Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Nyheter
Animerad bild med hexagoner i olika färger med ett CV och förstoringsglas.

Vilka kompetenser behövs för en grön omställning?

Hur vill attraktiva arbetsgivare sätta fart på den gröna omställningen, och vilka kompetenser möjliggör förändringen? Vi har frågat AstraZeneca, Länsstyrelsen och Totalförsvarets forskningsinstitut FOI.

Publicerad:

Snart drar vi igång årets upplaga av Naturvetarbarometern, en undersökning där vi vill ta reda på vad naturvetare tycker är viktigast hos en arbetsgivare och vilka som är de mest attraktiva arbetsgivarna.

Inför detta har vi ställt en fråga till några av fjolårets vinnare i Naturvetarbarometern på temat grön omställning. Frågan löd ”Vilka kompetenser söker ni i framtiden för att sätta fart på den gröna omställningen?

 

AstraZeneca, mest attraktiva och mest innovativa arbetsgivare 2022

För AstraZeneca är hållbar utveckling en hjärtefråga och en av våra strategiska prioriteringar. Var och en av våra medarbetare har en viktig roll att bidra till den gröna omställningen och så tänker vi också när vi rekryterar nya talanger till vår verksamhet, i Sverige och globalt. Att unga talanger idag, oavsett karriärval, har ett stort fokus på hållbarhet, både socialt, ekonomiskt och ekologiskt, känns betryggande och inspirerande och vi tar vi med öppna armar emot talanger med tankar, idéer och nytänkande för en mer hållbar resa - från labb till patient.

 

Länsstyrelsen, mest attraktiva och mest hållbara arbetsgivare 2022

För att hitta vägar framåt i dessa komplexa utmaningar krävs flera av våra kompetenser på Länsstyrelsen. Vi behöver samhällsplanerare, experter på klimat och energi, riskhandläggare, miljöhandläggare, statsvetare, jurister osv. Hela vår samlade kompetens behövs helt enkelt för att bidra till den gröna omställningen.

 

Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, mest attraktiva arbetsgivare inom IT och Tech 2022

FOI forskar inom totalförsvaret för Sveriges säkerhet och trygghet, och stödjer uppdragsgivare med kunskap och kompetens inom den gröna omställningen. Här behövs naturvetare av alla sorter, fysiker, kemister, biologer, mm. FOI stöttar Försvarsmakten att ta fram effektiv teknik och system som funkar för deras behov och ger mindre utsläpp och påverkan. Några exempel på forskningsprojekt är om klimatneutralitet, vindkraft och försvaret, och miljöpåverkan av marinens farkoster.

 

Om Naturvetarbarometern

Naturvetarbarometern vänder sig både till studerande och yrkesverksamma. Du som är medlem kommer att få ett mejl med en kort enkät som tar cirka fem minuter att fylla i. Gör gärna det, så vi får ett bra och gediget urval av svar. Resultaten av enkäten kommer presenteras i höst.
Hjälp oss att utse den bästa arbetsgivaren för naturvetare – dina svar är viktiga för oss!

Erik Aronsson

samhällspolitisk redaktör