Frågor & svar
Nyheter

Plus och minus för Naturvårdsverket i höstbudgeten

Ömsom vin ömsom vatten. Så kan man beskriva hur regeringens höstbudget påverkar Naturvårdsverket. Det görs satsningar på vissa områden, medan det skärs ner på andra, som miljöövervakning.

Publicerad:

– Vi fick inte gehör för alla våra äskanden. Men sammantaget är jag ändå försiktigt positiv. Det blir inga varsel om uppsägningar inför 2024 och vi kan häva anställningsstoppet, säger generaldirektören Björn Risinger.

 

Ett kliv framåt för klimatet

Efter förra årets närapå halvering av anslagen till naturvårdande insatser kommer en mindre slant i retur för bland annat skötsel av naturreservat och skydd av hotade arter. Det blir också en satsning på 500 miljoner kronor för skydd av värdefull natur, som markägare kan ta del av.

Utan att tala om klirr i kassan förstärks Klimatklivet med 800 miljoner kronor till 5 miljarder kronor.

 

Hanterbar besparing

Precis som all statsförvaltning ska även Naturvårdsverket spara de kommande tre åren. För 2024 innebär det en reell minskning av förvaltningsanslaget med 1,6 procent för myndigheter, enligt Statens arbetsgivarverk.

– Det är hanterbart, säger Björn Risinger som är mer bekymrad för 2025 då det kan komma ytterligare nedskärningar.

 

Nytt system för klimattullar

Det rimmar lite illa med att nya uppdrag hamnar på Naturvårdsverkets bord. Ett sådant är att dra i gång ett system för klimattullar. Tanken är att det ska bli dyrare att importera varor som har ett stort klimatavtryck, som till exempel aluminium, stål och konstgödsel.

När det gäller budgetpropositionens samlade effekter på kilmatpolitiken noterar Björn Risinger att regeringens klimatredovisning i budgeten beskriver hur sänkta bränslepriser och borttagen reduktionsplikt påtagligt ökar Sveriges utsläpp.

– Det stämmer väl överens med de analyser och underlag som Naturvårdsverket tidigare redovisat till regeringen.

Palle Liljebäck

chefredaktör