Frågor & svar
Råd och stöd

Arbeta på distans

Att arbeta på distans eller hemifrån har idag blivit en självklarhet för många. Arbetsgivaren ansvarar för din arbetsmiljö även på distans, men du har en viktig roll att delta i arbetsmiljöarbetet.

Distansarbete innebär både då du tillfälligt rekommenderas att arbeta hemifrån av din arbetsgivare i stället för från ditt ordinarie kontor eller arbetsplats, och då du ska arbeta mer permanent på distans tillsvidare.

I båda dessa fall gäller att:

 • Arbetsgivaren har ansvar för din arbetsmiljö.
 • Man är försäkrad på samma sätt som på arbetsplatsen, men om man skadar sig hemma så måste det vara direkt kopplat till arbetet. Till exempel om man bränner sig på kaffebryggaren så räknas det inte som kopplat till arbetet.

Förutsättningen för distansarbete bygger på att det är frivilligt. Arbetsgivaren kan alltså inte tvinga en anställd att arbeta på distans och en anställd kan inte heller kräva att få distansarbeta.

Om du ska arbeta permanent på distans bör du och din arbetsgivare ingå ett distansanställningsavtal där villkoren för distansarbetet framgår, se exempel på vad som bör ingå i ett sådant avtal längre ner.

 

Arbetsmiljön vid distansarbete

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön vid distansarbete, även hemifrån, enligt arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

För att ha en hälsosam arbetsmiljö krävs ett bra samarbete och en regelbunden dialog mellan chef och medarbetare. Det är särskilt viktigt eftersom att din arbetsgivares möjlighet att se, hantera och åtgärda arbetsmiljöproblem kan vara begränsat.

Som arbetstagare deltar du i arbetsmiljöarbetet genom att uppmärksamma och rapportera risker i arbetsmiljön till din arbetsgivare. Med andra ord – om du som arbetstagare upplever att något inte fungerar som det ska måste du meddela det till din chef eller ditt skyddsombud.

 

Tips för en bra arbetsmiljö vid arbete hemifrån

 • Kom överens med din chef om vad som gäller för till exempel avstämningar och regler för digitala möten.
 • Ha tydliga rutiner och sträva efter att behålla den vanliga arbetstiden och upplägget av arbetet. Ta pauser, promenader, luncher och fikaraster.
 • Skapa en så bra arbetsmiljö som ä möjligt i hemmet. Du hittar information hos Arbetsmiljöverket, och organisationer som Prevent, Partsrådet och Sunt arbetsliv är också bra källor.
 • Låna hem utrustning såsom kontorsstol, tangentbord och bildskärm till hemmet.
 • Variera din arbetsposition för att undvika ergonomiska besvär som ont i rygg, axlar, muskler och leder.
 • Prata om mer än bara jobb. Fråga varandra hur ni mår, hur ni har det och föreslå gemensamma raster.
 • Dra gränsen för vad som är arbetsdag och privat för att undvika att jobbet ”tar över” vardagen. Plocka undan på skrivbordet och stäng av datorn när du går för dagen.

 

Avtal om distansarbete

Om du börjar arbeta hemifrån mer permanent finns det flera saker som du och din arbetsgivare bör komma överens om. Det kan därför vara klokt att teckna ett särskilt distansarbetsavtal med din arbetsgivare, så att det är tydligt för båda parter vilka regler som gäller.

Här är en checklista över vad ett avtal om distansarbete kan innehålla: 

 • Vilken driftenhet du tillhör.
 • Omfattning av distansarbetet.
 • När du själv eller din arbetsgivare har rätt att avbryta distansarbetet och återgå till huvudarbetsplatsen samt villkoren för detta.
 • När du förväntas arbeta, vara tillgänglig och ledig.
 • Vad gäller vid övertidsarbete och om du har rätt till kompensationsledighet.
 • Några tydliga och mätbara mål som stäms av regelbundet.
 • Hur din hemarbetsplats ska se ut och vilken utrustning du behöver.
 • Hur din arbetsutrustning ska försäkras och vad som gäller om något försvinner eller skadas.
 • Vilka skyldigheter du har för att upprätthålla it-säkerheten, företagshemligheter och eventuell sekretess.

Kontakta Naturvetarnas medlemsrådgivning för mer råd och stöd kring avtal om distansarbete och vad du bör tänka på då. 

Senast uppdaterad: