Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Nyheter
Närbild på två personer som skakar hand.

Därför ska du välja en arbetsgivare med kollektivavtal

Varför är det egentligen så viktigt med kollektivavtal? Föräldralön, tjänstepension och lönerevision är för många självklara förmåner som finns tack vare kollektivavtal. Inflytande på arbetsplatsen är också en viktig aspekt. 

Publicerad:

För den som vill ha en kort och enkel förklaring av vad kollektivavtal är så är det ett avtal som arbetsgivaren valt att teckna för att du som anställd ska ha trygghet, goda arbetsvillkor, förmåner och inflytande på arbetsplatsen. Den som vill veta mer kan fortsätta läsa.  

 

Så funkar det 

Kollektivavtal tecknas mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer för en sektor eller en bransch. Inom privat sektor är det upp till en arbetsgivare att välja om de ska ha kollektivavtal för sina anställda. 

Genom att arbetsmarknadens parter själva kommer överens om arbetsvillkoren i kollektivavtal, kan villkoren anpassas efter branschen och man undviker stelbent och strikt lagstiftning. Avtalet gäller för alla på en arbetsplats där arbetsgivaren har kollektivavtal. 

Så länge det finns ett gällande kollektivavtal har fackförbunden förbundit sig att inte strejka, i utbyte mot att fackförbunden kan påverka villkoren. Detta är grunden i den så kallade svenska modellen!

 

Inflytande på arbetsplatsen 

Kollektivavtal ger rätten till att ha fackliga företrädare och möjlighet till inflytande på arbetsplatsen. Kollektivavtalen reglerar hur samverkan ska gå till, alltså när arbetsgivare och den lokala fackliga föreningen arbetar tillsammans om exempelvis arbetsmiljöfrågor. Läs mer om att starta lokal förening här. 

 

En garanti för bra villkor

Konkreta förmåner som kommer med kollektivavtal:

  • Hur den årliga lönerevisionen ska gå till. 
  • Extra semesterdagar. 
  • Eventuell övertidsersättning. 
  • Uppsägningstider. 
  • Föräldralön som kompletterar föräldrapenningen från Försäkringskassan. Avtalet kan också innebära att arbetsgivaren fortsätter att betala in premier till ålderspensionen under tiden då du är föräldraledig. 
  • Tjänstepension som är ett viktigt komplement till den allmänna pensionen.  
  • Sjukförsäkringar som kompletterar sjukpenningen från Försäkringskassan. Skulle du inte kunna arbeta i framtiden så kan kollektivavtal ge rätt till ersättning som kompletterar sjukersättningen från Försäkringskassan. 
  • Arbetsskadeförsäkring som kan täcka eventuell inkomstförlust om en olycka händer dig under arbetet, på väg till eller från arbetet, eller om du blivit sjuk på grund av arbetet. Arbetsskadeförsäkringen kompletterar de lagstadgade ersättningarna (sjuklön och sjukpenning). 
  • Stöd för att komma vidare i arbetslivet om du blir uppsagd, via så kallade omställningsavtal eller trygghetsavtal. 
  • Rätt till kompetensutveckling för att öka arbetstagares trygghet på en föränderlig arbetsmarknad och möjlighet till personlig utveckling.  

Läs mer om kollektivavtal här

Läs mer om avtalsrörelsen här

Har inte din arbetsgivare kollektivavtal? Då kan ni som är medlemmar i facket gå ihop och bilda en förening. Som förening kan ni sen arbeta för att arbetsgivaren skaffar kollektivavtal. Läs mer om att bilda förening här eller kontakta Naturvetarna medlemsrådgivning för mer information