Frågor & svar
Nyheter

Mona rustar Ystad för ett varmare klimat: ”Kompetensen avgörande”

Ystads kommun har klättrat på listan över landets bästa klimatkommuner och har sedan förra året gått från plats 69 till 54. Det är bland annat miljö- och klimatstrategen Mona Skoogs förtjänst.

Publicerad:

– Jätteroligt, det är ett resultat av ihärdigt systematiskt arbete och samtidigt lite tur, säger hon ödmjukt.

MonaSkoog.jpg

En del i klimatarbetet handlar om att jobba förebyggande med energieffektivisering, där diesel kan sparas med smart logistik. Den egna fordonsflottan är fossilfri och drivs med el eller biodiesel. Matavfall tas till vara och blir till biogas.

Lika mycket gäller det att göra anpassningar för ett varmare klimat. Stranderosion är ett stort problem för den kustnära kommunen. Redan i dag drabbas stränderna och problemen förväntas öka med stigande havsnivåer.

– Vi är inte framme än men jobbar med olika metoder för att hitta bra lösningar. En sådan är att tillföra mer sand som gynnar den naturliga dynamiken, men också mer vegetation, som ålgräs på havsbotten och dynvegetation på stranden.

Om inget görs finns risken att hus och annan infrastruktur spolas ner i havet, med minskande fastighetsvärden och sämre möjligheter att försäkra sitt hus.

 

Ser ökat behov av klimatstrateger

Politikerna är med på noterna och ger draghjälp i miljö- och klimatarbetet. För dem är det viktigt att kartlägga risker och säkra samhällsfunktionerna.

– Det handlar om att klara skyfall och extrem värme, där en nyckel är att bevara och plantera träd för att skapa skugga, samtidigt som träden bidrar till hanteringen av vatten, säger Mona Skoog som är naturgeograf i botten.

Hon är övertygad om att behovet av klimatstrateger kommer att öka.

– Samhället måste fortsätta anpassas till ett varmare klimat, och då är den kompetensen avgörande, inte bara i kommuner utan även inom andra sektorer.

Palle Liljebäck

chefredaktör