Frågor & svar
Råd och stöd

Mallar för avtal

Se till att allt viktigt finns med i ditt anställningsavtal innan du skriver på. Vi har mallar för olika typer av avtal som du kan använda som stöd.

Naturvetarnas avtalsmallar kan du använda i sin helhet eller de delar du behöver. I mallarna finns de vanligaste förmånerna och skyldigheterna att avtala om. Du kan också använda mallarna som en checklista mot det avtalsförslag som arbetsgivaren lägger fram.

 

Anställningsavtal på företag utan kollektivavtal

Om du börjar arbeta på ett företag som inte har kollektivavtal är det extra viktigt att du har ett bra anställningsavtal. Här nedan kan du ladda ner en mall på vad ett anställningsavtal bör omfatta.

Avtalsmall anställningsavtal för företag utan kollektivavtal

Template individual employment contract in companies without collective agreements (english)

Ta kontakt med Naturvetarnas medlemsjour innan du skriver på ett anställningsavtal för att få rådgivning kring avtalet.

 

Vd-avtal

Om du är vd eller har en annan tjänst inom företagsledningen gäller inte lagen om anställningsskydd, LAS. Du som har eller blir erbjuden denna typ av tjänst måste därför ha ett individuellt anställningsavtal eller kontrakt som reglerar viktiga frågor i din anställning. Det gäller även om företaget har ett kollektivavtal.

Mall för vd-avtal (med kommentarer)

Template for CEO contract (english)

 

Avgångsavtal

Avtalsmall avgångsavtal för chefer och medarbetare

 

Kontakta oss

Kontakta Naturvetarnas medlemsrådgivning innan du tackar ja till en anställning.

Senast uppdaterad: