Frågor & svar
Nyheter
Ihopsatt bildkollage. Madeleine Warghusen  och på nästa bild två kollegor som diskuterar.
Madeleine Warghusen, förhandlingschef på Naturvetarna.

När lönesamtalet går i baklås

Trots att man följt alla tips och råd så blev inte lönesamtalet som förväntat. Hur gör man om lönesamtalet går i baklås och man inte kommer framåt?

Publicerad:

Det kan finnas flera skäl till att lönesamtalet inte fungerar. Det första som kan gå fel är att inte ens bli inbjuden till det.

– Börja med att påminna din lönesättande chef om att du ännu inte har haft lönesamtal och väntar på en inbjudan. Du kan också själv ta initiativ och bjuda in chefen, säger Madeleine Warghusen, förhandlingschef på Naturvetarna.

 

Naturvetarna kan hjälpa dig 

Ser du inget resultat av att själv ta kontakt med chefen får du vända dig någon annanstans. 

– Då skulle jag vända mig till personalavdelningen och fråga om det är något de kan göra. Om inte heller det ger resultat så finns vi här på Naturvetarna att kontakta.

Ett annat problem som kan uppstå vid lönesamtalet är att det handlar om fel saker. Se till att samtalet handlar om dig och din prestation. 

– Ett bra lönesamtal ska handla om dig, ditt uppdrag, kompetens och resultat. Ta gärna med dig arbetsplatsens lönepolicy och även den centrala överenskommelse om lön som finns i ditt kollektivavtal som ofta beskriver hur löneprocessen ska gå till. Gör också en uppföljning av hur du har presterat i relation till de mål som ni satt upp för dig och verksamheten.

 

Du har rätt till lönesamtal

Ett begrepp som kan dyka upp är sifferlösa avtal, men du har fortfarande rätt till lönesamtal.

– Den skrivningen betyder att det inte finns någon central överenskommelse om hur mycket lönen ska höjas. Dock innebär den inte att lönen inte ska höjas alls, utan din lönehöjning ska relateras till uppnådda mål och dina bidrag till verksamhetens resultat.

Det är sällan man är överlycklig efter sitt lönesamtal, men om du verkligen är missnöjd ska du kolla vad du har rätt till.

– Ofta finns det skrivningar i kollektivavtalet om vad man kan göra om man upplever att man inte fått en godtagbar höjning. Det kan även handla om ett förstärkt lönesamtal eller att kompetenshöjande åtgärder sätts in. Avsluta alltid ditt lönesamtal med att diskutera vad du kan göra för att påverka din framtida löneutveckling, säger Madeleine Warghusen.

 

Ta större ansvar och öka i lön

Du kan också fråga din chef vad du kan göra för att höja lönen ännu mer. 

– Ta reda på vad du behöver göra för att kunna höja din lön. Utifrån det kommer du överens med chefen om en åtgärdsplan, som att ta ett större ansvar, kompetensutveckling eller liknande.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Ellinor Molin

webbredaktör