Frågor & svar
Nyheter

Belgien inför fyra dagars arbetsvecka – för den som vill

Förläng helgen och jobba bara fyra dagar i veckan. Det är möjligt i Belgien som tillåter ett mer flexibelt arbetsliv. Men antalet arbetade timmar minskas inte, utan det handlar om att jobba längre varje arbetsdag.

Publicerad:

Beslutet har fattats i spåren av pandemin då många jobbade hemma utan att produktiviteten sjönk.

– Corona har fått oss att arbeta mer flexibelt. Nu måste arbetsmarknaden anpassa sig efter det, säger Belgiens premiärminister Alexander de Croo till tidningen The Guardian.

Tanken är inte att alla ska jobba fyradagarsvecka, utan det ska bli möjligt att välja när man jobbar inom ramen för en arbetsvecka på 38 timmar.

– Intressant att Belgien öppnar upp för större flexibilitet i arbetslivet. Att jobba fyradagarsvecka kan passa en del, men inte alla. Kanske till exempel småbarnsföräldrar värdesätter mer att sluta jobba tidigare på dagen, säger Heidi Wiik, ombudsman på Naturvetarna.

 

Ska ge personlig hållbarhet

Hon menar att en större flexibilitet både när det gäller var och när man ska arbeta kan minska stressen och göra medarbetarna mer personligt hållbara.

– Därmed inte sagt att det behövs en ny reform eller lagändring för att möjliggöra fyradagarsvecka. Den här typen av frågor kanske bättre kan lösas i kollektivavtal, anpassade för olika branscher och arbetsgivare, och även på individuell nivå. Det är den traditionen vi har i Sverige, säger Heidi Wiik.

Inte heller i Belgien blir det flexibla arbetslivet en lagstadgad rättighet. Men för att arbetsgivare ska kunna neka anställda en kortare arbetsvecka måste det finnas särskilda skäl, som ska motiveras skriftligt.

 

Förbjudet att ta med jobbet hem

Det finns andra länder som går mot ett mer flexibelt arbetsliv. Spanien inför fyra dagars arbetsvecka på försök i år och Skottland kommer att testa modellen nästa år. Island har kommit längst, i dag arbetar 85 procent av islänningarna fyra dagar i veckan.

Belgien nöjer sig inte med flexibel arbetstid. Reformen innebär också att företag med fler än 20 anställda är förbjudna att mejla, eller på annat sätt kontakta sin medarbetare på fritiden. Portugal har en motsvarande lag sedan tidigare i syfte att minska stressen när många jobbar på distans.

Palle Liljebäck

chefredaktör