbetsplatsen under arbetstid finns en tydlig anknytning till arbetet, säger Heidi Wiik, ombudsman på Naturvetarna.

Snubblar på datasladden

Hon förklarar att skadefall bedöms på i princip samma sätt oavsett om de inträffar på arbetet eller i hemmet.

– En skillnad är att olycksfallet i hemmet måste ha ett direkt samband med det arbete du ska utföra. Det kan handla om att man snubblar på datasladden eller råkar ut för en förslitningsskada som en följd av ensidig belastning när man sitter vid datorn och jobbar.

Täcker för resor

Precis som för resor till och från arbetsplatsen omfattas man av arbetsskadeförsäkringen när man åker dit för att hämta dator, post eller annat. Detsamma gäller för resor till kundmöte.


– Arbetsskadeförsäkringen (TFA, TFA-KL och PSA) täcker även för skador som uppstår vid ”talk and walk-möten”, men tänk på att arbetsgivaren måste ha godkänt den typen av möte.

När gäller inte försäkringen?

– Den gäller inte om du skadar dig i största allmänhet, som när du kokar kaffe eller snubblar i trappan, även om olyckan inträffar under arbetstid.
Om du tar en paus och går ut och köper lunch eller fika kan du inte heller räkna med arbetsskadeförsäkringen.

– Därför är det bra att ha en privat olycksfallsförsäkring, säger Heidi Wiik.

Fakta: Arbetsskadeförsäkring

TFA, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, ingår i kollektivavtalet för privatanställda. Arbetsgivare som inte har kollektivavtal kan teckna TFA för sina anställda. Ta reda på vad som gäller på din arbetsplats.
TFA-KL är en trygghetsförsäkring vid arbetsskada för anställda inom kommuner och regioner.
PSA gäller inom staten och är ett avtal om ersättning vid personskada.

 

Hemarbete efter coronapandemin?

2021-03-05

Arbeta där du är, är Spotifys nya giv för att locka talangerna. Naturvetarnas förbundsdirektör Per Klingbjer tror på flexibla lösningar med en mix av hemarbete och möten på kontor, när coronaviruset har klingat av.

Många undrar hur arbetslivet kommer att se ut efter pandemin. Spotify lanserar nu en modell där man ska kunna arbeta var man än befinner sig.

På deras hemsida skriver bolagets grundare och vd Daniel Ek: ”Händelserna under fjolåret har påskyndat tankarna på en arbetsplats som inte kräver att anställda behöver samlas på ett kontor med traditionellt uppställda skrivbord.”

Distansarbeta där du presterar bäst

Work From Anywhere, WFA, kallar Spotify sitt nya koncept. Alla ska kunna arbeta där de är mest kreativa och presterar som bäst, i en annan stad eller i annat land, så länge tidszonen är samma.

- Det är en intressant modell som kan passa vissa verksamheter, men lär inte bli en generell lösning, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör på Naturvetarna.

Mix av hemarbete och kontor 

Han tror mer på flexibla lösningar med en mix av hemarbete och möten på kontor.

- Videomöten fungerar utmärkt för avstämningar i mindre grupper. Däremot blir det bättre att träffas fysiskt vid kreativa möten där frågor om till exempel strategi och utveckling står på agendan.

Den hypotesen stärks av den norske hotellmagnaten Petter Stordalen som planerar för att ha färre små mötesrum på sina hotell.

Mer flexibla kontor efter corona

Den sociala aspekten ska inte heller underskattas. Människor har behov av att träffas och prata vid fikabordet, vilket Per Klingbjer menar också är positivt för verksamheten.

- Efter pandemin tror jag att kontoren kommer se annorlunda ut. Cellkontoren försvinner och ersätts av mer flexibla rumslösningar. Man kan också tänka sig att det växer fram mötesplatser på stan, där man kan hyra in sig för bara någon timme eller för längre perioder, spekulerar Per Klingbjer.

Ännu en aspekt som Spotify lyfter fram är att det nya sättet att arbeta gör de mer attraktiva som arbetsgivare. Bättre balans i livet mellan arbete och fritid gör att talanger lockas dit och blir kvar.

 

Chefen har ansvar för arbetsmiljön hemma

2021-02-26

Prata med chefen om arbetsmiljön på hemmakontoret. Då kan ryggvärk och andra problem förebyggas. Men det yttersta ansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren.

Efter snart ett år med hemarbete har de flesta rutiner för att det ska fungera. Men alla bitar är kanske inte på plats. Värk i rygg och nacke är varningssignaler att ta på allvar.

– För att undvika den typen av problem har man som anställd ett ansvar för att informera arbetsgivaren. Det bör ske i regelbundna samtal, som arbetsgivaren tar initiativ till, säger Heidi Wiik, ombudsman på Naturvetarna.

Lika viktigt är att arbetsgivaren är lyhörd för signaler från medarbetarna.

– Om någon upplever stress, har svårt att sova eller inte mår så bra, bör chefen följa upp det i ett separat möte och försöka hitta lösningar.

Precis som när vi är på kontoret har arbetsgivaren det yttersta ansvaret för arbetsmiljön.

– Det ställer krav på arbetsgivaren att ha koll på sina medarbetare utan att möta dem på fysiskt på arbetsplatsen. Chefen har inte rätt att göra hembesök, om man inte kommer överens om det.

Heidi menar att en lösning kan vara att ha digitala skyddsronder där en ergonom går igenom arbetsmiljön i hemmet.

– Då kan brister upptäckas i tid och åtgärdas innan skadan är skedd.

Alla kan inte arbeta hemma av olika skäl, som att flera trängs på en liten yta. Hur löser man det?

– Då har arbetsgivaren ett ansvar för att medarbetaren kan komma till arbetsplatsen och utföra sitt arbete där. Det måste ske på ett smittsäkert sätt, både på arbetsplatsen och på resor till och från arbetet.

Läs mer om vad som gäller om man inte kan jobba hemma.

 

5 tips vid hemarbete

2021-02-18

  1. Klä dig som om du skulle vara på arbetsplatsen. Det blir en markering för dig själv att du går från fritid till arbete. Skjorta och kanske kavaj ger ett mer seriöst intryck än myströjan på videomöten.
  2. Ta pauser och rör på dig med jämna mellanrum. Du får ny energi som gör att till synes omöjliga uppgifter får en lösning. Vid längre raster gör du något helt annat, som att promenera, skotta snö eller ladda tvättmaskinen.
  3. Växla arbetsplats mellan skrivbordet, soffan och ståbordet. Se till att ha din bekväma och ergonomiskt utprovade kontorsstol hemma. Annars är risken stor för värk i axlar och nacke. Att den typen av problem uppstår visar Naturvetarnas undersökning om hemarbete.
  4. Ljuset från fönster bör komma från sidan, då slipper du onödig bländning och du syns bättre på videomöten. Ha taklampan tänd för att få bra allmänbelysning. Om inte det räcker kan en extra skrivbordslampa behövas.
  5. Glöm inte bort de sociala kontakterna. Videomöten i all ära, men inget går upp mot att mötas fysiskt. Walk and talk-möten funkar utmärkt. Om inte det är möjligt ser du till att boka in möten med kollegor och andra som berikar ditt liv. Lika viktigt är att ha avstämningar med sin chef. Prata både om arbetsmiljö och arbetets innehåll. Missa inte heller chansen att snacka om annat nu när vi inte längre möts vid kaffeapparaten.

 

Måste jag jobba hemma i pandemin?

Fråga: Jag är som flertalet andra på mitt jobb beordrad att arbeta hemifrån nu i pandemin. För mig är det förknippat med många nackdelar. Min fråga är om jag måste jobba hemifrån eller om jag kan kräva att få komma till arbetsplatsen?

Naturvetarnas förbundsjurist Sofia Söderberg svarar:

Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet och kan i hög grad ensidigt besluta om var och när arbetet ska utföras. Arbetstagare kan behöva acceptera vissa förändringar av arbetsplats, om den är på samma ort eller ligger nära.

Dialog med arbetsgivaren

I vanliga fall behövs en överenskommelse för att arbetsgivaren ska kunna kräva hemarbete, men inget är som vanligt när en pandemi härjar. Det kan finnas utrymme för en arbetsgivare att beordra hemarbete när myndigheter rekommenderar det. I ett osäkert läge är det bra att föra dialog om arbetsplats och arbetsmiljö med arbetsgivaren för att försöka komma överens.

Upplevelser om påtagliga arbetsmiljöproblem ska tas på allvar. En riskbedömning ska göras, arbetsgivaren ska hitta lösningar och ha en plan för hur arbetet ska bedrivas. Medarbetarens rätt till en god arbetsmiljö vägs mot arbetsgivarens ansvar att hindra smittspridning i samhället.

Smittsäkra jobbet och resan

Om medarbetarna inte kan jobba hemifrån ska arbetsgivaren bedöma hur arbetsmiljön säkerställs och arbetet kan utföras på ett smittsäkert sätt. Det kan handla om att begränsa antalet medarbetare som får vistas på arbetsplatsen och att resan till och från arbetet är smittsäker.

Säger arbetsgivaren nej till att jobba på arbetsplatsen bör du kontakta facket eller skyddsombudet på arbetsplatsen, alternativt Naturvetarnas rådgivning. För arbetsgivaren behöver du klargöra att du står till förfogande för arbete trots att du av arbetsmiljöskäl inte kan göra det hemifrån.

Om ni inte är överens bör arbetsgivaren kalla till möte eller förhandling med dig och facket för att försöka lösa problemet och säkerställa en god arbetsmiljö.