Frågor & svar
Nyheter
Life science-forskare.

Två av tre startup-bolag utan kollektivavtal

Bara runt en tredjedel av start up-bolagen inom life science har kollektivavtal. Om man tittar på alla företag inom branschen ser det betydligt bättre ut med sju av tio bolag som har kollektivavtal.

Publicerad:

– För de anställda är det en trygghet att jobba på ett företag med kollektivavtal. Då behöver man inte fundera på om det avsätts pengar till tjänstepension, försäkringar, lönehöjningar och andra avtalade förmåner. Det ger också inflytande för de anställda, säger Daniel Wallin, avtalsansvarig för IKEM på Naturvetarna.

Att så få start up-bolag har kollektivavtal tror han beror på kort finansiering och krav på snabba resultat. Henrik Stävberg, förhandlingschef på IKEM, ser ett liknande mönster i andra branscher.

– Mindre start up-bolag med färre än tio anställda har ofta inte behovet att ha ett heltäckande trygghetspaket. När de växer och blir större brukar de höra av sig till oss för att bli medlemmar och teckna kollektivavtal.'

 

Attraktivt med kollektivavtal

Att ha kollektivavtal, menar Henrik Stävberg är en kvalitetsstämpel som gör bolagen attraktiva. Daniel Wallin håller med.

– Kollektivavtal signalerar seriositet och ger ordning och reda gällande bland annat pensioner och försäkringar.

Både arbetsgivare och fack vill att fler omfattas av kollektivavtal. Hur jobbar ni med det?

– Dialogen är viktig, och tillsammans marknadsför vi att fler bolag ska teckna kollektivavtal. Ibland kommer initiativet från de anställda och då hjälper vi dem med argument och vid behov bistå i dialogen med arbetsgivaren, säger Daniel Wallin.

Palle Liljebäck

chefredaktör