Frågor & svar
Nyheter
Blå staplar och en röd linje som följer staplarna uppåt.

Låga lönenivåer trots bra löneutveckling för naturvetare i vården

Naturvetarna samlar flera professioner som har viktiga uppgifter för att hälso- och sjukvården ska fungera. De är alla högutbildade och specialister inom sitt område. Men får de betalt för sin kompetens?

Publicerad:

Bland Naturvetarnas medlemmar finns sjukhuskemister, sjukhusfysiker, sjukhusgenetiker, molekylärbiologer, mikrobiologer, biomedicinska analytiker, cytodiagnostiker och dietister. Många av dem arbetar bakom kulisserna och är okända för allmänheten. Deras roll är att analysera och tolka de prover som tas för att läkarna ska kunna ställa en korrekt diagnos för att snabbt kunna sätta in rätt behandling.

– Sammantaget visar den senaste lönerevisionen en god löneutveckling för våra medlemmar, säger Marita Teräs, utredare på Naturvetarna.

Men hon betonar att det finns mer att göra. Det är stor skillnad mellan regionerna. Naturvetarnas medlemmar har ofta en lång utbildning bakom sig och de insatser de gör har ofta stort värde för verksamheten.

– Trots det ser vi att det i vissa regioner inte alls lönar sig att utbilda sig. Vi hör allt för ofta från våra medlemmar att det inte lönar sig att ta på sig mer ansvar och utvecklas. Det är förödande för verksamheten och också i strid med vårt löneavtal.


God löneutveckling för Naturvetarnas medlemmar

Löneutvecklingen för Naturvetarnas medlemmar i regionerna uppgick till 3,5 procent förra året. Under samma period var löneutvecklingen 2,5 procent inom landets regioner. För en genomsnittlig arbetstagare i Sverige var löneökningen 2,6 procent under 2021. Inom Vårdförbundet som också samlar vårdyrken, däribland biomedicinska analytiker, var den totala löneutvecklingen 3,4 procent enligt Dagens Medicin (obs för att läsa artikeln krävs prenumeration).

Bäst gick det för våra medlemmar i Region Örebro län där löneutvecklingen låg på 5,5 procent, men från ett jämförelsevis lågt läge. I botten ligger Region Jämtland Härjedalen med en löneutveckling på i snitt 1,6 procent.

 

Högre lön i storstäder

Naturvetare med en grundexamen från universitetet tjänar bäst i Region Kronoberg. För den som har en magisterexamen är Region Blekinge den arbetsgivare som betalar bäst. För medlemmar som har en doktorsexamen är löneläget högst i Region Stockholm. Kanske inte så oväntat eftersom löneläget tenderar att vara högre i storstadsregioner.

I regel är lönen högre i privat sektor. Medellönen för en sjukhusfysiker i privat sektor var exempelvis 17 000 kronor högre än i offentlig sektor. Men för molekylär- och mikrobiologer är situationen omvänd – här betalar offentliga arbetsgivare bättre. En anledning skulle kunna vara att molekylär- och mikrobiologer ofta är mer högutbildade i regionerna.

 

De har högst lön

Högst lön har sjukhusfysiker, följt av sjukhuskemister och sjukhusgenetiker. Det är yrken som behövs i modern sjukvård för att kunna anpassa behandlingen efter varje patients förutsättningar och behov. Längst ner i löneligan återfinns dietister. Samtidigt har flera regioner brist på just dietister.

– Lönenivån för dietister är oacceptabelt låg. I nuläget lönar det sig inte att utbilda sig till dietist trots att kompetensen efterfrågas i allt högre utsträckning. Tillsammans med Dietisternas Riksförbund kommer vi att se över vad vi kan göra, säger Marita Teräs.

Så här mycket tjänar Naturvetarnas vårdprofessioner

Catherine Johnsson

samhällspolitisk redaktör