Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Nyheter

Naturvetarnas krav för 2023: Bättre villkor för föräldralediga och högre övertidsersättning 

Nu har Naturvetarna lämnat över sina yrkanden till Innovations och kemiföretagen, IKEM. Det gör man tillsammans med Sveriges Ingenjörer, som också har många medlemmar på AstraZeneca, Perstorp och andra företag inom kemi- och läkemedelsbranschen. 

Publicerad:

– Vi yrkar på lönehöjningar med 4,4 procent nästa år, på samma nivå som Facken inom industrin. Individuella löner med hänsyn till prestation, kompetens och ansvar är vår utgångspunkt, säger Daniel Wallin, avtalsansvarig ombudsman på Naturvetarna.  

I arbetet med att mejsla fram kraven har delegationen, med medlemmar som jobbar inom IKEM, haft en viktig roll. 

– De har också lyft frågan om att goda arbetsinsatser, utbildning och erfarenhet ska beaktas i lönesättningen, liksom att lönehöjningarna kan bli större i företag som går bra. För delegationen är det viktigt att osakliga och omotiverade löneskillnader rättas till utanför lönerevisionen, och ska alltså inte tas med i löneutrymmet. 

 

Minst fem extra semesterdagar

När det kommer till förbättrad föräldralön gör Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer gemensam sak med Unionen. 

– Det ger styrka i förhandlingarna där vi menar att lönetillägget för föräldralön ska börja gälla från första anställningsdagen. Det ligger i linje med vad som gäller inom vissa andra avtalsområden, till exempel i staten. 

Vad lyfter ni mer? 

– Facken är också överens om att ersättningen för övertidsarbete ska vara högre lön och minst fem extra semesterdagar. Tidigare gällde tre eller fem dagar. 

Vad händer nu? 

– Den 21 december har parterna bytt yrkanden med varandra. Förhandlingarna startar lite mer i skarpt läge i mitten av januari. Innan dess ska vi fira jul i denna stökiga tid med hög inflation och skenande energipriser. 

När är ett nytt avtal i hamn? 

– Planen är att ett nytt avtal ska vara klart senast den 31 mars, då det nuvarande avtalet löper ut.