Frågor & svar
Nyheter

Månadens fråga: Jobbar du mer i pandemin?

Tiden framför datorn och mobilen har ökat när många jobbar hemma. Pauserna har blivit färre och kortare i jämförelse med för ett år sedan, enligt en färsk undersökning från Saco. Nu undrar vi hur ditt arbete har påverkats och hur du gör för att klara den ökade arbetsbelastningen.

Publicerad:

Kommentarer

Maríanne 2021-05-17

Samma arbetsbelastning som tidigare. Att arbeta hemma ger bättre fokus men mindre raster och socialt umgänge. Informationsöverföringen mellan kollegor eller arbetsgivare och arbetstagare blir lidande över tid. Digitala hjälpmedel ger stöd i distansarbetet men skapar i sig självt ett spretigt arbetssätt. Tillgänglighet via teams ger kontakt med kollegor men samtidigt en massa "möten" som behandlar frågor som tidigare behandlades via samtal i korridoren. Risken är att kalendern stoppar viktiga möten.

Susanne 2021-05-12

Det blir mer nedlagt arbete per dag när jag jobbar hemifrån, i och med större fokus, inget ”korridorsnack” och färre fikapauser. Skönt att slippa pendla. Nu missar jag inte middagen med familjen längre :)

Anna 2021-05-02

Har jobbat mycket mer sedan januari på grund av omständigheter som inte har med pandemin att göra. Förutsättningen för att klara det har varit att det varit arbete på distans och inga restider. Överlag mer effektivt att jobba hemifrån. Möten på distans funkar klockrent. Skönt slippa 2x3 h restid för ett möte på 2 h.

Sofia 2021-04-30

Jag arbetar mycket mer och kan också fokusera lättare när jag jobbar. Längre dagar med mindre pauser blir det också men trots det lättare att få privatlivet att fungera

maria 2021-04-30

Jag jobbar mer, tar sällan pauser då jag inte har någon som frågar om att gå och fika. jobbar även längre dagar och tittar på mail även när jag inte ska jobba. jag kände mig inte utvilad efter 4 v semester.

Sanna 2021-04-29

I början var det lagom med jobb men ju längre tiden går blir det längre dagar, fler inbokade möten eftersom kalendern är öppen, en ökande känsla av att vara kontrollerad. De roliga momenten är färre och de administrativa fler. Dock slipper man resorna.

Petra 2021-04-28

I början blev det lätt att jag arbetade längre, men efter hand har jag sett till att komma in i rutiner där jag tar en promenad vid lunch och därmed tar en riktig lunchpaus, samt slutar i tid. Underbart att slippa restiden!

Oscar 2021-04-28

Snarast mindre vi har fått viss arbetsbrist mot ett normalår. detta ligger utanför min myndighet att styra. Vi gör internutbildningar för att underlätta pensionsavgångar mm.

Camilla 2021-04-28

När jag sitter på jobbet går det bra att ta raster. När jag sitter hemma är det svårare då det inte är någon som drar med mig på rast. Men jag försöker att ta raster även när jag arbetar hemifrån.

Christel 2021-04-28

Arbetsbelastningen har eskalerat, med fler möten och fler uppgifter. Saknar de anturliga avbrotten som blir när man sitter med kollegor, en fikarast istället för kaffe vid skrivbordet och ordentlig lunchpaus.

Malin 2021-04-28

För mig har inte arbetsbelastningen ökat, utan som vanligt varierat från väldigt hög till något lägre. Har mer frihet att lägga upp mitt arbete, tar mer pauser och tränar mer och har mer tid för fritid eftersom arbetar helt på distans nu. Är mer effektiv, producerar mera och gladare och arbetar mer långsiktigt hållbart. Har även kunnat gå upp i arbetstid genom distansarbetets positiva effekter.

Helena 2021-04-28

Jag sitter annars i kontorslandskap och jobbar mycket mer effektivt hemma. Dock blir jag ofta så fokuserad att jag nästan alltid glömmer att ta fikapauser. Jag jobbar oftast mer än 8 timmar när jag sitter hemma. Så ja, jag jobbar mer (och effektivare) i pandemin.

Emma 2021-04-26

Jag har gått upp till heltid (från 90%) eftersom jag inte behöver pendla till och från jobbet.

Lena 2021-04-26

Jag tycker det är lättare att ta pauser när jag jobbar hemifrån, så jag gör det oftare nu. Och jag är mer effektiv, och piggare.

Caroline 2021-04-26

Min arbetsbelastning har ökat, allt går dock inte att härleda till pandemin. Det som jag tror att jag kan koppla till pandemin är att jag tar färre och kortare pauser samt jobbar längre om dagarna. Mycket av detta tror jag beror på att jag missar strömmen av människor som går förbi när det är dags för fika och att gå hem.

Farman 2021-04-26

För mig kortare fika tid , utpressning, mer kontroll ..... gäller efter pandemi

Frida 2021-04-26

Jag lägger mindre tid på arbete och mer tid på träning, återhämtning och större möjlighet att styra livet.

Carina 2021-04-26

Jag jobbar ofta på jobbet men också fler dagar i veckan hemma. Vilket som passar bäst för vilket jobb som ska göras och det gör att arbetsbelastningen är lägre, friare. Tar pauser hemma med men får ibland mer gjort då det är färre andra störningsmoment. Och skönt att det blir mindre pendlingstid. Tar annars 2 timmar/ dag.

Carina 2021-04-28

Jag jobbar ofta på jobbet men också fler dagar i veckan hemma. Vilket som passar bäst för vilket jobb som ska göras och det gör att arbetsbelastningen är lägre, friare. Tar pauser hemma med men får ibland mer gjort då det är färre andra störningsmoment. Och skönt att det blir mindre pendlingstid. Tar annars 2 timmar/ dag.

Mattias 2021-04-26

Jag är noggrann med mina arbetstider så för mig blir det inte fler timmar, däremot mer intensivt de dagar jag har många distansmöten, eftersom de tröttar ut mig mer.

Karin 2021-04-23

För mig har inte arbetsbelastningen ökat. Tvärt om. Det är lättare att arbeta fokuserat hemma än i ett kontorslandskap. Kan klara av förväntad arbetsinsats på kortare tid. Lägg därtill den insparade restiden på minst 1,5 timme per dag, så har man mer tid för motion och pauser.
Kommentera