Frågor & svar
Råd och stöd

Lönestatistik för chefer

Hur ser lönestatistiken ut för dig som är chef? I Saco lönesök kan du hitta chefslönestatistik som är gemensam för akademiker inom Sacos förbund.

I Saco Lönesök kan du orientera dig med Sacoförbundens gemensamma chefslönestatistik. Nedan kan du få en grov uppskattning av löneläget för chefer med en akademisk utbildning. 

I statistiken kan du göra urval för chefer vars befattning omfattar fullt ansvar för personal, verksamhet och budget, eller delvis. 

 

Här hittar du chefslönestatistik

För att ta del av den fullständiga chefslönestatistiken i Saco lönesök, logga in på sidan för Saco lönesök

När du loggat in i Saco lönesök, klicka på flikarna Löner från enkät, Samtliga Saco-förbund och Chefslöner. Där hittar du statistik för akademiker som är chefer. 

Senast uppdaterad: