Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Nyheter
Symbolen för kvinnor ihopsatt med symbolen för män.

Lönegapet mellan kvinnor och män minskar: ”Glädjande”

Sedan 2012 har löneskillnaderna mellan kvinnor och män bland naturvetarnas medlemmar minskat från 14 till 10 procent. Inom miljöområdet är kvinnorna nästan i kapp. Där tjänar männen i genomsnitt 4 procent mer än kvinnorna.

Publicerad:

Minskat lönegap men en bit kvar

– Det är glädjande även om det är en bit kvar till jämställda löner. Naturvetarnas fokus på resultat, kompetens och ansvar i löneavtalen, där medlemmarna har rätt till lönesamtal, kan skynda på den utvecklingen, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör på Naturvetarna.

Men det skiljer sig åt mellan branscher, där miljö och hälsoskydd sticker ut positivt. Inom den sektorn tjänar männen 4 procent mer än kvinnorna i genomsnitt.

– En möjlig förklaring är att naturvetare inom miljösektorn är relativt unga. Historiska löneskillnader påverkar då utfallet mindre. Arbetsgivare är i dag mer medvetna om problematiken, säger Per Klingbjer.

En positiv utveckling syns också inom branscherna life science och skog. Där har löneskillnaderna nästan halverats under mätperioden. 2012 var lönegapet 20 procent, i dag är det 11 procent inom life science och 12 procent inom skog. Nästan lika positivt är det inom livsmedelsbranschen där löneskillnaderna har gått från 17 procent till 12 procent.

Däremot går trenden i motsatt riktning inom den digitala sektorn. Där har lönegapet ökat under de två senaste åren ökat och uppgår till 12 procent, och ligger över genomsnittet för alla naturvetare.

 

Hur ska man då göra för att höja sin lön?

– Jag brukar säga:  ”Ta i så mycket att du skäms – och lite till.” Du måste förstå ditt marknadsvärde alltså det värde ditt arbete utgör för arbetsgivaren. Begär en lön efter det, säger Anna Sonesson, ombudsman på Naturvetarna.

Hon påpekar att många kvinnor underskattar sin kompetens och begär en för låg lön i löneförhandlingen. Ännu ett tips är att gå in på Saco Lönesök för att få koll på löneläget inom branschen. Och missa inte att ringa Naturvetarnas rådgivning för hjälp.

Observera att siffrorna visar genomsnittslöner för kvinnor och män, och inte är rensade för utbildning, ålder och befattning. Gör man det är löneskillnaderna mellan kvinnor och män mindre.

Palle Liljebäck

chefredaktör