Lediga jobb

Du finner jobb för akademiker inom naturvetenskap inom ämnen som biologi, miljö, medicin- och laboratorieteknik, kemi, geovetenskap, skog, livsmedel, lantbruk, data och matematik, djur, fysik, trädgård och landskap samt arbetsmiljö.

Här lyfter vi också några medlemmar som tagit ett nytt steg i karriären. Vill du berätta om ditt nya jobb? Mejla redaktion@naturvetarna.se. Bifoga en bild på dig.

Landskapsingenjör till Falkenbergs pastorat

Sedan den 1 januari 2017 är Falkenbergs pastorat är en ny gemenskap bestående av 16 församlingar. Vi sträcker oss från stränderna i väster till skogarna i Hallands inland och vi finns i både tätort och landsbygd. Vi har ca 32 000 medlemmar. Till kyrkogårdsförvaltningen söker vi en landskapsingenjör att arbeta med projektering och underhåll av kyrkogårdar och begravningsplatser. Pastoratet har 29 kyrkogårdar med olika karaktärsdrag fördelade på 16 församlingar.

Läs mer

Länsfiskekonsulent

Länsstyrelsen Östergötland är en modern myndighet som arbetar med samhällsutveckling i hela länet. Vi får våra uppdrag från regeringen och har många kontakter med myndigheter, kommuner och andra intressenter. Dina arbetsuppgifter kommer vara att driva och utveckla arbetet med fiskefrågor. Detta sker genom att bevaka fiskets och fiskevårdens intressen både internt och externt, initiera och driva projekt inom området samt att förmedla projektmedel till externa aktörer.

Läs mer

Odlingsledare till Älmfors plantskola

Vi på Älmfors plantskola, utanför Edsbyn, satsar framåt och genom ett ökat fokus på kvalitet så utvecklas verksamheten ständigt. Vårt arbetssätt är teambaserat. Vi söker nu en skicklig odlare till ett spännande och viktigt uppdrag. Dina arbetsuppgifter handlar om att planera och leda odlingen i växthus och på friland, med början med planering av insådd, sedan växthusodling, flyttar, frilandsodling, rensning, behandlingar, uppföljningar och till sist packning.

Läs mer

Vikarierande adjunkt i djurskydd

Institutionen för hudjurens miljö och hälsa har ca 50 medarbetare i framförallt Skara, men även i Uppsala och Göteborg. Här arbetar agronomer, etologer, veterinärer, biologer med flera och vi har ett mycket gott stöd av vår administrativa personal. Institutionen har även ansvar för Götala nöt- och lammköttscentrum - en forskningsstation strax utanför Skara. Vi har även tillgång till universitetsgemensamma resurser som t ex Lövsta forskningscentrum med mjölkkor, grisar och fjäderfä.

Läs mer

Projektledare för geodata i 3D

Vill du vara med och utveckla SGUs 3D-arbete? Vi söker nu en driven och erfaren projektledare för att leda arbetet. Sveriges geologiska undersökning (SGU) arbetar dagligen med stora informationsmängder inom geodataområdet. Traditionellt har data visualiserats i form av digitala kartor dvs 2D, ökad digitalisering och nya krav inom klimatarbetet skapar dock efterfrågan på data i 3D.  Regeringen har också initierat en satsning på utökad grundvattenövervakning som ställer nya krav på visualisering. Omvärldens nya behov gör att SGU nu intensifierar arbetet med 3D och för detta arbete sökes nu förstärkning.

Läs mer

Vattensamordnare

Hjälmarens vattenvårdsförbund är en ideell förening med både kommuner, företag och branschorganisationer som medlemmar. Politiker, tjänstemän, näringsliv och branschorganisationer har samarbetat kring vattenprovtagning inom Eskilstunaåns avrinningsområde sedan 1967 då förbundet bildades. Vår nuvarande vattensamordnare ska vidare till andra arbetsuppgifter och vi söker nu en ersättare. Är du en person som är intresserad av vatten och åtgärdsarbete, är drivande och gillar att delta i olika projekt? Då är du den vi söker. Vi kommer att arbeta kontinuerligt med rekryteringen så lämna in din ansökan nu!

Läs mer

Handläggare för miljöfrågor

Ny medarbetare med kunskaper och intresse för kommunernas uppdrag inom miljöområdet söks till spännande tjänst som handläggare på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Tillsammans med dina kunniga och samhällsintresserade kollegor bevakar ni medlemmarnas intressen. Sektionen ansvarar för planering, säkerhet och miljö och tillhör avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad. Avdelningen arbetar med frågor om tillväxt, lokal och regional utveckling, infrastruktur och trafik, bredband, miljö och energi, trygghet och säkerhet, planering och byggande samt kultur och fritid.

Läs mer

Doktorand inom precisionsodling (Fjärranalys)

Vid SLU i Skara kommer vi att rekrytera tre nya doktorander inom markvetenskap under 2018. Två av dessa ingår i det nyinrättade forskningsprogrammet Laboratory for intelligent agricultural decision support systems (LADS) som arbetar med effektiva beslutsstödsystem anpassade till behovet i framtidens digitala jordbruk. Den ena doktoranden kommer undersöka möjligheter att kombinera olika typer av högupplöst mark- och gröddata för att generera underlagskartor, som sedan kan användas för bedömning av grödors status och behov av åtgärder med hög rumslig upplösning.

Läs mer

Doktorand inom precisionsodling (Växtodlingsrådgivning)

Vid SLU i Skara kommer vi att rekrytera tre nya doktorander inom markvetenskap under 2018. Två av dessa ingår i det nyinrättade forskningsprogrammet Laboratory for intelligent agricultural decision support systems (LADS) som arbetar med effektiva beslutsstödsystem anpassade till behovet i framtidens digitala jordbruk. Den ena doktoranden kommer att fokusera på metoder och strategier för att, utifrån biologiska samband, omvandla olika typer av sensor- och markdata i beslutsstödsystemen till rekommendationer, t ex för att optimera gödslingen på varje plats och på så sätt nå uppsatta kvalitets- eller produktionsmål.

Läs mer

Doktorand inom växtnäring

Vid SLU i Skara kommer vi att rekrytera tre nya doktorander inom markvetenskap under 2018. En av dessa ska arbeta med hur växtnäring i stallgödsel kan utnyttjas bättre i växtodlingen med olika förbehandlingar och gödslingsstrategier. Förbättrat växtnäringsutnyttjande i jordbruket är en nyckelfråga för en hållbar livsmedelsförsörjning. Särskilt stor potential till förbättring finns i stallgödselbaserade system. Doktoranden kommer att få kombinera labstudier, fältförsök och gårdsstudier.

Läs mer

Dela artikel