Q & A
About us

Reports

Naturvetares möjligheter till kompetensutveckling inom life science och vård

Arbetsmarknaden förändras snabbt och det syns inte minst i life science-området. Därför finns ett kontinuerligt behov av ny och uppdaterad kompetens inom life science. I den här rapporten ger vi en nulägesbild av vilka kompetenser som efterfrågas inom life science samt hur högskoleutbildade naturvetare kan vidareutbilda sig för att axla nya roller i arbetslivet.

Klimatpolitik ska bygga på fakta och vetenskap

Naturvetarna har i en Novusundersökning frågat svenska folket vad de anser krävs för att hantera samhällsutmaningar som klimatförändringar, pandemier och energifrågan, samt vilka förväntningar de har på politiska beslutsfattare. Naturvetarna har också, via Novus, frågat riksdagens ledamöter vilka källor de använder sig av för att fatta relevanta klimatstrategiska beslut och vilken nivå de anser är viktigast för att hantera klimatomställningen. Resultatet visar att bland svenska folket är det nästan nio av tio som anser att det är viktigt att klimatpolitiken är förankrad i forskning och vetenskap.

Så vässar du din kompetens - utmaningar och möjligheter

Rapporten tar ett helhetsgrepp om kompetensutveckling och har samlat all information du behöver veta om dina rättigheter och möjligheter till kompetensutveckling. Bland annat finns en checklista för att se vem som har rätt till omställningsstudiestöd, information om omställningsorganisationer och vad de kan hjälpa till med, råd om hur du kan föra en dialog om kompetensutveckling med din arbetsgivare samt hur du kan inventera din kompetens. Naturvetare får mer kompetensutveckling än arbetstagare överlag idag. Samtidigt finns ett fortsatt behov för många verksamheter att bättre ta vara på och utveckla sin befintliga personal, snarare än att alltid satsa på rekrytering.

Naturvetares möjligheter till kompetensutveckling inom miljöområdet

Kompetensutveckling för naturvetare – en nyckel för att möta behovet av kompetens inom den gröna omställningen. I den här rapporten ger vi en nulägesbild av vilken kompetens som efterfrågas inom den gröna omställningen, och hur högskoleutbildade naturvetare kan vidareutbilda sig för att axla nya roller i arbetslivet.

Naturvetares möjligheter till kompetensutveckling inom techområdet

Arbetsmarknaden förändras snabbt och drivs bland annat av digitalisering, automatisering och grön omställning. Behovet av ny eller uppdaterad kompetens är stort och efterfrågan på kunskap inom IT eller tech sträcker sig över alla sektorer och branscher. I den här rapporten ger vi en nulägesbild av vilka kompetenser som efterfrågas inom tech samt hur högskoleutbildade naturvetare kan vidareutbilda sig för att axla nya roller i arbetslivet.

Löner inom livsmedel, lantbruk och djursjukvård

Denna rapport ger dig koll på hur löneläget såg ut under 2023 och en överblick på arbetsmarknaden inom livsmedel, lantbruk och djursjukvårdssektorn. Du måste logga in som medlem för att nå rapporten.

Löner inom skog

Denna rapport ger dig koll på hur löneläget såg ut under 2023 och en överblick på arbetsmarknaden inom skogssektorn. Du måste logga in som medlem för att nå rapporten.

Löner inom life science

Denna rapport ger dig koll på hur löneläget såg ut under 2023 och en överblick på arbetsmarknaden inom life science-sektorn. Du måste logga in som medlem för att nå rapporten.

Löner inom tech

Denna rapport ger dig koll på hur löneläget såg ut under 2023 och en överblick på arbetsmarknaden inom tech-sektorn. Du måste logga in som medlem för att nå rapporten.

Löner inom miljö

Denna rapport ger dig koll på hur löneläget såg ut under 2023 och en överblick på arbetsmarknaden inom miljösektorn. Du måste logga in som medlem för att nå rapporten.