Frågor & svar
Nyheter

Har du koll inför sommarjobbet?

Vad gäller med semester? Hur långa dagar får man jobba? Naturvetarna ger svar.

Publicerad:

Du som sommarjobbar har vissa rättigheter, som kan variera beroende på vilket avtal som finns på arbetsplatsen.

Anställningsavtal

Ett anställningsavtal kan ingås skriftligt och muntligt. Tänk dock på att det kan bli svårt att bevisa att en anställning ingåtts om man inte har överenskommelsen i skrift. Se därför till att du har avtalet påskrivet och klart i god tid innan du börjar, eller att överenskommelsen tydligt framgår per mail, sms eller dylikt.

Lön

Sommarjobb är inte bara en väg in på arbetsmarknaden. För många studenter är det en nödvändighet för att få ekonomin att gå ihop. Gå därför inte med på skamlön eller att jobba gratis. Det är din prestation som ska avgöra hur mycket du får i lön, även om du är anställd för en kortare period.

Dygns- och helgvila

Elva timmars vila per dygn och 36 timmars sammanhängande vila varje vecka.

Rast och paus

Rast är ett uppehåll i arbetet som du inte får betalt för, därför står du heller inte till din arbetsgivares förfogande. Du har alltså rätt att lämna arbetsplatsen, stänga av telefonen och det vill säga du behöver inte vara tillgänglig för din arbetsgivare under din rast.

Utöver rasterna har du även rätt till kortare pauser, som räknas in i arbetstiden. Här har du inte automatiskt rätt att lämna arbetsplatsen. Längden på och omfattningen av pauserna är inte reglerat i lagen, mer än skyldigheten för arbetsgivaren att organisera arbetet, så att arbetstagaren kan ta de pauser som behövs utöver rasterna. Om du jobbat minst 5 timmar har du rätt till 30 minuters rast. Lunchrasten, som ska vara minst en halvtimme lång, ingår inte i arbetstiden. Därför har du rätt att lämna arbetsplatsen under lunchen.

Semester

Senast vid din sista löneutbetalning ska du få ut de semesterdagar du har tjänat in. För de semesterdagar du inte tagit ut får du semesterersättning som utgör 12 procent av lönesumman. Semesterersättningen ska alltså inte vara en del av den lön ni avtalat om utan vara utöver lönen. Om du har timlön så får du semesterersättningen direkt på timlönen.

Arbetsintyg

Du som anställd kan kräva att arbetsintyget innehåller uppgifter om anställningstid och en korrekt beskrivning av de arbetsuppgifter som utförts. Man kan också ställa krav på att intyget innehåller vitsord om utförandet av arbetsuppgifterna, samt anledningen till att anställningen upphörde.

Slutlön

När du slutar så erhåller du en slutlön. Slutlönen består av din inarbetade bruttolön fram till och med den dag då anställningen upphör. Slutlön och semesterersättning ska betalas ut senast en månad efter det att anställningen upphört och vid utbetalningen dras en engångsskatt som är utifrån hur stor din slutlön är.