Frågor & svar
Medlemsförmåner
Kvinna med headset i kundservice
Foto: Colourbox

Medlemsrådgivning

I medlemsrådgivningen får du råd av våra ombudsmän rörande anställningsvillkor och arbetsrätt, samt skicka in ditt anställningsavtal för granskning. Vi kan även hjälpa till att tolka lönestatistik och ge tips inför lönesamtalet. 

Till medlemsrådgivningen kan du vända dig med olika frågor eller om du inte vet hur du ska hantera en svår situation på jobbet.

 

Mest kommenterade inlägg och frågor

 

Visa inlägg

 

Lönerådgivning

Vi ger dig fakta, argument och råd kring:

  • Aktuella lönenivåer för utbildningsområden, branscher, sektorer och befattningar m.m. från Naturvetarnas lönestatistik Saco lönesök. Du kan själv ta del av lönestatistiken här. 
  • Hur du bör använda lönestatistiken för att sätta mål inför ditt lönesamtal. 
  • Hur du formulerar dina argument, till exempel att lyfta fram din kompetens och dina resultat utifrån individuella och verksamhetens mål. 

 

Avtalsrådgivning

Vill du ha hjälp att tolka innehållet i anställningsavtalet? Vår avtalsrådgivning innebär att vi tillsammans med dig tittar på innehållet i avtalet, och ger råd och synpunkter på dess innehåll och vad det innebär för dig.

Målet med rådgivningen är att du ska veta vilka rättigheter och skyldigheter som finns enligt avtalet. Avtalsrådgivningen är ingen granskning utav avtalet, fokus ligger på rådgivning. I slutändan är det medlemmen som beslutar om hen vill ingå avtalet.

Avtalet är mellan arbetstagaren och arbetsgivaren vilket betyder att Naturvetarna inte går in och förhandlar med arbetsgivaren, upprättar fullständiga anställningsavtal eller gör en total juridisk granskning.

Vi ger rådgivning kring flera olika slags anställningsavtal:

  • Anställningsavtal då det saknas kollektivavtal
  • Anställningsavtal som kompletteras med ett kollektivavtal
  • Anställningsavtal där arbetsgivaren tillämpar hela eller delar av kollektivavtal (vilket får betydelse vid eventuellt tvist om avtalet)

Vi ger även rådgivning på engelska och av avtal skrivna på engelska.

Börja med att titta på vår sida om vad du bör tänka på i anställningsavtalet och våra avtalsmallar för anställningsavtal innan du kontaktar oss, kanske hittar du svar på dina frågor där. 

Önskar du avtalsrådgivning skickar du anställningsavtalet till radgivning@naturvetarna.se. Meddela oss vad du vill att vi tittar på i avtalet. Du får svar inom tre arbetsdagar beroende på avtalets omfattning.

Kontakta medlemsrådgivningen

Telefon: 08-466 24 80 (växel) Se våra telefontider här

Om du skickar e-post behöver vi uppgifter för att kunna identifiera dig i vårt system t.ex. medlemsnummer, telefonnummer eller födelsedatum.

E-post: radgivning@naturvetarna.se

 

Medlemsrådgivning som ny medlem

Du har rätt att ta del av medlemsrådgivningen direkt när du blir medlem. Däremot kan du inte ta del av arbetsrättsligt förhandlingsstöd under dina tre första månader som medlem. Eventuell kvalificeringstid för inkomstförsäkringen kan du läsa om här, Inkomstförsäkring - Naturvetarna.

Om du har bytt till Naturvetarna från ett annat förbund och inte har något glapp mellan medlemskapen (samma princip som för inkomstförsäkringen) har du rätt till förhandlingsstöd direkt.

 

Senast uppdaterad: