Frågor & svar
Nyheter
Från vänster: Jens Zimmerman, Staffan Jacobsson Svärd, Eva Onjukka, Axel Carlbring
Jens Zimmerman, Staffan Jacobsson Svärd, Eva Onjukka och Axel Carlbring.

Kompetensstege kopplad till lön en morot för att bli specialist

På Karolinska universitetssjukhuset i Solna har sjukhusfysikerna lyckats höja sina löner utöver de ordinarie lönehöjningarna. Där finns en kompetensstege som är kopplad till lön.

Publicerad:

När sjukhusfysikerna blir skickligare i sitt jobb och tar på sig ett större ansvar flyttas de upp på kompetensstegen och får högre lön. Att gå hela vägen till det sjätte steget tar minst femton år.

– Den fungerar som en sporre att utvecklas och ger en förutsägbarhet i lönesättningen utan att det totalt sett blir dyrare för arbetsgivaren, säger Jens Zimmerman, förtroendevald för Naturvetarna i region Stockholm.

Han förklarar att kompetensstegen ger stabilitet och minskad personalomsättning. Med högre kompetens hos personalen blir driften mer effektiv.

 

Cheferna med på noterna

Cheferna för medicinsk strålningsfysik och nukleärmedicin är helt med på noterna. Det var de som införde kompetensstegen 2011.

– Den funkar jättebra och kostar inte arbetsgivaren mer över tid. Stegen gör att vi kan attrahera många bra kollegor och få dem att stanna. Nu ser vi att konkurrensen om sjukhusfysiker från näringslivet ökar, säger Albert Sundvall.

Men under 2023 sattes kompetensstegen på paus, vilket har orsakat stor besvikelse hos de anställda som har räknat med lönehöjningar. Det kan förklaras med att regionen går med underskott i miljardklassen och måste spara trots höjda skatter och högre patientavgifter, klargör regionrådet Robert Johansson på ett möte med sjukhusfysikerna och deras chefer på Karolinska.

– Det här låter som en intressant och bra modell, och varför ändra ett system som fungerar, säger han utan att kunna ge några löften, då Karolinska Universitetssjukhuset som arbetsgivare äger frågan, säger Robert Johansson.

 

Baka in i avtalet

Kompetensstegen finns inte inskriven i några avtal, vilket för det möjligt för arbetsgivaren att dra in den när arbetsgivaren så önskar.

 –Vi vill få in kompetensstegens lönekoppling i avtal mellan arbetsgivare och fack, säger Jens Zimmerman, som själv har drabbats av den pausade kompetensstegen.

Nivåerna på löneökningar i samband med att flyttas upp ett kompetenssteg varierar, men har brukat hamna på mellan 3 000 och 8 000 kronor i månaden.

Palle Liljebäck

chefredaktör