Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Nyheter

Så funkar det: Vägen tillbaka till arbete

Med rätt stöd kommer många tillbaka till arbete efter en längre tids sjukdom. Här visar vi hur det stödet ser ut under resans gång, liksom vem som har ansvar för vad.

Publicerad:

1. Rehabiliteringsplan

Arbetsgivaren har en nyckelroll när en medarbetare blir långvarigt sjuk. En rehabiliteringsplan måste göras om sjukskrivningen förväntas pågå längre än 60 dagar. Planen är ett viktigt underlag för Försäkringskassans bedömning av arbetsförmåga och rätten till ersättning.

I planen ska orsaken till att man inte kan arbeta framgå, liksom vilka insatser som behövs för återgång till arbete. Tidplan och vem som är ansvarig för de olika åtgärderna. Finansiering ska också finnas med i planen.

”Som anställd kan man känna sig ensam i rehabiliteringsprocessen. Be därför gärna att skyddsombudet, om sådan finns på arbetsplatsen, är med som ditt stöd. Skyddsombudet kan hjälpa dig att hitta rätt och komma framåt i processen”.

Heidi Wiik, ombudsman på Naturvetarna

2. Försäkringskassan samordnar

Försäkringskassan har rollen att samordna de medicinska, sociala och arbetslivsinriktade insatserna. Det kan gälla möten med arbetsgivaren och hälso- och sjukvården, liksom den fackliga representanten eller skyddsombudet. Avstämningsmöten mellan dessa parter ska ske med jämna mellanrum, bland annat för att få en lägesrapport om hälsoläget och om det behövs andra åtgärder.

3. Hälso- och sjukvården bedömer arbetsförmåga

Även hälso- och sjukvården har en viktig roll i rehabiliteringen. Företagshälsovården stöttar och bedömer arbetsförmåga och vilka anpassningar som måste göras för att underlätta återinträde i arbete. Företagshälsovården ska även arbeta med att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen.

4. Kontakter med arbetsgivaren

Kom överens med arbetsgivaren om hur du vill att kontakten under sjukskrivningen ska ske och hur ofta. Klargör om kollegorna får kontakta dig direkt eller om chefen ska vara en mellanhand.

5. Återgången till arbete

Påbörja rehabiliteringen och återgången till arbete så fort som möjligt när hälsan tillåter. Här har arbetsgivaren ett ansvar för att dokumentera vilka insatser som görs och hur rehabiliteringen går. Medarbetaren ska delta aktivt i sin egen rehabilitering. Annars finns risken att hen förlorar sin ersättning från Försäkringskassan.

Arbetsträning kan ingå som en del i rehabiliteringen för den som har sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning. Kanske det behövs hjälp för att utföra vissa arbetsmoment hos nuvarande arbetsgivare eller hos en annan arbetsgivare.

Mjukstarta ditt ordinarie arbete i samråd med företagshälsovården. Ibland kan det räcka med att jobba några timmar per dag den första tiden. Var noga med att kommunicera till läkare hur rehabiliteringen går för att kunna göra anpassningar om det behövs.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera