Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Medlemsförmåner
Kvinna med headset i kundservice
Foto: Colourbox

Rådgivning och förhandling

Som medlem i Naturvetarna står vi bakom dig om du skulle hamna i en konflikt på din arbetsplats. Vi erbjuder dig som är medlem arbetsrättslig rådgivning, förhandlingshjälp och rättshjälp.

Rådgivning om arbetsrätt och lön

Som medlem får du tillgång till arbetsrättslig rådgivning från första dagen av ditt medlemskap. Till rådgivningen kan du vända dig med olika frågor som rör dina rättigheter i arbetslivet, lön eller om du inte vet hur du ska hantera en svår situation på jobbet.

Du får stöd av våra experter i frågor om exempelvis:

Du hittar mer information under Råd & stöd

Kontakta medlemsrådgivningen

Telefon: 08-466 24 80 (växel)

E-post: radgivning@naturvetarna.se

Se våra öppettider här

Om du skickar e-post behöver vi uppgifter för att kunna identifiera dig i vårt system, till exempel medlemsnummer, telefonnummer eller födelsedatum.

 

Förhandlingshjälp

Våra ombudsmän kan företräda dig vid förhandling med stöd av lag eller avtal om det uppstår en konflikt mellan dig och din arbetsgivare. Detta kan handla om allt ifrån anställningsförhållanden till ett felaktigt avsked, under förutsättning att vi bedömer att det inte gått rätt till. Naturvetarna kan också hjälpa dig om det saknas en löneutbetalning.

Du kan ha rätt till förhandlingshjälp efter att ha varit medlem i tre månader. Om du har bytt till Naturvetarna från ett annat förbund och inte har något glapp mellan medlemskapen kan du ha rätt till förhandlingsstöd direkt. Om du får förhandlingshjälp är det viktigt att du följer Naturvetarnas rådgivning och villkoren för hjälpen.

 

Rättshjälp

Om en förhandling slutar i oenighet, det vill säga att konflikten inte är löst och då vi bedömer att det finns förutsättningar för att driva ärendet i domstol, kan Naturvetarna bevilja rättshjälp. Rättshjälp innebär att Naturvetarna erbjuder kostnadsfritt ombud i domstol eller skiljenämnd. I arbetsskadeärenden kan vi erbjuda rättshjälp om en medlem fått avslag och vi bedömer att det finns förutsättningar att stötta medlemmen med överklagande.

Som medlem kan du ha rätt till rättshjälp efter tre månader från och med att du blev medlem. Det finns inte någon ovillkorlig rätt till och rättshjälp. Om förbundet bedömer att det vid rättslig prövning finns en rimlig chans till framgång kan rättshjälp beviljas.

Rättshjälpen kan dras in om läget förändras. Om du får rättshjälp är det viktigt att du följer Naturvetarnas rådgivning och villkoren för hjälpen.

Senast uppdaterad: