Frågor & svar
Nyheter

Naturvetarna: Skär inte i miljöbudgeten

Inför höstbudgeten har Naturvetarna ett tydligt budskap till regeringen. Behåll eller öka anslagen till de myndigheter som har ansvar för miljö- och klimatfrågor.  

Publicerad:

Detta sätter vi fingret på i ett brev riktat till regeringen inför budgetsläppet: 

  1. Snabba på tempot i handläggningen av miljöprövningar och miljötillstånd. Utvecklingen går i dag åt motsatt håll, vilket gör att industri och företag kan komma att etablera sig andra länder. Låt utvecklingen av det gröna stålet och annan miljöteknik stanna i Sverige. 
  2. Sverige får inte missa det klimatmål som medlemsländerna har kommit överens om. Det skulle kunna bli en dyrbar affär att bryta den överenskommelsen. Ett sådant exempel är utökningen av handeln med utsläppsrätter inom EU. 
  3. Viktiga forskningssamarbeten inom EU gällande miljö- och klimatfrågor måste fortsätta. Sverige får inte bli en bromsklots i den gröna omställningen. 
  4. Behåll den höga kompetens som Sverige har inom miljö- och klimatområdet. Att sätta klimatarbetet på paus innebär att kompetens går förlorad, vilket både tar tid och blir dyrbart att bygga upp igen. 
Palle Liljebäck

chefredaktör