Frågor & svar
Nyheter
Skogsvirke och två som arbetar.

Naturvetarnas avtalskrav inom skogsbruk: Satsa på arbetsmiljö och jämställdhet

Naturvetarna har tillsammans med Sveriges Ingenjörer lämnat sina yrkanden till Gröna Arbetsgivare inom skogsbruk. Om allt går i lås är ett nytt avtal på plats den 1 april 2023.

Publicerad:

För att medarbetarna ska må bra på jobbet lyfter Naturvetarna frågan om arbetsmiljö.

– Det gäller särskilt för dem som har löst av övertiden och de som inte omfattas av de skyddsregler som finns om arbetstiden. Viktigt också att chef och medarbetare har regelbundna avstämningar och att det finns möjlighet till återhämtning, säger Madeleine Warghusen, förhandlingschef på Naturvetarna.

I syfte att göra skogsbranschen mer attraktiv och jämställd vill Naturvetarna att föräldralön ska utbetalas månadsvis under föräldraledigheten.

– Det är också rimligt att ta bort kravet på tre månaders fortsatt anställning efter föräldraledigheten.

Ännu en het potatis är frågan om distansarbete, där man vill att parterna tar fram en gemensam vägledning för distansarbete.

 

Kompetens, resultat och ansvar ska bestämma lönen

När det gäller lönehöjningar omfattas Naturvetarna av Facken inom industrins löneyrkande på 4,4 procent. Det gäller om inte parterna kommer överens om annat.

– För att löneavtalet ska tillämpas som det är tänkt vill vi att partsgemensamma utbildningar ska genomföras under den ettåriga avtalsperioden.

Lönerna ska sättas i lönesamtal och vara individuella och bygga på kompetens, resultat och ansvar.

Utöver löneutrymmet ska ytterligare avsättningar göras till deltidspension som man har kommit överens om tidigare.

– Hur stor avsättningen till deltidspension ska vara preciserar vi i kommande förhandlingar, säger Madeleine Warghusen.

Palle Liljebäck

chefredaktör