Frågor & svar
Nyheter

Medling begärd inom Svenska Kyrkan

Akademikerförbundet SSR och Akavia, samt förtecknade förbund, däribland Naturvetarna, har begärt frivillig medling i förhandlingarna med Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation, SKAO. Kommunal har sagt upp kollektivavtalen och varslat om stridsåtgärder om parterna inte kommer överens före den 22 april.

Publicerad:

Bakgrunden till förhandlingarna är att parterna behöver omförhandla Omställningsavtalet eftersom det behöver ses över med anledning av Trygghetsöverenskommelsen och LAS-reformerna. SKAO har förutom omställningsavtalet även sagt upp Svenska Kyrkans avtal 20 inklusive löneavtalet. Avtalen är dock förlängda och gäller tills endera parten säger upp dem.

 

Facket säger nej till försämringar

Skälet till att parterna inte kan komma överens är att SKAO krävt att de kollektivavtalade uppsägningstiderna ska förkortas rejält. Man vill också försämra löneskyddet för arbetstagare som omplaceras till tjänster med lägre lön samt försämra möjligheterna för visstidsanställda att få tillsvidareanställning. Detta är något som de fackliga parterna inte kan gå med på.

 

Vill ha lika bra möjligheter till omställning

Vi anser att våra medlemmar inom Svenska kyrkans avtalsområde ska få tillgång till lika bra omställningsmöjligheter som på den övriga arbetsmarknaden, utan att behöva gå med på försämringar i det allmänna villkorsavtalet.

Hur påverkar den här situationen mig som är medlem i Naturvetarna?

Förhoppningen är att den frivilliga medlingen ska lösa de knutar som finns, och att parterna ska kunna komma överens. I dagsläget innebär detta att lönen inte kan revideras förrän parterna är överens. I övrigt gäller kollektivavtalen som vanligt, både villkorsavtalet och omställningsavtalet.

Om Kommunal tar ut sina medlemmar i strejk, hur påverkar det mig som medlem i Naturvetarna?

Det ska inte påverka dig i någon större utsträckning. Du ska utföra dina arbetsuppgifter som vanligt, men inte ta på dig strejkande kollegors arbetsuppgifter, eller arbeta övertid som inte är normal.

Kommer Naturvetarna att ta ut sina medlemmar i strejk?

I nuläget är förhoppningen att situationen ska lösas genom medling.