Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Nyheter

Vad händer med lönerna 2023?

Avtalsrörelsen för 2023 har rullat i gång. Hög inflation i en osäker omvärld gör att förhandlingarna kan bli stökiga. Nu jobbar Naturvetarna med att ta fram en avtalsinriktning för de krav som förbundet kommer att driva.

Publicerad:

 

Stökiga förhandlingar väntas 

Vilka krav kan det gälla?

– Det kan handla om att förbättra tillämpningen av våra löneavtal och avtal som stödjer ett föränderligt och hållbart arbetsliv, med fler enskilda överenskommelser. Därefter kommer vi att anpassa vår avtalsinriktning till varje bransch, säger Madeleine Warghusen, förhandlingschef på Naturvetarna.

Har medlemmarna chans att tycka till?

– Ja, genom våra förtroendevalda i delegationerna, en för varje avtal, har medlemmarna möjlighet att påverka. Det ger oss som förhandlar avtalen viktiga synpunkter. Vi försöker också forma våra yrkanden när vi ser att något skapar problem för många medlemmar.

Hur ser tidtabellen ut?

– Under hösten fortsätter vi att forma våra avtalskrav med stöd av delegationerna. I slutet av december lämnar vi över våra yrkanden till motparterna IKEM och Gröna Arbetsgivarna inom den privata sektorn.

 

Inflationen påverkar avtalsrörelsen

Vilka förväntningar har du?

– Det finns en risk för att det blir en stökig avtalsrörelse eftersom inflationen i samhället är hög just nu. Det kan höja förväntningarna på kompensation i form av ökade löner. Läget i världen är osäkert och kriget i Ukraina skapar oro.

Hur påverkar det avtalsrörelsen?

– Avgörande kommer vara hur tillväxten och produktiviteten i industrin utvecklas under hösten och hur företagens konkurrenskraft står sig. Regeringen varnar för att vi går in i en lågkonjunktur, säger Madeleine Warghusen.

Palle Liljebäck

chefredaktör