Frågor & svar
Nyheter
Medarbetare med psykisk ohälsa och stöttade chef

Våga vara öppen om psykisk ohälsa: ”Det finns en rädsla”

Hur skapar man arbetsplatser som förebygger psykisk ohälsa? En del av lösningen är att fånga upp signaler i tidiga skeden och prata om dem, enligt leg psykolog Caroline Lornudd. Hon har forskat om ledarskap kopplat till arbetsmiljö och stress vid Karolinska institutet.

Publicerad:

Efter många år inom företagshälsan jobbar hon i dag med de frågorna i eget företag.

– Psykisk ohälsa är fortfarande ett stigma som är svårt att erkänna, både för sig själv och andra. Glädjande håller det sakta på att förändras efter att det pratas mer om psykisk ohälsa generellt. Bland annat har flera kända personer varit öppna med sina erfarenheter.

Många av de som drabbas av till exempel osund stress och utmattncaroline_300.jpging är ambitiösa och vill mycket. Därför kämpar de ofta för länge med att söka hjälp. 

Men hur ska man veta om man ligger i riskzonen?

– Några tecken är sömnsvårigheter, minnes- och koncentrationssvårigheter och att det som tidigare var lustfyllt inte är det längre. I stället för att lyssna på de signalerna tänker man gärna att det snart lugnar ner sig. För att klara av den återkommande huvudvärken kanske man tar en smärtstillande tablett - man hittar lösningar runt symtomen i stället för att ta dem på allvar.

 

Inte hållbart att dölja osund stress

Hon förklarar att osund stress går att dölja under en begränsad tid, men det är inte hållbart på sikt. 

– Det finns också en rädsla för att det kan påverka karriären för den som berättar. Det gäller också chefer.

En nyckel för att fånga upp stress och dålig arbetsmiljö som kan leda till värre besvär är att prata om det.

– För chefen handlar det om att ta upp frågan på personalmöten. Det visar att chefen är mån om hur medarbetarna mår. Har man som chef tidigare haft tuffa perioder med osund stress kan man bjuda på att dela den erfarenheten - det normaliserar och visar att chefen förstår hur det kan vara.

 

Prata om svårigheter

Hon påminner om att livet inte alltid är glatt, utan att det är normalt att det går upp och ner. Som chef måste man ha en vilja att stötta sina medarbetare i svåra situationer, och att medarbetarna känner trygghet med det.

För att få i gång samtalet har Caroline Lornudd ett tips.

– Ställ inte bara allmänna frågor om hur det har gått. Lägg gärna till: Vad har varit bra, vad har varit mest utmanande och vilka lärdomar har jag dragit under veckan som gått? Då bjuder man också in till att prata om svårigheter, vilket ger möjlighet till utveckling.

Tänk på att chefen ”står på scen” och är särskilt uppmärksammad. 

– Därför bör man som chef tänka på att föregå med gott exempel och vara mån om sin egen hälsa genom att ta pauser, gå hem i tid och annat som skapar en hållbar arbetsplats.

 

Lär känna dina medarbetare

Att ägna tid åt sina medarbetare och se hela människan är en underskattad förmåga - hur väl känner du till deras fritidsintressen och familjesituation?

– Visa hellre positiv uppmärksamhet i vardagen än att bara uppmärksamma prestationer utöver det vanliga, eller det som inte gick som förväntat. Det bidrar till en god arbetsmiljö, där medarbetarna inte är rädda för att göra fel utan känner att de bidrar.

Palle Liljebäck

chefredaktör