Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Nyheter

7 saker du vill veta om nya LAS

Den 1 oktober börjar den nya lagen om anställningsskydd att gälla. Här är de viktigaste förändringarna.

Publicerad:

Så uppdateras lagen om anställningssydd

Fler undantas. Tre personer kan arbetsgivaren undanta från turordningen, enligt principen ”sist in först ut”, vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Det gäller oavsett antal anställda.

Saklig grund blir sakliga skäl vid uppsägning. Syftet är att öka förutsägbarheten vid uppsägning på grund av personliga skäl.

Kortare startsträcka till fast anställning – tills vidare. Det räcker att man har jobbat 12 månader under den senaste femårsperioden för att anställningen ska omvandlas till en tillsvidareanställning. Tidigare gällde dubbla tiden.

Heltid är norm och gäller om inget annat anges. Om anställningen inte är heltid har man rätt till en skriftlig förklaring från arbetsgivaren.

Svårare att hyvla. Turordning enligt LAS införs vid så kallad hyvling, när en heltid omvandlas till deltid.

Ingen lön under tvistetid. Efter uppsägningstiden upphör anställningen i väntan på prövning i domstol. Ingen lön utgår under denna tid, men däremot a-kassa. Om uppsägningen ogiltigförklaras i domstol ska lön plus skadestånd betalas ut.

Inhyrd personal erbjuds anställning. Efter 24 månader, under en treårsperiod, på samma kundföretag ska den inhyrda erbjudas fast anställning. Företaget kan välja det eller betala en ersättning på motsvarande två månadslöner.

Palle Liljebäck

chefredaktör