Frågor & svar
Nyheter
Mynt som byggs på hög, staplarna blir högre och högre.

Hur påverkar inflationen lönerna nästa år?

Det mesta talar för att det blir en besvärlig avtalsrörelse 2023. Krav kan komma att resas som kompensation för den höga inflationen.

Publicerad:

Förberedelserna för avtalsrörelsen 2023 har startat. Naturvetarna har haft sin första avtalskonferens med förtroendevalda inom privat sektor.

– Det var ett bra tillfälle att fånga upp synpunkter om vilka frågor vi ska driva i avtalsrörelsen. Om allt går enligt plan ska nya avtal träffas under april till juni 2023, säger Naturvetarnas förhandlingschef Madeleine Warghusen.

Hon förutspår att det kan bli en besvärlig avtalsrörelse. Inflationen har tagit fart och är på väg över 4 procent i år.

– Lönehöjningarna håller inte den takten, vilket i praktiken innebär en reallönesänkning. Läget framåt är svårbedömt, men krav kan komma att resas på kompensation för det tappet, säger Madeleine Warghusen och påpekar att kriget i Ukraina komplicerar läget ytterligare.

 

Extra intressant avtalsrörelse

Den situationen är vi inte vana vid efter många år med låg inflation och mer pengar i plånboken. De flesta avtalen har varit treåriga med genomsnittliga lönehöjningar på runt 2 procent. Sedan 2013 har man också haft avsättningar till flexpension, som möjliggör att trappa ner och jobba mindre när pensionen närmar sig, inbakat i avtalen.

Det så kallade industriavtalet mellan facken inom industrin och Svenskt näringsliv har bidragit till stabila reallöneökningar under de senaste 25 åren.

– Industriavtalet har gett ordning och reda, till nytta för både löntagarna och industrin. Innan dess skenade inflationen med höjda priser och räntor, som urholkade värdet av lönehöjningarna, säger Madeleine Warghusen.

Till ett sådant läge vill ingen tillbaka. Därför lär avtalsrörelsen bli extra intressant den här gången.

 

Processens gång under avtalsrörselsen

Hur ser tidtabellen ut?

– Facken inom industrin lämnar över sina yrkanden till arbetsgivarna i december. De nuvarande avtalen löper ut under våren 2023 och ska ersättas av nya. Därefter rullas de branschanpassade avtalen ut i företagen med förhandlingar på lokal nivå om löner och villkor.

Palle Liljebäck

chefredaktör