Frågor & svar
Nyheter

Månadens fråga: Vilket är ditt bästa lönetips?

Vissa har redan haft sitt lönesamtal, medan andra har väntat in avtalsrörelsen. Nu hoppas vi att du vill dela med dig av dina bästa lönetips som kan hjälpa andra att höja sin lön. Många behöver extra energi och goda argument nu när pandemin ser ut att gå in i en andra våg.
Publicerad:

Kommentarer

Katarina 2020-11-24

Som arbetsgivare vill jag tillfoga att det finns mycket goda skäl att ge sina anställda marknadsmässiga löner - så att de inte byter arbetsgivare. Prestation, ansvar, utveckling, sidouppdrag osv - vad skulle det betalas med hos någon annan? Det är vad jag utgår från vid lönesättning eftersom jag inte vill bli "utbytt".

Dr 2020-11-17

Aldrig kommit en uns i någon förhandling inte ens efter enligt mig markant ökat ansvar. Byt jobb och/eller arbetsgivare är det enda som gjort skillnad

Yvette 2020-11-13

Har aldrig haft problem med att få rimlig löneökning. Ett tips är även att prata om antal semesterdagar och kompetensutveckling

Maria 2020-11-13

Byt jobb - höj lönen vid bytet, efter en tid kan du söka jobb på tidigare arbetsplatsen igen (om du vill tillbaka) och då få en högre lön. Alternativt ta dig uppåt, bli chef eller liknande, ta på dig ytterligare ansvarsområden som ger mer betalt. Glöm inte att se till att begära högre lön om du ska ta på dig uppgifter som samordnare eller liknande, vänta inte på nästa lönerevision.

Lena 2020-11-13

Enda sättet att höja lönen mer än marginellt, det är att byta jobb.

Albert 2020-11-13

Jag har tyvärr aldrig lyckats argumentera för högre lön, instämmer med Peter. Byta jobb är det bästa sättet, tyvärr.

Livsmedelsinspektör 2020-11-13

Se till att ha bra koll på vad du genomfört, med vilken kvalitet och under vilka förutsättningar. Var uppriktigt med sånt som kunde gått bättre och se till att ha argument även för detta.

Daniel 2020-11-13

Håller med Peter. Enklaste och effektivaste - byt jobb

Fanny 2020-11-13

Tråkigt men sant; den årliga revisionen kan inte göra någon större 'impact' på lönen. Dels är lönerevision redan i förväg bestämd i och med budgeteringsarbete oktober föregående året, och dels det som redan sagts om att det inte finns någon utrymme för goda argument. Om man vill ha en rejäl förändring av lönen behöver man tyvärr lite nu och då byta arbetsgivare.

Anna-Tora 2020-11-13

Som gammal pensionerad klubbordförande vill jag påstå att en god relation med en engagerad chef ofta gav bästa utfall vid lönerevisioner. Om inte byt chef.

Maria 2020-11-13

Förbered dig och tänk igenom vad du åstadkommit under året.

Eva 2020-11-12

Alltså vaddå för argument? Lönen sätts ju ensidigt av chefen baserat på ansvar och prestation. Man kan belysa med goda exempel på vad man åstadkommit men inte argumentera om en viss höjning.

Peter 2020-11-12

Tråkigt svar men byt jobb...
Kommentera