Frågor & svar
Nyheter

Naturvetarna kräver svar om specialistutbildning för sjukhusfysiker

Sverige lever fortfarande inte upp till EU:s strålskyddsdirektiv som trädde i kraft för tio år sedan. Enligt EU-direktivet krävs specialistutbildade sjukhusfysiker för att säkerställa patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården.

Publicerad:

– Men Sverige saknar fortfarande en reglerad specialistutbildning vilket gör attporträtt mla.jpg sjukhusfysiker inte kan ansöka om bevis på specialistkompetens från Socialstyrelsen, säger Marie-Louise Aurumskjöld, ordförande för Svenska sjukhusfysikerförbundet.

Tillsammans med Svensk förening för radiofysik driver organisationen i dagsläget en oreglerad vidareutbildning för att stärka kompetensen inom professionen. Det är inte en hållbar lösning och strider dessutom mot den svenska patientsäkerhetslagen.

 

Påverkar patientsäkerheten

Socialstyrelsen presenterade 2020 förslag på hur en vidareutbildning för sjukhusfysiker skulle kunna utformas. Men regeringens beslut dröjer.

Naturvetarna och Svenska sjukhusfysikerförbundet har länge drivit frågan och riktar sig nu direkt till sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson i ett brev för att få besked.

– Våra medlemmar har väntat länge nog och det nuvarande läget påverkar tillgången på kompetens inom området och därmed också patientsäkerheten, säger Marita Teräs, utredare på Naturvetarna.

Catherine Johnsson

samhällspolitisk redaktör