Lediga jobb

Du finner jobb för akademiker inom naturvetenskap inom ämnen som biologi, miljö, medicin- och laboratorieteknik, kemi, geovetenskap, skog, livsmedel, lantbruk, data och matematik, djur, fysik, trädgård och landskap samt arbetsmiljö.

Här lyfter vi också några medlemmar som tagit ett nytt steg i karriären. Vill du berätta om ditt nya jobb? Mejla redaktion@naturvetarna.se. Bifoga en bild på dig.

Odlingschef till Svenska Skogsplantor

Jobbet som Odlingschef i Svenska Skogsplantor är en central roll med uppgift att utveckla och följa upp vår absoluta kärnverksamhet – odlingen av skogsplantor. I jobbet ingår att leda och driva SSP:s utveckling inom odling av skogsplantor.
Du har en för jobbet relevant utbildning.Du har en specialistkompetens inom industriell odling ochhar stor erfarenhet av odling, liksom erfarenhet av att leda och utveckla människor.

Läs mer

Ekolog, Vattenriket

Är du ekolog?

Kristianstads Vattenrike i nordöstra Skåne är ett av Sveriges artrikaste och mest varierade områden. År 2005 utnämnde Unesco Vattenriket som ett biosfärområde - ett modellområde för hållbar utveckling. Naturum Vattenriket och Biosfärområdet lockar cirka 300 000 besökare om året. Bra för natur och människa! 
På Biosfärenheten och naturum Vattenriket arbetar 12 personer med verksamheter i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Vi är anställda på Kommunledningskontoret i Kristianstads kommun. 

Läs mer

Länsstyrelsens avdelning för Landsbygd söker enhetschef till Enheten för djurvälfärd och livsmedel

Vi har justerat organisationen på vår Landsbygdsavdelning och har nu behov av ytterligare en enhetschef. Vi söker därför enhetschef till en av våra två djurskyddsenheter. Enheten ansvarar för livsmedelskontroll, djurskydd, smittskydd och allmänna veterinära frågor. Vi utlovar ett stimulerande uppdrag i landets mest expansiva region där du kommer att vara en viktig medspelare i vårt uppdrag att genomföra planerad kontroll av djur i livsmedelsproduktion, handlägga tillstånd att bedriva verksamhet med djur, förpröva stallar, samt arbeta med smittskydd, livsmedelskontroll och övriga veterinära frågor.

Läs mer

Naturvårdsspecialist med inriktning på naturvårdande skötsel

Du kommer att arbeta med ämnesmässigt kunskapsstöd i naturvård med mål att bidra till att vi når skogs- och miljöpolitiska mål, under första året med fokus på att utveckla organisationens arbetssätt med naturvårdande skötsel inom formellt skyddade områden. I rollen kommer du även ge specialiststöd vid handläggning av naturvårdande skötselärenden.

Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleexamen med en inriktning mot miljö, skoglig biologi, ekologi eller motsvarande samt har dokumenterad god kunskap om naturvård.

Läs mer

Specialist med inriktning på det skogliga kulturlandskapet och mångbruk

Du kommer att arbeta med ämnesmässigt kunskapsstöd med ansvar för det skogliga kulturlandskapet. Tjänstens fokus är mångbruk med mål att bidra till att vi når fastställda skogs- och miljöpolitiska mål. Med mångbruk menas att skogen används för olika kommersiella och icke-kommersiella syften, både avseende varor och tjänster. Utöver produktion av skoglig råvara handlar mångbruk om bevarande av den biologiska mångfalden, kulturmiljövärden, estetiska värden, renskötsel, jakt, bär- och svampplockning, friluftsliv m.m. Skogens ekonomiska, biologiska, sociala och kulturella värden utgör basen för att utveckla mångbruk av skog.

Läs mer

WWF söker en skogsprogramsamordnare, Central- och Östeuropa

Främst handlar det om att samordna projekt med inriktning mot ansvarsfullt skogsbruk, skogscertifiering och bekämpning av illegal handel och illegal avverkning. Arbetet inkluderar deltagande i strategiska diskussioner runt policy- och governancefrågor, projektimplementering och att stödja projekten med relevant information och ett nära samarbete med både kollegor i Sverige och WWFs globala nätverket. Tjänsten innebär även att samverka med svenska marknadsaktörer av global betydelse för att tillsammans uppnå de mål vi har satt upp i partnerskapen.

Läs mer

Två forskare med inriktning mikrobiologi

Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete där du som forskare samverkar internt med andra avdelningar inom SVA, externt med andra myndigheter och universitet samt internationellt, för att öka kunskapen om djursjukdomar med fokus på infektionssjukdomar.

Inom SVA och avdelningen för mikrobiologi bedrivs vetenskapliga projekt och uppdrag med stora inslag av samordning och kommunikation. Ett flertal har ett internationellt perspektiv och med uppdrag och leverans till t.ex. EU. Vi arbetar enligt perspektivet One Health. Vi söker dig som kan ansvara för att samordna, leda och kommunicera komplexa projekt. 

Läs mer

Naturvårdschef

Naturvårdschefens övergripande ansvar är att planera, leda och genomföra naturvårdsarbetet inom Upplandsstiftelsen. Detta genomförs i nära samverkan med den kunniga och erfarna personalen och i samråd med vd.

Vi söker dig som har en relevant naturvetenskaplig högskoleutbildning, helt eller delvis med biologisk inriktning. Du har flerårig erfarenhet av naturvårdsarbete. Tidigare arbete som chef med ansvar för budget, personal och arbetsledning är meriterande. 

Läs mer

Forskningssekreterare med teknisk/naturvetenskaplig bakgrund

Som medarbetare på Polarforskningssekretariatet är du med och skapar förutsättningar för svensk forskning i Arktis och Antarktis. Vi strävar efter mångfald, där medarbetarnas bakgrund och erfarenheter, kunskaper och personligheter berikar verksamheten. På myndigheten finns bred kompetens inom såväl forskning och teknik, som miljö och ekonomi.

Läs mer

Laboratorieingenjör till Drift- och serviceförvaltningen

 VA-avdelningen söker en laboratorieingenjör med intresse för vatten, kemi, mikrobiologi och laboratoriearbete .

Dina arbetsuppgifter är laboratoriearbete, med tillhörande kvalitetskontroll och kringarbete. Arbetet ska utföras strukturerat, noggrant och kvalitetsinriktat. Kundkontakter ingår i arbetet, både interna och med allmänheten. I arbetsuppgifterna ingår såväl kemiska som mikrobiologiska analyser. 

Läs mer

Dela artikel
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies