Frågor & svar
Nyheter
I bilden syns en tiokrona och siffrorna 3,9%.

Ny lönestatistik – naturvetare höjde lönen med 3,9 procent 

Lönerna för medlemmar i Naturvetarna steg med i genomsnitt 3,9 procent under 2022, visar färsk lönestatistik från Naturvetarna. Det är mer än den genomsnittliga lönehöjningen på hela arbetsmarknaden.

Publicerad: Uppdaterad:

Lönerna för naturvetare fortsätter att öka i snabbare takt jämfört med övriga grupper på arbetsmarknaden.  Men om man tar hänsyn till inflationen så innebär det en reallönesänkning även för naturvetare.

– Den positiva löneutvecklingen bland naturvetare är glädjande och viktig för att säkerställa en stark och kompetent arbetskraft inom naturvetenskap. Det skapar också incitament för unga att välja en naturvetenskaplig karriär, säger Frida Lawenius, tf förbundsdirektör på Naturvetarna.

Löneökningarna i hela samhället för 2022 beräknas ligga på 2,5–3,1 procent. Exakta siffror kommer att presenteras av Medlingsinstitutet i mars.

– Att naturvetare höjer sina löner mer än andra speglar att de har viktiga roller i samhällsutvecklingen, såväl i den gröna omställningen som inom life science och hälso- och sjukvården. Det visade sig inte minst under pandemin, där ett nytt vaccin kunde tas fram i rekordfart, säger Frida Lawenius.

Ta del av hela lönestatistiken på Saco Lönesök

 

Privat sektor drar ifrån 

Löneutvecklingen varierar mellan olika sektorer. Lönerna inom privat sektor fortsätter att dra ifrån och glappet till offentlig sektor ökar. De som är privatanställda höjde sina löner med 4,8 procent, medan de som jobbar i kommunen landade på 3,5 procent. Motsvarande siffra i regionerna är 3,7 procent och i staten 3,1 procent. 

lon-sektor.png

 

Gruvbranschen toppar

Även mellan olika branscher ser det olika ut. Gruv och mineral toppar den listan med lönehöjningar på 11,2 procent, följd av naturvetare inom bank och försäkring på 6,1 procent. Life science är fortsatt hett, där lönerna ökade med 5,1 procent. 

Lönerna för biomedicinska analytiker steg mer än genomsnittet och landade på en löneökning på 5,3 procent.

– Det är glädjande och ett kvitto på biomedicinska analytikers viktiga roll i diagnostiken, där Naturvetarna jobbar för att höja deras och andra professioners löner, säger Frida Lawenius.

lon-arbetsomraden.png

 

Högt löneläge inom life science

När vi tittar på de absoluta lönenivåerna stickar vissa branscher ut. Bank och försäkring, där bland annat statistiker och matematiker jobbar, har de högsta lönerna med en medellön på 74 007 kronor per månad. 

Även inom life science och IT är löneläget förhållandevis högt. Där ligger medellönerna på 54 237 kronor respektive 53 976 kronor. I de branscherna finns många privatanställda, till skillnad från hälso- och sjukvården som i huvudsak sköts av regionerna, vilket avspeglar sig på lönerna. Medellönen för våra medlemmar där är 42 283 kronor. 

lon-meddellon-omraden.png

 

Lönen på första jobbet

Vi har också dykt ner i löneläget bland dem som har första jobbet efter examen. För samtliga är medellönen 32 400 kronor. Fysikerna sticker ut med de den högsta ingångslönen i genomsnitt och tjänar 35 800 kronor per månad.

Hack i häl ligger de som har läst en utbildning inom data eller matematik med en ingångslön på 35 600 kronor. Även de som har pluggat miljö ligger över genomsnittet med en ingångslön på 33 000 kronor. 

 

lon-medel-examen22.png

Bakgrund: Lönestatistiken bygger på den löneenkät som medlemmarna svarade på under hösten. Löneläget gäller i oktober 2022. 

Ta del av hela lönestatistiken på Saco Lönesök

Palle Liljebäck

chefredaktör