Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Nyheter
Man som sitter framför datorn

Allt om lönesamtalet

Här samlar vi tips och råd som är bra att ha med sig inför lönesamtalet. Vilka argument du ska lyfta, liksom aktuell lönestatistik för naturvetare. 

Publicerad: Uppdaterad:

Denna sida uppdateras och kompletteras med ny information löpande

Bli medlem i Naturvetarna!

 

Föräldralediga har rätt till lönehöjning

2021-05-21

En fråga som dyker upp med jämna mellanrum är vilken lönehöjning föräldralediga ska ha. Det enkla svaret är att de enligt lag har rätt till samma lönehöjning som om de hade varit i tjänst, enligt Naturvetarnas förbundsjurist Sofia Söderberg.

– Föräldralediga ska vara med i den årliga lönerevisionen, enligt kollektivavtalet. På arbetsplatser där kollektivavtal saknas gäller samma ordning för föräldralediga som för övriga anställda. Där finns dock inga garantier för att det sker en årlig lönerevision, säger Sofia.

Hur mycket ska lönen höjas för föräldralediga?

– Utgå från individens löneutveckling över tid när arbete har utförts som vanligt. Det får inte uppstå något hack i lönekurvan som går att koppla till föräldraledigheten.

Därför menar hon att den som är föräldraledig ska ha motsvarande lönehöjning som under de senaste åren i arbete.

– Annars finns risken att arbetsgivaren bryter mot missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen, säger Sofia.

 

När lönesamtalet går i baklås

Att få lönesamtalet att fungera som det är tänkt kan ibland vara lättare sagt än gjort. Hur gör man om lönesamtalet går i baklås och man inte kommer framåt.

– Det kan finnas flera skäl till att lönesamtalet inte fungerar. Du kanske inte ens har blivit inbjuden till det, säger Madeleine Warghusen, förhandlingschef på Naturvetarna.

Vad gör jag då?

– Börja med att påminna din lönesättande chef om att du ännu inte har haft lönesamtal och väntar på en inbjudan. Du kan också själv ta initiativ och bjuda in chefen.

Om inte det heller fungerar?

– Då skulle jag vända mig till personalavdelningen och fråga om det är något de kan göra. Om inte heller det ger resultat så finns vi här på Naturvetarna att kontakta.

Hur gör jag om lönesamtalet handlar om fel saker?

– Ett bra lönesamtal ska handla om dig, ditt uppdrag, kompetens och resultat. Ta gärna med dig arbetsplatsens lönepolicy och även den centrala överenskommelse om lön som finns i ditt kollektivavtal som ofta beskriver hur löneprocessen ska gå till. Gör också en uppföljning av hur du har presterat i relation till de mål som ni satt upp för dig och verksamheten.

Hur ska jag tolka ”sifferlösa avtal”?

– Den skrivningen betyder att det inte finns någon central överenskommelse om hur mycket lönen ska höjas. Dock innebär den inte att lönen inte ska höjas alls, utan din lönehöjning ska relateras till uppnådda mål och dina bidrag till verksamhetens resultat.


Om jag inte är nöjd med lönehöjningen?

– Ofta finns det skrivningar i kollektivavtalet om vad man kan göra om man upplever att man inte fått en godtagbar höjning. Det kan även handla om ett förstärkt lönesamtal eller att kompetenshöjande åtgärder sätts in. Avsluta alltid ditt lönesamtal med att diskutera vad du kan göra för att påverka din framtida löneutveckling.

Kan planen vara att höja sin lön framåt?

– Ja absolut, ta reda på vad du behöver göra för att kunna höja din lön. Utifrån det kommer du överens med chefen om en åtgärdsplan, som att ta ett större ansvar, kompetensutveckling eller liknande.

 

5 missar du ska undvika i lönesamtalet

1. Begär inte för låg lön

Lägg dig inte för lågt lönemässigt på ett nytt jobb. Det är främst när man byter jobb som man har chans att höja sin lön. En för låg lön kan vara svårt att rätta till i efterhand. Ta hellre i lite extra och ha en prutmån när du förhandlar lön på en ny tjänst. Kolla gärna vår lönestatistik i Saco lönesök för att hitta en nivå som är rimlig. Ta också hjälp av Naturvetarnas rådgivning.

2. Tolka inte sifferlösa avtal som att du ska bli utan lönehöjning

Sifferlösa avtal innebär inte att du blir utan lönehöjning. Samma principer gäller här. Det är ditt resultat och dina prestationer som ska värderas. Ofta finns det skrivningar i avtalet om vad man ska göra om man inte är nöjd med lönehöjningen. Det kan handla om att sätta upp individuella mål för utveckling och kompetensutveckling.

3. Blanda inte in din privatekonomi

Använd inte argument som höjda boräntor eller att sambon har blivit arbetslös för att höja din lön. Arbetsgivaren är inte intresserad av din privatekonomi. Visa i stället på dina resultat, vad du har uppnått i relation till dina mål.  Tänk på att resultat också kan mätas på gruppnivå. Har du bidragit till att gruppens resultat har förbättrats är det ett plus.

4. Jämför inte din lön med kollegornas lön

Det är chefen som sätter lönen och gör sina bedömningar av uppnådda resultat hos medarbetarna. Att använda kollegorna för att få upp sin egen lön är fel väg att gå och kan uppfattas som ett ifrågasättande av chefen. Fokusera hellre på dina egna prestationer och dina resultat.

5. Hota inte med uppsägning

Om du är missnöjd med din lön ska du inte hota med att du ska sluta. Det troliga svaret blir att arbetsgivaren inte motsätter sig en uppsägning. Kanske chefen till och med drar en lättnades suck. Ta i stället initiativ till ett samtal där ni i dialog kommer överens om mål för önskvärd utveckling, där kompetensutveckling kan komma att behövas.

Mer information om vad lönesamtalet ska handla om hittar du här. 

 

Ella höjde sin lön med 4 500 kronor

2021-03-29

Tack vare bästa pepp och goda argument från Naturvetarna vågade Ella begära en lön som hon annars bara hade vågat drömma om. Så här skriver hon i sitt mejl till Naturvetarna.

”I slutet på förra året ringde jag in till medlemsrådgivningen och bad om råd angående ett jobberbjudande jag fått där de önskade få löneanspråk.

Jag vill rikta ett stort tack till han som hjälpte mig (förlåt att jag inte minns ditt namn!). Jag fick ett så otroligt bra stöd och pepp, vilket gav mig mod att lämna ett högt löneanspråk som jag då också kände att jag var värd.

Jag uppskattade att han sa att han förstår att det är svårt att ta en lönediskussion, men sa också "Men Ella, baserad på lönestatistiken och din erfarenhet så är du värd minst det du begär i lön."

Han förklarade på ett konkret och icke dömande sätt att det är vanligt att kvinnor begär för lite i lön, vilket blir orättvist då jag börjar med en för låg lön och då inte hinner komma i kapp. Just den biten var en bra sporre att våga tro på mig själv och inte bli en del av den statistiken, utan faktiskt bidra till att höja kvinnors löner.

Löneanspråket skulle innebära en löneökning på 4 500 kronor per månad, och jag fick det! Jag har nu påbörjat tjänsten och är mycket nöjd med både jobbet och lönen.

Återigen, ett stort tack för riktigt bra rådgivning! 10 av 10 att jag rekommenderar Naturvetarna!

Med vänliga hälsningar”

Ella, som egentligen heter något annat, men som föredrar att vara anonym.

Som medlem kan du också boka lönerådgivning med en ombudsman. 

 

Minskade löneskillnader mellan könen bland naturvetare

2021-03-08

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskat från 2,7 procent till 1,7 procent på tio år, enligt en analys av Naturvetarna. Ingångslönen var nästan lika mellan könen förra året.

– Vi tror att det kan hänga ihop med den lönemodell som förbundet förespråkar med lönesättande samtal mellan chef och medarbetare. Målet är att få bort de osakliga löneskillnaderna helt, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör på Naturvetarna.

Läs Naturvetare på väg mot jämställda löner

 

Inför lönesamtalet - möjligt med retroaktiva lönehöjningar

2021-02-18

Många företag har gått bra under pandemin. På de företagen är det möjligt att komma överens med lokala facket om retroaktiva lönehöjningar. Undersök möjligheterna hos er inför lönesamtalet.

När lönerörelsen sköts upp i våras uppstod ett glapp under drygt ett halvår. I normalfallet hade de nya lönerna börjat gälla från och med 1 april. Men pandemin gjorde att de flesta avtalen trädde i kraft den 1 november 2020.

Nu har frågor dykt upp om man har rätt till retroaktiv lönehöjning för perioden 1 april till 31 oktober.

– Det finns inga garantier för retroaktiva lönehöjningar. Däremot är det möjligt för arbetsgivaren och det lokala facket att komma överens om retroaktiva lönehöjningar, både inom IKEM och andra avtal, säger Per Hellman, ombudsman på Naturvetarna.

Den typen av lokala avtal har träffats på flera företag.

– Om företag har gått bra under pandemin borde det vara naturligt att medarbetarna får ta del av den vinst som företaget har gjort, säger Per Hellman.

Det gäller främst företag inom life science, där många läkemedelsbolag har haft en stark utveckling.

Retroaktiv lönerevision för olika sektorer

Sammanfattningsvis gäller detta för de olika sektorerna. 

 • Inom kommun och region omfattas man av retroaktivitet från den 1 april (HÖK T, Huvudöverenskommelse om lön för kommuner och regioner) men det är ett löneavtal som gäller tillsvidare.
 • Inom statlig sektor finns det möjlighet att retroaktivitet kan förhandlas fram lokalt på myndigheten. 
 • Inom privat sektor är det inom de flesta avtal möjligt att förhandla fram retroaktivitet men här skiljer det väldigt mycket beroende på företagets resultat för 2020. 

 

Ny lönestatistik ute nu

2020-01-22

Nu kan vi presentera ny lönestatistik för naturvetare. Ett bra underlag inför lönesamtalet.

I genomsnitt höjdes lönerna med 3,2 procent under 2020 för dem som hade lönerevision. Många fick vänta med lönehöjningar till årets slut som en följd av pandemin.

Ta del av några fördjupningar i lönestatistiken och se hur medellönerna skiljer sig åt mellan branscher, samt vad ingångslönerna ligger på för olika naturvetargrupper. Läs mer om nya lönestatistiken.

Du kan också logga in i Saco lönesök för att själv ta del av lönestatistiken.

 

Dags för lönehöjningar

Nu är förhandlingar i full gång ute på företagen efter att de centrala avtalen blev klara före jul. En knäckfråga är retroaktiviteten efter att pandemin flyttade fram avtalsrörelsen från våren till hösten.

– Det centrala avtalet öppnar upp för att kunna betala ut lönehöjningar retroaktivt för 2020. Det är viktigt att visa uppskattning till dem som har gjort ett bra arbete och bidragit till ett positivt resultat, säger Per Hellman, ombudsman på Naturvetarna.

Följer löneavtalet

Enligt de rapporter som har kommit in från förtroendevalda på företag inom IKEM-området och Gröna arbetsgivarna fungerar förhandlingarna utan gnissel.

Vad händer om man inte kommer överens lokalt?

– Då gäller det centrala avtalet som innebär lönehöjningar på 2,8 procent + 0,2 procent för avsättningar till pension. Revisonsdatum skiljer sig åt mellan avtalen. Scrolla längre ner på sidan så framgår exakta revisionsdatum för olika avtalsområden, säger Harriet Rehn, ombudsman på Naturvetarna.

Om förhandlingarna inte har kommit igång är hennes tips att påkalla ett möte med arbetsgivaren så fort som möjligt.

Hur kommer man vidare om man kör fast?

– Då fack och arbetsgivare arbetar tillsammans med lönebildning och lönekartläggning får båda parter en gemensam bild av lönestrukturen. Då är det lättare att komma överens i frågor där man inte har samma synsätt, säger Per Hellman.

 

Tips för att höja lönen

När det är dags att ha lönesamtal kan det vara bra med några värdefulla tips om vad du ska tänka på. 

Prata om mer än lönehöjning

Om budgeten är stram kan andra värden, som extra semesterdagar diskuteras i lönesamtalet. Detsamma gäller andra förmåner som kompetensutveckling och kanske en mer flexibel arbetstid. Här är ett tips från en medlem:

"Jag har aldrig haft problem med att få rimlig löneökning. Ett tips är även att prata om antal semesterdagar och kompetensutveckling."

Läs mer om vilka argument du kan använda för att få en lönehöjning som du kan vara nöjd med.

Som medlem kan du också ta hjälp av Naturvetarnas rådgivning om lön.

 

Byt jobb och höj lönen

Här en kommentar på Månadens fråga som vi ställde i vårt nyhetsbrev.

Maria delar med sig av sitt bästa lönetips för att få en bra löneökning:

"Byt jobb - höj lönen vid bytet, efter en tid kan du söka jobb på tidigare arbetsplatsen igen (om du vill tillbaka) och då få en högre lön. Alternativt ta dig uppåt, bli chef eller liknande, ta på dig ytterligare ansvarsområden som ger mer betalt."

Marias lönetips har stöd i vår lönestatistik som visar att naturvetare som bytt jobb höjde sin löner med 8,6 procent på ett år. Läs analysen från 2019 års lönestatistik.

 

Nu startar lönesamtalen

2020-11-12

Märket är satt och nu startar lönesamtalen ute på företagen inom Ikem-området, Innovations- och kemiföretagen, och på skogsområdet. En del har redan haft lönesamtal och lönerna är satta. Nu väntar vi på att övriga avtal ska bli klara inom Gröna arbetsgivarna, som Naturvetarna förhandlar om löner och villkor med.

För naturvetare som jobbar i tjänstesektorn ser tidtabellen lite olika ut för olika avtalsområden. Inom Almega Revision och konsult löper avtalet ut den 31 december.

Förbered dig inför lönesamtalet. Läs våra 5 bästa tips längre ner på den här sidan. Lönerna sätts individuellt och det finns inga individgarantier för höjd lön, utan lönehöjningen räknas på företagsnivå.

 

Hitta rätt i lönestatistiken

2020-11-11

Att hitta rätt i lönestatistiken kan vara en djungel. Vår statistiker Mikael Johansson visar hur du navigerar i lönestatistiken via Saco Lönesök, där lönerna för alla akademiker finns samlade.

1. Se löner för naturvetare eller alla akademiker

När du kommer in på Saco Lönesök ser du lönestatistikenet för naturvetare, vilket är standardläge för medlemmar i Naturvetarna. Du kan också välja att se löner för akademiker inom alla Saco-förbund och därmed få ett större underlag, men då är urvalsmöjligheterna begränsade. För dig som är offentliganställd finns också arbetsgivarens lönestatistik.

2. Gör relevanta urval i lönestatistiken

Du har möjligheten att välja sektor, befattningsnivå, arbetsområde, utbildning med mer. Ju fler val du gör desto mindre blir underlaget. Om dina val resulterar i ett underlag på färre än 20 personer visas ingen statistik.

3. Se endast löner som höjts

Statistiken bygger på alla löner som har rapporterats in, även de som inte fått någon lönehöjning under året. Vill du begränsa statistiken till att endast visa de löner som höjts under året så måste du klicka i ”Ja” i ”Revision”. Som standard anges total lön, vilket inkluderar skattepliktiga förmåner, jour, bonusar och annat. Vill du bara se fast lön väljer du det i presentationsfönstret.

4. Lönestatistik utifrån examensår

Som standard presenteras ditt urval efter examensår. Klicka på ”visa fler presentationssätt” för att se alla möjligheter, som utbildningsnivå och län.

5. Sikta på högre lön än medianen

Statistiken visar lönespannet. Lägg inte fokus på medianlönen – kanske du siktar högre, mot sjuttiofemte eller nittionde percentilen? Ta då reda på vad som krävs i form av ansvar och prestationer för att komma dit. Använd statistiken som vägledning för i vilket lönespann du bör ligga.

 

Så mycket har naturvetare i lön

2020-10-09

För ett år sedan var medianlönen 39 450 kronor per månad för alla yrkesverksamma medlemmar i Naturvetarna. Det vet vi tack vare vår lönestatistik. Hur det går i år får vi svar på genom löneenkäten som skickas ut till medlemmarna i slutet av oktober.

Minskade löneskillnader mellan män och kvinnor

Så här skiljer sig lönerna åt mellan män och kvinnor på samma befattningsnivå med titeln handläggare, anställda i staten.

Män: 37 900 kronor

Kvinnor: 37 000 kronor


”Det går åt rätt håll när man jämför löner mellan kvinnor och män på samma befattningsnivå. Vi har inte tagit hänsyn till ålder och erfarenhet, vilket kan förklara en del av skillnaderna. Då kompetens, ansvar och resultat ska ligga till grund för lönesättningen är målet att det inte ska finnas några löneskillnader mellan könen.”

Kristofer Jervinge, chef Påverkan vid Naturvetarna

 

Medianlön (2019) för några arbetsområden:

 • Arbetsmiljö: 43 495 kronor
 • Bank/försäkring: 56 035 kronor
 • Gruv/mineral: 40 800 kronor
 • Hälso- och sjukvård: 35 400 kronor
 • Kemi: 39 600 kronor
 • Lantbruk: 37 800 kronor
 • Life science: 43 500 kronor
 • Miljö/hälsoskydd/naturvård: 37 510 kronor
 • Skog: 40 000 kronor

Varför visar vi medianlön och inte medellön? När det gäller medellönen så påverkar extrema värden väldigt mycket. Medianlön ger en mer rättvisande siffra. 

Lönestatistik för olika naturvetare finns här: 

 

5 tips inför lönesamtalet

2020-10-03

Ett laddat möte tycker många. Är du väl förberedd ökar chansen att lyckas i lönesamtalet. Här får du de bästa tipsen inför mötet med chefen, kanske över en fika.

1. Prestationer och resultat som ska värderas

Visa hur du har lyckats i förhållande till de mål som du och din chef kom överens om i förra årets utvecklingssamtal. Ge konkreta exempel på vad du har gjort bra. Har du fått nya arbetsuppgifter kan det också bli ett plusvärde.

2. Var förberedd inför lönesamtalet

Ta reda på lönekriterier och lönepolicy hos arbetsgivaren. Ha också koll på löneläget hos din arbetsgivare och vilka förutsättningarna för lönehöjningar det finns. Prata gärna med den fackligt förtroendevalda på arbetsplatsen. Om en sådan inte finns kan du få hjälp från Naturvetarna. Fundera också på om du kan tänka dig att byta högre lön mot fler semesterdagar (bara i privat sektor), kompetensutveckling eller annat om arbetsgivaren har dålig ekonomi.

3. Hur är löneläget för andra med motsvarande utbildning och tjänst?

Lönestatistik hittar du på Saco Lönesök. Kolla lönerna för din tjänst och befattningsnivå inom din bransch. Jämför gärna också med andra närliggande branscher. Kom ihåg att lönestatistik inte är ett facit, utan visar aktuella lönenivåer. Det är dina prestationer och din egen kompetens som ska värderas.

4. Ta initiativet och argumentera för den lön du vill ha

Var tydlig med vilka mål du har för din framtida lön, din kompetensutveckling och din karriärutveckling. Om du inte får den löneutveckling du förväntar dig måste du få en förklaring till det. Sätt upp ett lönemål i dialog med din chef och kom överens om vad du behöver göra för att nå dit. Det kan handla om att ta ett större ansvar eller anta nya utmaningar.

5. Utvärdera lönesamtalet - har du uppnått dina mål?

Om inte får du fundera på vad som är viktigt för dig. Kanske det finns annat än en god löneutveckling som betyder mer. Det kan handla om allt från stimulerande arbetsuppgifter och trivsel till geografisk placering. Om du inte får den utveckling som du vill ha kan det finnas anledning att söka sig vidare.

Fallgropar:

 • Använd inte argument som att bolånen har ökat eller att sambon har blivit arbetslös.
 • Jämför dig inte med dina kollegor. Säg inte att du är bättre än någon annan som har högre lön än du.

Tänk på:

Rätten till årlig lönerevision är reglerat i kollektivavtalet. Arbetsgivare som inte har kollektivavtal är inte bundna till årliga lönerevisioner.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Magnus 2021-01-15

Maria och Klara träffar verkligen "huvet på spiken". Lära upp nya innebär att ens ordinarie arbetsuppgifter blir åsidosatta och man hamnar efter.

Robert 2020-12-28

Läste om livslön för flera yrken bla BMA och biolog. Tycker att det är helt oacceptabelt att dessa mfl kan ha negativ livslön. Detta hoppas jag ligger i topp för Naturvetarna. Högre utbildning ska inte bara gå plus minus noll utan ha en tydlig positiv livslön på flera procent.

Palle Liljebäck 2020-10-22

Tack för kommentarer. Ta upp frågan i nästa lönesamtal och lyft det du gör som tillför ett värde för arbetsgivaren. Att lära upp andra är ett bra sådant exempel. En klok arbetsgivare lyssnar på det. Var konstruktiv i din argumentation, så att det inte uppfattas som gnäll. Lycka till!

Klara 2020-10-20

hej! ja jag har exakt samma fråga som Maria?

Maria 2020-10-16

Det står att man inte ska jämföra sig med kollegor eller påstå att man själv är bättre än någon med högre lön. Men om man upplever just det - att man själv får lära upp och korrigera någon ny med flera 1000 mer en själv. Och man vet att man ligger på den lägre delen av kollegornas snitt. Hur nyttjar man de sakerna?
Kommentera