Lediga jobb

Du finner jobb för akademiker inom naturvetenskap inom ämnen som biologi, miljö, medicin- och laboratorieteknik, kemi, geovetenskap, skog, livsmedel, lantbruk, data och matematik, djur, fysik, trädgård och landskap samt arbetsmiljö.

Här lyfter vi också några medlemmar som tagit ett nytt steg i karriären. Vill du berätta om ditt nya jobb? Mejla redaktion@naturvetarna.se. Bifoga en bild på dig.

Senior miljöstrateg, Regional utveckling Miljö

Avdelningen för regional utvecklings uppdrag är att utifrån politiska beslut främja utveckling, hållbar tillväxt och sysselsättning för hela Skåne. Vi ska verka som motor, inspiratör och samlande kraft för den regionala utvecklingen. Tjänsten är placerad i Kristianstad, men en stor del av arbetet är förlagt på Region Skånes kontor i Malmö.

Läs mer

Tekniskt råd med inriktning mot miljöfrågor

I Mark- och miljööverdomstolen arbetar förutom juristutbildade domare även domare med teknisk eller naturvetenskaplig utbildning och erfarenhet inom miljö-, fastighets- och plan- och byggområdena. Dessa domare benämns tekniska råd. De tekniska råden deltar, tillsammans med juristdomarna, i avgöranden och övrig handläggning av mål och ärenden vid Mark- och miljööverdomstolen.

Läs mer

Prisadministratör - Sjöbergpriset

Trivs du i en akademisk miljö och har ett intresse för administration? Kungl. Vetenskapsakademien erbjuder ett självständigt arbete i en miljö där unika forskningsfrågor ständigt är på agendan. Genom ett samarbete med Sjöbergstiftelsen kommer Vetenskapsakademien årligen att utse mottagare av Sjöbergpriset, som ska gå till en framstående cancerforskare eller grupp av cancerforskare.

Läs mer

Rådgivande ombudsman

Naturvetetarna söker en rådgivande ombudsman med kunskap i arbetsrätt och intresse för den svenska modellen. Tycker du om att ge service och göra skillnad för andra? Är du en lyhörd person som är bra på att kommunicera? Brinner du dessutom för den svenska modellen och arbetsrättsliga frågor? Då kan du vara rätt person för oss.

Läs mer

Geolog med intresse för utbildning och kommunikation

Sveriges geologiska undersökning (SGU) söker en geolog till projekt på enheten Mineralinformation och gruvnäring. Enheten Mineralinformation och gruvnäring är en del av avdelningen Mineralresurser. Enheten ansvarar för framställning och tillhandahållande av statistik och utredningar som beskriver prospekterings- och gruvnäringen.

Läs mer

Projektledare/Miljöstrateg, Regional utveckling Miljö

Avdelningen för regional utvecklings uppdrag är att utifrån politiska beslut främja utveckling, hållbar tillväxt och sysselsättning för hela Skåne. Du kommer inledande tre åren att ansvara för att leda och genomföra projektet Elbilslandet som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Tjänstens geografisk placering är både i Kristianstad och Malmö.

Läs mer

Enhetschef naturvård

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss. Enheten arbetar med skydd och skötsel av värdefulla naturområden. Inom områdesskydd handlar det framför allt om att bilda naturreservat. I denna process ingår bland annat inventering och dokumentering av naturvärden, dialog med markägare, samråd med olika aktörer och skrivning av reservatsbeslut. 

Läs mer

Enhetschef miljöanalys

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss. Enheten arbetar med frågor inom vattenförvaltning, kalkning, vattenskyddsområden, fiskevård, tillstånd, dispenser och tillsyn inom fiske, restaurering av vattenmiljöer, planering och utförande av miljöövervakning, planering och genomförande av uppföljning i skyddade områden.

Läs mer

Enhetschef naturresurs- och rennäring i Jokkmokk

Naturresurs- och rennäringsenhetens uppdrag är bland annat att ansvara för länets rennärings- och jaktfrågor. Utöver detta handläggs markupplåtelsefrågor på statens mark ovan odlingsgränsen och nyttjanderätter i flertalet naturreservat på enheten. Från årsskiftet 2018-19 ansvarar enheten även för förvaltningen av Norrbottens samtliga naturreservat och fyra av våra nationalparker.

Läs mer

Dela artikel
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies