Lediga jobb

Du finner jobb för akademiker inom naturvetenskap inom ämnen som biologi, miljö, medicin- och laboratorieteknik, kemi, geovetenskap, skog, livsmedel, lantbruk, data och matematik, djur, fysik, trädgård och landskap samt arbetsmiljö.

Här lyfter vi också några medlemmar som tagit ett nytt steg i karriären. Vill du berätta om ditt nya jobb? Mejla redaktion@naturvetarna.se. Bifoga en bild på dig.

Handläggare av ansökningar om EU:s jordbrukarstöd

Vi söker en tillsvidare anställd handläggare till jordbrukarstödsfunktionen vid enheten för landsbygd och tillväxt. Jordbrukarstödsfunktionen handlägger ansökningar om EU:s jordbrukarstöd i form av direktstöd, miljöersättningar, ekologiska ersättningar och regionala stöd.

Läs mer

Vi söker dig som vill jobba med vattenhushållning i jordbruket

Tjänsterna är placerade på miljöanalysenheten på Jordbruksverkets växt- och miljöavdelning. 
Vi arbetar med utredningar, utvärderingar och samordning inom områdena jordbruksproduktion, jordbrukets miljö- och klimatpåverkan samt klimatanpassning.

Läs mer

Disputerad kemist

Vill du arbeta för samhällsnyttan och göra skillnad? Hos oss får du arbeta i en spännande verksamhet! Avdelningen för kemi, miljö och fodersäkerhet(KMF) består av c:a 30 personer med olika naturvetenskapliga kompetenser. Inom sektionen för kemiska analyser, arbetar vi främst med dopningskontroll av hästar, läkemedelsanalyser och toxinanalyser i foder.

Läs mer

Chef miljöanalysenheten

Miljöanalysenhetens uppdrag är bland annat att beskriva miljötillståndet i Norrbotten. 
Som stöd för detta bedriver enheten långsiktig regional miljöövervakning, bedömer vattens ekologiska och kemiska status samt samord¬nar arbetet med de regionala miljömålen.

Läs mer

Rådgivare inom lantbruksdjur

Vi är ett av Sveriges vassaste rådgivareteam som bedriver oberoende rådgivning till lantbruksföretag. Är du lockad av rådgivarrollen som kräver både samarbetsförmåga och ett stort eget driv?  Vi erbjuder en flexibel arbetsplats med spännande och varierande arbetsuppgifter för dig.

Läs mer

Miljörådgivare med vattenkompetens

Vi är ett av Sveriges vassaste rådgivareteam som bedriver oberoende rådgivning till lantbruksföretag. Är du lockad av rådgivartjänsten som kräver erfarenhet, samarbetsförmåga och ett stort eget driv? Vi erbjuder en flexibel arbetsplats med spännande och varierande arbetsuppgift för dig.

Läs mer

Professor i husdjurens fysiologi med inriktning neurofysiologi

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi. Ämnet husdjurens fysiologi omfattar hur kroppens olika organ reagerar, enskilt och i samverkan, på yttre och inre stimuli inklusive fysiskt arbete, produktion, stress och klimatfaktorer. Inom ämnet betonas neurofysiologiska reaktioner och beteenden.

Läs mer

Dela artikel