Frågor & svar
Nyheter

Mer långsiktig finansiering behövs för kvalitativ forskning

Forskningsfinansieringsutredningen har lämnat förslag på hur det statliga finansieringssystemet ska utformas för att bidra till relevant och kvalitativ forskning. Naturvetarnas medlemmar vill ha mer långsiktig finansiering och bättre finansieringsmodeller.

Publicerad:

Forskningsfinansieringsutredningen lämnade över sina förslag till utbildningsminister Mats Persson den 11 oktober. Snart är också en ny proposition på gång som kommer styra regeringens forsknings- och innovationspolitik kommande fyra år.Frida_Lawenius_.jpg

– Det här är en viktig fråga för våra forskande medlemmar. Många tvingas ägna mycket tid åt att söka pengar för att finansiera sin forskning – trots en tillsvidareanställning på papperet. Särskilt tufft är det för juniora forskare som ska etablera sig efter sin doktorsexamen säger Frida Lawenius, förbundsdirektör på Naturvetarna.

Beroendet av externa forskningsmedel som räcker några år i taget skapar otrygga arbetsvillkor och stress. Det går ut över forskningen.

Naturvetarna är en av cirka 200 organisationer, verksamma inom svensk forskning och innovation, som haft möjlighet att ge synpunkter på hur det nuvarande forskningsfinansieringssystemet fungerar. Vi har frågat forskande medlemmar i Naturvetarna vad de önskar för förbättringar för att kunna bedriva kvalitativ forskning. Naturvetarnas medlemmar önskar:

  • Bättre finansieringsmodeller
  • Ett enklare ansökningsförfarande
  • Mer långsiktig finansiering
  • Politiskt oberoende forskningsfinansiering

Höjd basfinansiering till lärosäten och ökade anslag till forskningsinfrastruktur anses också viktigt för att få en forskning som är konkurrenskraftig internationellt.

– För att lösa de utmaningar samhället står inför behövs fler som utbildar sig och forskar inom naturvetenskap. Vi jobbar för att de ska ha goda villkor och ett hållbart arbetsliv, säger Frida Lawenius.

Catherine Johnsson

samhällspolitisk redaktör