Frågor & svar
Nyheter

Led hållbart med tillit

Rensa i styrdokumenten och lita på medarbetarna. Med tydliga mål och uppföljning kan kreativa och innovativa miljöer byggas upp, menar Laura Hartman, hållbarhetschef i Uppsala kommun.

Publicerad:

Det är inte bara digitaliseringen som har tagit fart under pandemin. Även tilliten har ökat när många arbetar på distans.

– Det tog oss en pandemi för att komma dit, säger Laura Hartman tillspetsat. Anledningen är att det inte är möjligt att kontrollera medarbetarna vid hemarbete.

– Viktigare än att vara på plats är resultat och att insatser följs upp.

Rensa i styrdokumenten

Det hållbara ledarskapet var temat när hon talade för chefer i Naturvetarna och några andra Saco-förbund i maj. Det var så populärt att det blev fullt nästan direkt. I stället fick vi en intervju med Laura.

– Jätteroligt att så många är intresserade. Hållbarhet är en nödvändig utgångspunkt för att skapa en god arbetsmiljö, där kompetensen tas till vara. När vi kan göra ett bra jobb mår vi bra. Som ledare gäller det att skapa förutsättningar för det.

Hon talar om tillitsbaserat ledarskap, där chefens roll är att leda förståelsen för det gemensamma uppdraget i stället för att luta sig mot styrdokument. Alla ska känna till uppdraget och målet.

– Styrdokument behövs också, men många kan rensas bort. Lita på dina medarbetare och deras professionalitet. Samtal och dialog är viktiga pusselbitar för framgång.

Så det är inget fritt valt arbete?

– Nej verkligen inte. Följ upp och utvärdera, ställ skarpa frågor med snälla ögon och kontrollera att ni är på rätt spår. Ge feedback till varandra och skapa tillitsfulla relationer med handlingsutrymme.
Det menar Laura är grunden för kreativa och innovativa miljöer, där man vågar prova nya vägar, och tillåts att göra fel. Utan den tilliten stannar organisationen och man får en kultur med rädda medarbetare.

Kan det vara ett plusvärde att få göra fel?

– Ja absolut. Det ger nya lärdomar och möjlighet att göra bättre. Om felen däremot är avsiktliga eller om någon kör sitt eget race är det annorlunda. Då ska kraftfulla åtgärder vidtas.

Ett ledarskap som bygger på tillit ställer lite nya krav på chefen och den kultur man jobbar i.

– Arbetet bör organiseras på ett annat sätt där chefen måste få rätt förutsättningar. I det ligger att uppåt i organisationen kunna tala om vad som behövs för att gemensamt säkerställa en hög kvalitet.

Som hållbarhetschef med Agenda 2030 i ryggen har Laura ansvar för att göra Uppsala mer hållbart, både socialt och ekologiskt. Politikerna har bestämt att det ska integreras i all verksamhet när mål och budget sätts upp inom kommunen.

Vad innebär det konkret?

– Det gör hållbarhetsarbetet synligare för fler medarbetare. Inom till exempel Vård- och omsorgsförvaltningen finns klimatomställning med som ett mål i allt från drift till inköp, vilket har fått genomslag.

Vilka är utmaningarna?

– Målkonflikter som vad det får kosta att till exempel köpa ekologiska livsmedel är något som hanteras av politikerna, där vi tar fram beslutsunderlag. Vi behöver vi göra analyser som visar på samhällsvinster ur flera hållbarhetsperspektiv för att vara träffsäkra.

Jämställdhet är en annan viktig fråga som ryms inom social hållbarhet. Därför har kommunen gjort ett jämställdhetsbokslut de senaste åren och en kartläggning av hur resurser används.


– Det kan handla om att kartlägga om kvinnor eller män gynnas av det kommunala bostadsbolagets, Uppsalahems, investeringar i bostäder. Detsamma gäller vid tilldelning av bistånd och stöd till kommuninvånarna.
Målen är högt satta. 2030 ska Uppsala vara fossilfritt.

– För att klara det måste vi inom organisationen leva som vi lär, och bland annat köra fossilfria bilar och ställa krav på fossilfria transporter i våra upphandlingar, säger Laura Hartman.

Fakta
Sveriges bästa klimatstad

Det var förra året som Uppsala fick utmärkelsen av Världsnaturfonden. För att uppnå målet att bli fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050 har man ett eget ”Parisavtal” - ett klimatprotokoll som stöd för att uppnå målet. Solceller och biogas till stadens bussar, liksom satsning på cykelbanor - var Årets cykelstad tre år i rad - är några konkreta åtgärder.

Innovationspris

Bästa kommun för start up-bolag har gett Uppsala priser från Ignite Sweden i två klasser: Master of startups och Best start up collaborator. Enligt juryn har Uppsala kommun lyckats med den svåra utmaningen att driva innovation tack vare sitt samarbete med startups.