Frågor & svar
Nyheter
Bild på inflation

Ska jag lyfta inflationen i lönesamtalet?

Hög inflation i en osäker omvärld gör det extra viktigt att förbereda sig för lönesamtalet. Men bör man verkligen ta upp inflationen?

Publicerad:

 

Inflationen i lönesamtalet?

Den höga inflationen har väckt frågor om man ska bli kompenserad för inflationen i lönesamtalet. Vi har vant oss vid att en lönehöjning på några procent också innebär en reallöneökning.

Men så är det inte i år. I stället ser vi att en skenande inflation urholkar värdet av lönehöjningen, i spåren av pandemin och kriget i Ukraina.

 

Är då inflationen ett argument i lönesamtalet?

Det saknas stöd i våra löneavtal för att inflationen ska vara en faktor i lönesamtalet, säger Daniel Wallin, ombudsman på Naturvetarna.

Hans tips är att inte lyfta inflationen i lönesamtalet.

Lägg i stället fokus på dina prestationer och ditt bidrag till verksamheten. Då är chansen större att lyckas i lönesamtalet, säger han övertygande.

I det ligger att arbetsgivaren tar hänsyn till hur löneläget ser ut i branschen. 

– En klok arbetsgivare ser till både dina prestationer och marknadsläget i lönesamtalet, om de vill behålla sin personal.

Daniel Wallin påminner om att arbetsmarknaden för naturvetare är fortsatt bra och att det råder konkurrens om kvalificerad arbetskraft.

– Det kan bidra till en fördel för medarbetaren i lönesamtalet.

Palle Liljebäck

chefredaktör