Frågor & svar
Nyheter
Sofia Magnusson i hexagonformad ram.

Sofia bytte sida och blev chef: ”Vill coacha och utveckla”

Efter flera år som ordförande för akademikerföreningen på biotechföretaget Novavax tog Sofia Magnusson steget över till arbetsgivarsidan. I dag är hon chef för Program management och leder själv också bolagets Coronaprogram.

Publicerad:

För Sofia Magnusson var det självklart att tacka ja när hon fick frågan om att bli chef. I hennes nystartade grupp ingår tre medarbetare.

– Det känns bra att börja i den lilla skalan och att få växa in i rollen som chef. Det innebär att jag parallellt fortsätter att jobba operativt med att leda arbetet med att ta vårt covid-19 vaccin till fullt marknadsgodkännande. I rollen ingår också att utveckla andra program på Novavax AB.

Tiden som ordförande för akademikerföreningen var en bra skola som gav inblick i hur företaget fungerar på en övergripande nivå.

– Under pandemin hade vi möten i samverkan varje vecka och jag hade möjlighet att påverka i många frågor i min fackliga roll.

Under åren som facklig ledare har hon fått positiv feedback och kollegor har uppmuntrat henne att bli chef. Det bekräftades när hon gick ledarskapsutbildningen UGL i Naturvetarnas regi.

– Som förtroendevald har kollegor vänt sig till mig i frågor om löner och villkor, liksom när det uppstår problem av olika slag. Det har lärt mig att hantera människor och förstå hur en bra chef ska vara.

Hur är du som chef?

– Jag måste och vill vara professionell och genomtänkt i mitt agerande, på ett annat sätt än tidigare. Det finns förväntningar att leva upp till, där jag vill coacha medarbetarna och utveckla dem.

En utmaning som Sofia ser är att inte själv komma med färdiga lösningar, utan i stället peppa medarbetarna att själva göra det. Sedan kan hon ändå behöva guida dem rätt i olika situationer, som i kontakter med kollegor på sajten i USA till exempel.

– Lika viktigt är att låta andra synas och höras, och ge dem äran för uppnådda resultat. Det är en fråga om mognad hos ledaren, där det säkert kan finnas en skillnad mellan manligt och kvinnligt ledarskap, säger hon utan att generalisera.

Lönen som verktyg

Sofia Magnusson är inte den som pekar med hela handen, utan hon står för ett ledarskap som bygger på förtroende och omtanke.

Som tidigare fackligt förtroendevald ligger frågor om lön varmt om hjärtat och hon ser lönen som ett verktyg att styra verksamheten. Även här har hon nytta av den fackliga bakgrunden och är noga med att följa kollektivavtalet när det är dags för lönerevision och lönesamtal.

– Jag tror på idén att lönen motiverar och sporrar till goda prestationer. Sedan är det förstås lika viktigt att jobbet är utvecklande och roligt för medarbetarna, liksom att jag som chef visar dem uppskattning i vardagen.

Hon är nöjd med att årets lönehöjningar på Novavax överträffade märket – den normerande lönehöjning som parterna inom industrin har kommit överens om. Detta trots företagets anpassning till världsmarknaden efter pandemin.

– Det ligger i linje med kollektivavtalet som medger att märket ska ses som ett golv och inte ett tak och möjliggör högre lönehöjningar. Det visar också att företaget uppskattar det goda arbete som medarbetarna gjort under året.


Nya vacciner ger snabb tillväxt

Det var under pandemin som Novavax i Uppsala växte snabbt och gick från 60-70 medarbetare till över 200. Det amerikanska moderbolaget tog fram ett proteinbaserat vaccin mot covid-19, medan dotterbolaget i Uppsala utvecklat och tillverkar vaccinadjuvanset som förstärker effekten av vaccinet.

Företagets covid-19 vaccin är fortsatt intressant då viruset fortsätter att mutera och infekterar människor. På samma sätt som när nya vaccin mot säsongsinfluensa tas fram, så behöver nya vaccin mot nya SARS-Cov-2-varianter utvecklas. Vaccinet måste uppdateras för att ha verkan mot de senaste varianterna av viruset. Att ett proteinbaserat vaccin finns tillgängligt, som ett alternativ till mRNA-vaccinerna, är extra viktigt för bland annat olika riskgrupper.

Företaget står inte och faller med covid-19 vaccinet, man har också utvecklat ett malariavaccin tillsammans med Jenner Institutet i Storbritannien och Serum Institutet i Indien. Vaccinet har nyligen godkänts i några afrikanska länder. Dotterbolaget i Uppsala levererar adjuvans även till detta vaccin.

– Det nya malariavaccinet kommer att kunna göra stor nytta för människor i tropiska och subtropiska länder med malaria och detta är något vi är mycket stolta över, säger Sofia Magnusson.


Sofia Magnusson
Aktuell: Fackordförande som blev chef på biotechbolaget Novavax.
Utbildning: Molekylärbiolog och doktor i immunologi.
Mest stolt över: Min breda nyfikenhet och känsla för rättvisa.
Gör en ledig dag: Läser böcker och är med i en bokcirkel. Träffar familj och vänner, gärna över en god middag.