Frågor & svar
Nyheter
Foto: AstraZeneca

Astra Zeneca: Stora fördelar med att återvända till kontoret

Den innovativa utvecklingen gynnas mest om medarbetarna är på arbetsplatsen. Det är huvudlinjen hos AstraZeneca sedan coronarestriktionerna försvunnit. Dock finns fortfarande möjligheten till ett flexibelt arbetsliv beroende på vad man har för roll i verksamheten. Det säger Anna Söderman, som är HR-chef för AstraZeneca i Sverige.

Publicerad:

När coronapandemin bröt ut agerade AstraZeneca snabbt. Man följde rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och redan i mars 2020 jobbade alla som var kontorsbaserade och kunde utföra sitt arbete på annan plats hemifrån på heltid.

AstraZeneca har en stor produktionsanläggning i Södertälje och en av sina tre globala, strategiska forsknings- och utvecklings-anläggningar i Göteborg och på båda dessa anläggningar behövde anställda vara på plats för att verksamheten skulle kunna bedrivas. Sammanlagt var det cirka 50 procent av de drygt 7 000 anställda i Sverige som jobbade hemifrån under pandemin.

 

Blandade känslor kring hemarbetet

Enligt Anna Söderman, som är HR-chef för AstraZeneca i Sverige, var det ett upplägg som möttes med lite blandade känslor.

– En del medarbetare har tyckt att det varit fantastiskt och säger att de fått en bättre balans mellan arbete och privatliv när de slipper resor till och från arbetet. Vi har också en del medarbetare som tycker det är skönt att sitta ifred ostört hemma. Sedan har vi medarbetare som tycker att det varit jobbigt, som saknat de sociala kontakterna. En del flaggade också för att de inte hade rätt förutsättningar för att jobba hemifrån, då har vi låtit dem komma in på kontoret och jobba under pandemin, säger hon.

För cheferna var det inledningsvis en utmaning att ställa om men de fick stöttning i form av veckovisa möten där man kunde berätta om vad man upplevde för svårigheter, vilket stöd man behövde och vad som saknades för att hela tiden fånga upp eventuella problem.

– Baserat på den feedback vi fått så tror jag faktiskt att cheferna haft ännu mer kontakt än vanligt med sina medarbetare under pandemin eftersom man bokat in regelbundna avstämningsmöten via Teams, ibland till och med dagligen. Man träffades mer, fast virtuellt.

 

Majoriteten av arbetstiden på plats

Nu när coronarestriktionerna försvunnit är huvudspåret för AstraZeneca att alla medarbetare ska spendera majoriteten av sin arbetstid på arbetsplatsen. Återgången har skett gradvis och sedan april är alla arbetsplatser öppna igen och alla får komma tillbaka och jobba som innan pandemin.

– Vi har investerat mycket i våra kontor och på sociala ytor för att våra medarbetare ska träffas, då vi tror att den riktiga innovationen sker när vi ses och samarbetar över olika gränser, säger Anna Söderman.

Precis som innan pandemin har Astra Zeneca en flexibel arbetsplats. Hur mycket man kan arbeta hemifrån beror på vilken roll man har. Det är en överenskommelse som görs med den närmaste chefen.

– Jag tycker det finns stora fördelar med att vi ses på arbetsplatsen och att våra medarbetare kommer tillbaka, både för att öka samarbete och innovation men också för att vi behöver sociala kontakter då vi är varandras arbetsmiljö.

 

Risker när det gäller arbetsmiljö vid hemarbete

Samtidigt ser Anna Söderman att det finns risker med hemarbetet, bland annat när det gäller arbetsmiljö och ergonomi.

– Alla har fått ta hem kontorsstolar, skärmar och tangentbord. Men det är inte alla som har kunnat skapa riktiga arbetsplatser hemma beroende på hur hemmamiljön ser ut. Och vi har ju som arbetsgivare inte riktig koll på hur alla sitter och arbetar, så ergonomin känner jag att vi tappar lite när vi inte vet hur deras arbetsplatser ser ut hemma. Sedan är det inte samma sak att ses på Teams som när man ses fysiskt, man kan fånga upp andra signaler och jag tycker det ger en ytterligare dimension på hur folk mår när man ses fysiskt, säger hon.

Den stegvisa återgång till att lägga majoriteten av arbetstiden på kontoret har hittills fungerat bra men Anna Söderman följer utvecklingen noga.

– Än så länge har vi fått väldig positiv respons och arbetar nu fram det ”nya normala”. Vi följer utvecklingen både internt och externt, för oss är det väldigt intressant att se vad andra företag gör och hur trenderna är på marknaden. Men än så länge ser vi stora fördelar med att våra medarbetare kommer in till kontoret och ses igen.

 

Anna Södermans bästa tips för en bra återgång till kontoret

  • Börja stegvis och öka vecka för vecka så omställningen sker gradvis.
    Säkerställ att du har tid för sociala interaktioner när du är på kontoret så att du känner vilken energi som samtal med kollegorna ger. Boka in gemensamma luncher eller fikapauser.
  • Om du fått in bra rutiner vid hemarbetet som en promenad under lunchen, fortsätt med det även när du är på kontoret.
  • Lös frågeställningar och uppgifter direkt med kollegor så minskar flödet av mejl.
  • Använd restiden till och från arbetet till något som ger dig energi som en bra podd eller ljudbok. Eller om du har haft en intensiv dag, använd restiden till att samla tankarna och till en stund egentid att reflektera.

 

Naturvetarna om flexibelt arbetsliv

Frågan om det flexibla arbetslivet står högt på agendan efter pandemin. Det är viktigt att hitta lösningar som är bra för såväl verksamhet som medarbetare. Till exempel får tillhörigheten inte gå förlorad och medarbetare som arbetar på distans får inte missgynnas när det gäller lön, karriär och arbetsmiljö. Läs mer om vår fokusfråga Hållbart arbetsliv.