Frågor & svar
Nyheter

Strejken inom kyrkan är avblåst

Det blir ingen strejk inom svenska kyrkan efter att varslen har dragits tillbaka. Facken har kommit överens med arbetsgivaren om ett nytt avtal, som innebär att medarbetarna får ett minst lika bra omställningsavtal som andra på arbetsmarknaden.

Publicerad: Uppdaterad:

De nya avtalen med mellan Akademikerförbundet SSR/Akavia och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation ger möjlighet till omställning och livslångt lärande.

– Det är glädjande att även våra medlemmar som arbetar inom Svenska kyrkan får tillgång till ett bra omställningsavtal som gör det möjligt att utbilda sig och komma vidare i arbetslivet, säger Madeleine Warghusen, förhandlingschef på Naturvetarna.

Budet innebär också att löneavtalet gäller som tidigare med retroaktivitet från den 1 april.

 

Detta är parterna överens om

  • Parterna har tagit höjd för att finansiera en ökad omställning genom att sätta avgiften till 0, 4 procent av den sammanlagda lönesumman.
  • Arbetstagare vars anställning upphört på grund av sjukdom får rätt till förstärkt stöd i upp till två år.

  • Studiestöd för arbetslösa utan krav på att vara arbetssökande kvarstår i avtalet. Stödet kan betalas ut i upp till sex terminer om utbildningen stärker den enskildes ställning på arbetsmarknaden.

  • Kompletterande studiestöd när en anställd uppbär omställningsstudiestöd med högst 80 procent av arbetstagarens minskade arbetsinkomst, upp till 5,5 inkomstbasbelopp per år.

  • Kompletterande omställningsstudiestöd kan, inklusive kompletterande studiestöd, beviljas med 65 procent av den anställdes minskade arbetsinkomst. Det gäller för lönedelar mellan 5,5 inkomstbasbelopp upp till ett tak på 12 inkomstbasbelopp per år.

  • Den som har förbrukat sitt omställningsstudiestöd kan få studieersättning vid längre studier. Det kan tillsammans med studiemedel ge ekonomisk utfyllnad upp till fribeloppsgränsen, upp till 70 procent av tidigare lön under en begränsad period.

  • Avgångsersättningen som finns idag i omställningsavtalet finns kvar och förlängs upp till 520 dagar. Den utbetalas även om den uppsagde startar näringsverksamhet.

  • Avtalet uppfyller kraven för att Kyrkans Trygghetsråd ska kunna bli en registrerad omställningsorganisation.

Avtalet innehåller även en kompletterande arbetslöshetsförsäkring för uppsagda i de fall en arbetstagarorganisation har ogiltigförklarat en uppsägning och företräder den uppsagde i en tvist om uppsägningens giltighet. Det är alltså samma villkor som i Trygghetsöverenskommelsen.

För frågor kontakta Naturvetarnas medlemsrådgivning på radgivning@naturvetarna.se eller 08-4662480.