Frågor & svar
Nyheter
Man ligger i säng och tittar i sin mobiltelefon.

Månadens fråga: Borde mejlförbud införas efter arbetstid?

Flera länder i Europa har förbjudit chefen att skicka mejl på kvällar och helger. Tanken är att minska stressen och att medarbetarna ska få återhämtning när de är lediga. Nu undrar vi om du tycker att Sverige borde införa mejlförbud efter arbetstid?

Publicerad:

Svara genom att skriva en kommentar nedan.

Kommentarer

Virpi 2023-09-18

Nej. Medarbetare och chefer ska däremot kunna välja när man svarar. Om man väljer att använda jobbtelefonen och datorn privat får man också välja att själv ta ansvar för att man ser mail och samtal.

Mette 2022-06-02

Nej, det ska inte lagstiftas. Däremot anser jag att företagskulturen (och inskrivet i nån policy om det behövs) ska vara att mail skickas under arbetstid eftersom jag anser att detta ger en tydlig signal att det inte förväntas att man ska jobba när man är ledig. Det finns möjlighet att välja att skicka med fördröjning för de som vill/behöver arbeta på kvällar eller helger. Om det är viktigt/nödvändigt är det dock ok att skicka direkt även om det är utanför arbetstid. Att vara helt befriad från att det kommer mail utanför arbetstid är omöjligt t.ex. om du har kollegor i andra tidszoner. Det handlar mer om de förväntningar (medvetna eller omedvetna) som ges inom företaget gällande vikten av en bra balans mellan arbete och fritid.

Ulf 2022-06-02

Det är OK att skicka e-post efter arbetstid (kvällar och helger) Men Chefen ska INTE förvänta sig ett svar när man är ledig. Jag brukar stänga jobbdator och tjänstetelefonen när jag är ledig.

Arne 2022-06-02

Det är att föredra om meddelande som man förväntas hantera skyndsamt skickas i god tid så man hinner planera in och utföra uppgiften på ett bra sätt. Däremot kan det i många fall vara flexibelt för såväl chefer som medarbetare att förlägga arbetstiden eller delar av den då man själv tycker att det passar. Då blir det snudd på omöjligt att avgöra om det är ok eller inte att skicka ett meddelande vid en given tidpunkt. Snarare än att diskutera när man får skicka ett meddelande skulle jag vilja lyfta frågan om hur snabbt man kan förvänta sig svar. Det skulle också vara bra att diskutera bra lösningar på hur man kan samarbeta effektivt, utan stress, även när man jobbar vid olika tider och på olika platser.

Arne 2022-05-09

Det är att föredra om meddelande som man förväntas hantera skyndsamt skickas i god tid så man hinner planera in och utföra uppgiften på ett bra sätt. Däremot kan det i många fall vara flexibelt för såväl chefer som medarbetare att förlägga arbetstiden eller delar av den då man själv tycker att det passar. Då blir det snudd på omöjligt att avgöra om det är ok eller inte att skicka ett meddelande vid en given tidpunkt. Snarare än att diskutera när man får skicka ett meddelande skulle jag vilja lyfta frågan om hur snabbt man kan förvänta sig svar. Det skulle också vara bra att diskutera bra lösningar på hur man kan samarbeta effektivt, utan stress, även när man jobbar vid olika tider och på olika platser.

Martin 2022-05-09

Förstår inte varför man ska ha förbud mot att maila efter arbetstid. Det är väl snarare viktigt att lagstifta om rätten att inte behöva kontrollera sin jobbmail eller jobbtelefon efter arbetstid. Så får väl chefen (eller övriga kollegor) maila sig blåa i ansiktet efter min arbetstid men jag läser det först när jag är tillbaka i tjänst. Hur skulle ett sådant förbud annars utformas i organisationer där chefen och den anställde går på olika scheman? Ska chefen behöva jobba utanför sina normala arbetstider för att kunna maila någon som går nattskift exempelvis? Nej, vi måste lära oss att låta bli jobbmail och jobbtelefon när vi inte jobbar helt enkelt, och det ska heller inte få finnas krav på detta.

Leonie 2022-05-09

Nä. Men å andra sidan förstår jag inte varför man skulle kolla mailen utanför arbetstid, om jobbet inte skulle kräva, och betala för det. Så om chefen vill maila på kvällar och helger får hon väl göra det, men svaret kommer nästa arbetsdag

Ellen 2022-05-09

Ja, som grundprincip. Sedan beror det såklart på arbetsform etc. Men som redan nämnts så ska jobbmail kunna stängas av på ledig tid. Jag vägrar installera jobbmailen på min privata telefon, för jag vill kunna använda telefonen på helger utan att se inkorgen fyllas upp. Mindre stress ger gladare personal, det borde vara allas prio.

Ulrika 2022-05-09

Ja.

Peter 2022-05-09

Givetvis fritt fram för chefer att jobba kvällar, nätter, helger eller julafton om så behövs. Det går då enkelt att ställa in så att mailet skickas vid början av nästkomamande arbetsdag. Busenkel lösning och en självklar respekt gentemot mottagaren av mailet.

Anna 2022-05-09

Nej! Däremot bör det inte finnas något krav på anställda att läsa mail eller utföra annat arbete utanför arbetstid. Arbete utanför ordinarie arbetstid bör vara självvalt (flex) eller ses som övertid enligt avtal.

Cecilia 2022-05-09

Nej, mail ska kunna skrivas när man har tid. Men man ska inte förvänta sig att de blir lästa utanför arbetstid. Även på arbetstid bör man räkna med ett par dagar minst innan respons. Krävs snabbare svar bör man ringa. Överenskommen mailpolicy bör finnas nedskriven på arbetsplatsen.

Hana 2022-05-09

Nä, det är fel väg att gå tycker jag. Däremot tycker jag inte man kan förvänta sig att få svar utanför arbetstid. Det blir så trist att jobba om allt ska regleras i lagar och regler. Sunt förnuft kommer man långt med! Oftast när jag får mail från chefen så är det ju ett svar på en fråga som jag har ställt och inte en förväntan att jag ska jobba efter arbetsdagens slut. Så jag tycker snarare synd om de chefer som inte får arbetstiden att räcka till så de upplever att de måste jobba kvällar och helger med att svara på mail fast de egentligen har ett dagjobb.

PL 2022-05-09

Nej, det tycker jag inte. Det borde vara upp till var och en att inte kolla mailen utanför arbetstid, om man nu inte vill det. Om man har en chef som kräver direkt respons på mail som skickas efter arbetstid, så borde man kunna ta upp det med denne.

Malin 2022-05-09

Nej, inte lagstiftas eftersom det finns så många dimensioner av frågan. Hos oss har vi väldigt flexibel arbetstid så många föräldrar m.fl. går tidigare och jobbar sedan lite på kvällen för att få ihop sina timmar. Den flexibiliteten tycker jag är enormt viktig! Vi har dock inga krav på att bevaka/agera på mail när vi inte arbetar och cheferna är också tydliga med det. Många ställer också in att mailen inte går iväg förrän 8, men det måste vara ok att glömma också. Samtidigt har vi också ett egenansvar att stänga av jobbutrustningen och inte kolla, vilket kan vara svårt för vissa trots att vi uppmuntras till det. Flexibilitet att anpassa arbetstid till personens liv är i grunden bra. Givetvis ska det inte vara något krav att bevaka mailen när du inte jobbar, varken uttalat eller via socialt tryck. Så man måste prata mycket om det, om förväntningar osv. Precis som med så mycket annat är tydlig kommunikation nyckeln. Vi får inte heller glömma att chefer (och andra som mailar sent) också är människor och det även är en fråga om ifall de mailar sent pga stress och för hög arbetsbelastning (då är det inte bra och behöver lösas för deras skull) eller pga att kvällsjobb passar i deras vardagsliv (då är det helt ok).

Massimiliano Ria 2022-05-09

Man kan skicka dem så länge det är tydligt att man ska inte förvänta sig att kolla på mail efter vanliga kontorstider

Jessica 2022-05-09

Nej, jag tycker det är upp till mig som medarbetare att välja när mejlen ska läsas. Om jag väljer att inte titta i mejlen efter min arbetstid så spelar det ingen roll att det dimper in mejl då. Men man kan ju ha samtal på arbetsplatsen om att undvika detta om det är kollegor som upplever stress över detta.

Margareta 2022-05-09

Ja, självklart!

Angelica 2022-05-09

Ja!

Eva 2022-05-09

Ja, självklart ska arbetstiden respekteras. Det är så onödigt att störa andra genom att skicka meddelanden utanför arbetstid.

Erik 2022-05-09

Tyder på dåligt ledarskap om ”chefen” skickar mail till medarbetarna utanför arbetstid. Man ska föregå med gott exempel - och att hålla arbetstiderna är viktigt - speciellt i organisationer där man ex vis tillåts jobba hemifrån.

Emma 2022-05-09

Då många chefer jobbar med oreglerad arbetstid är det upp till dem om de vill jobba sena kvällar eller helger. Men de ska inte finnas ett krav på att anställda som jobbar efter reglerad arbetstid ska följa upp chefernas tider och läsa eller åtgärda mejl som kommer dessa obekväma tider. Skickas ett mejl utanför den anställdas arbetstid ska det vara självklart att de tidigast kan besvaras/åtgärdas när normal arbetstid startar för de anställda. Förväntas åtgärd förväntas också ersättning i gengäld efter överenskommelse.

Anna 2022-05-09

Nja, så länge hen inte förväntar sig ett svar utanför arbetstid kan det vara ok. Man bör däremot tydliggöra detta genom en mail/nåbarhetspolicy så att alla vet vad som gäller.

Bernt 2022-05-09

Nej, det tycker jag inte alls är en lagstiftningsfråga utan något som måste skötas mellan anställd och chef. Som individ skall man ha RÄTT att inte svara på lediga dagar men att lagstifta att en chef och eller kollega inte FÅR maila under dom tiderna tycker jag är bortom löjligt. Om man själv föredrar att ha det så måste det väl ändå vara ett individansvar? Jag föredrar personligen att kunna hantera kommunikation löpande då mängden obesvarade e-mail och liknande varje måndagmorron och/eller första dagen efter en längre ledighet (usch, bara tanken får svetten att tränga fram) skulle vara betydligt mer stressande för mig, än att besvara dom när/om jag tycker att jag har tid, vare sig det är en söndag eller tisdag.

Ellinor 2022-06-02

Ja!

Maria 2022-05-06

Ja! Eller åtminstone utan krav på åtgärd från medarbetaren. Man ska kunna läsa mailet när man börjar arbetsdagen. Sker något exceptionellt som man behöver veta innan arbetsdagen börjar så bör chefen ringa och delge men det ska inte finnas en rutin att man behöver kolla av mail och telefon på söndagen innan man börjar jobba. Är man ledig är man ledig, punkt slut.

Marre 2022-05-06

Det borde vara en självklarhet att chefen inte skall skicka e-postmeddelanden utanför arbetstid. Ingen vinner på att ha utbrända medarbetare eller personer som riskerar att bli utbrända. Det är samma sak med Arbetsförmedlingens åtgärd Förstärkt Arbetsträning som genomförs hos Samhall som ägs av Arbetsförmedlingen. Många som placeras där orkar inte ens att vara där en månad och det förväntas att de som placeras där skall klara av att vara där tre månader. Ingen har kommit på tanken att det kan vara bra att ha flera olika aktiviteter inom ramen för Förstärkt Arbetsträning för att det skall kunna fungera. Skall en sådan åtgärd kunna fungera så skall den som placeras i den kunna välja mellan administration, jobba på bibliotek, laboratoriearbete och receptionistarbete för att det skall kunna gå att draga säkra slutsatser om vad personen ifråga klarar av. Så är det inte idag. Hela arbetsmarknadslagstiftningen behöver ses över för att kunna veta vad som behöver förändras till det bättre, men det är våra politiker antingen för okunniga eller för fega för att genomföra. Eller så är det bara intresserade av att ställa till så mycket skada som möjligt för att få högre opinionssiffror.

Annika 2022-05-06

Ja, det tycker jag. Minskar stress hos anställda.👍👌

Åsa 2022-05-06

Ja

Eva Romell 2022-05-09

Nej, det tycker jag inte så länge det inte kommer mejl på ens privata kanaler. Det är bara att stänga av jobbdator och jobbtelefon. Chefer är också människor som kan få Vab eller på annat sätt inte hunnit på kontorstid.
Kommentera