Frågor & svar
Nyheter
Ung biolog vid odling.

Guldläge på arbetsmarknaden för studenter som läser naturvetenskap

Framtiden ser ljus ut – fyra av tio naturvetare får jobb innan de avslutat sina studier. Här är de yrken som kommer vara mest eftertraktade vid omställningen till ett hållbart samhälle.

Publicerad:

Idag är arbetsmarknaden extremt gynnsam för de som läst en naturvetenskaplig utbildning på högskolan. Betydligt fler får en tillsvidareanställning, 90 procent jämfört med 65 procent för åtta år sedan. Nyexaminerade upplever också i högre grad att deras utbildning är relevant för det arbete de har. Det visar en ny undersökning bland fackförbundet Naturvetarnas medlemmar.

– Naturvetenskaplig kompetens är helt nödvändig för att samhället ska kunna ställa om inför de utmaningar som finns i dag med bland annat klimatförändringar och pandemier. Men också för att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle, säger Petra Malm Danielson, samhällspolitisk chef på Naturvetarna.

 

Rekordlåg arbetslöshet för Naturvetarnas medlemmar

Arbetslösheten för naturvetare är rekordlåg, den ligger på 1,6 procent för förbundets medlemmar. Nio av tio nyexaminerade har haft minst en anställning 3–6 år efter sin examen och fler arbetar heltid jämfört med 2014 när Naturvetarna gjorde en liknande undersökning. Även de som upplever att deras utbildning spelar en stor roll för att få första jobbet har ökat. 

Fler av de tillfrågade uppger att de har kvalificerade arbetsuppgifter, 88 procent svarar att de har arbetsuppgifter som har en hög grad av svårighet, ansvar eller självständighet jämfört med 76 procent 2014.

 

Viktigt att utbildningarna förändras och utvecklas

Naturvetare verkar ofta inom branscher som präglas av en hög förändringstakt. Det är därför viktigt att utbildningarna möter framtidens behov av kompetens. Mest nöjda med sitt utbildningsval är de som utbildat sig inom skog och djur, minst nöjda de som studerat fysik.

Arbetsuppgifter som ökat kraftigt bland Naturvetarnas nyexaminerade medlemmar är projektledning, forskning och utveckling, myndighetsutövning inklusive tillsyn och rådgivning i egenskap av expert/specialist.

Så många fick jobb före eller inom tre månader efter examen i några av de vanligaste utbildningarna:

Biologi 75%

Medicin/laboratorieteknik 73%

Miljö 63%

 

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes 16 september 2022–11 oktober 2022 via enkätutskick. Enkäten gick ut till förbundets medlemmar som tagit examen i ett naturvetenskapligt ämne läsåren 2015/16–2018/19. Totalt svarade 768 personer på enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 19 procent.

Catherine Johnsson

samhällspolitisk redaktör