Frågor & svar
Nyheter
Skymt av en kyrkogård. Grön natur och ett vitt kors samt ett staket.

Avtalskrav inom Svenska kyrkan: Främja hälsa för ett hållbart arbetsliv

Nu har Akademikerförbundet SSR och Akavia med förtecknande förbund, däribland Naturvetarna, växlat yrkanden med arbetsgivaren inom Svenska kyrkan.

Publicerad:

– För oss är det viktigt att löner och villkor är konkurrenskraftiga för att attrahera och behålla kompetens inom Svenska kyrkan. Därför vill vi att lönerna ska följa märket och sättas i lönesamtal, där kompetens, ansvar, erfarenhet och resultat speglas i lönekuvertet, säger Roma Uddin, biträdande förhandlingschef på Naturvetarna.

Förbunden yrkar på lönehöjningar på 4,4 procent under ett år, från och med 1 april 2023. Osakliga löneskillnader på grund av kön, etnicitet, ålder eller annat ska hanteras utanför lönerevisionen.

 

Chefer har viktig roll för arbetsmiljön

Förbunden vill ha högre ersättningar för resor med egen bil, som en följd av höjda drivmedelspriser, samtidigt vill de uppmuntra till en klimatneutral drift.

– Vi lyfter också den psykosociala arbetsmiljön för att förebygga ohälsa och främja hälsa för ett hållbart arbetsliv. Den typen av överenskommelser menar vi kan tecknas lokalt och individuellt, säger Roma Uddin.

Att chefer har en viktig roll för arbetsmiljön och för att utveckla arbetsgruppen vill förbunden uppmärksamma.

– Chefer inom Svenska kyrkan ska ha tydligt mandat för att kunna utföra sitt arbete med tillgång till kompetensutveckling inom bland annat ledarskap, mentorskap och arbetsmiljö.

Palle Liljebäck

chefredaktör