Frågor & svar
Nyheter

Här finns framtidsjobben för naturvetare 2029

Lagom till att ansökan till högskole- och universitetsutbildningar öppnat har Saco släppt rapporten Framtidsutsikter för akademiker. För naturvetare ser det särskilt ljust ut för yrken inom data, matematik och miljö.

Publicerad: Uppdaterad:

Naturvetares kompetens blir allt mer efterfrågad, och enligt de prognoser som Naturvetarna gjort inom ramen för Saco:s Framtidsutsikter är det en hög efterfrågan på IT-akademiker, dietister och matematiker, medan det fortsätter vara balans mellan efterfrågan och utbud på utbildade biologer, biomedicinare, jägmästare, skogsmästare och skogsvetare.

– I dag är konkurrensen om naturvetenskaplig kompetens hög, vilket ger depetra_200.jpg som söker jobb ett bättre utgångsläge. Samtidigt behöver de som är på arbetsmarknaden fylla på med kunskap allt eftersom för att vara relevanta i den höga förändringstakt som råder, säger Petra Malm Danielson, samhällspolitisk chef på Naturvetarna.

Naturvetarna arbetar strategiskt för att locka fler ungdomar till naturvetenskapliga utbildningar och för att öka möjligheten för naturvetare att stärka sin kompetens under hela arbetslivet för att vara relevanta i den snabba omställning som pågår på arbetsmarknaden.

– Vi har gjort flera inspel till regeringen kring hur vi kan få fler unga att välja naturvetenskapliga och tekniska utbildningar både på gymnasie- och högskolenivå, men även kring hur vi kan locka till oss utländska talanger och få dem att stanna i Sverige. Vi upplever det som att vi är många som driver dessa frågor åt samma håll, vilket är positivt, säger hon.

 

Yrken med goda jobbchanser 2029:

Agronom och lantmästare
Biomedicinsk analytiker
Dietist och nutritionist 
Djursjukskötare
Fysiker och sjukhusfysiker 
Geovetare och naturgeograf 
IT-akademiker 
Kemist 
Matematiker och statistiker 

 

Läs mer om naturvetares arbetsmarknad här

 

Samarbete för att råda bot på kompetensbristen

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer är ett exempel på ett naturvetenskaplig yrke som det just nu är stor brist på.

asa_hoffmann.jpg

Vad kan man göra för att locka unga till att välja yrken där det råder brist på kompetens?

– Stockholms stad har ett samarbete med både Stockholms universitet och Södertörns högskola för att visa hur det är att arbeta som miljö- och hälsoskyddsinspektörer, som är efterfrågade båda nu och framåt. Inspektörer åker ut till studenterna som pluggar miljö och utveckling för att berätta om det praktiska arbetet. Det har varit väldigt uppskattat, säger Åsa Hoffmann, enhetschef på Stockholms stad.

 

"Framtidsutsikter" är en årlig rapport från Saco som förutspår arbetsmarknaden för ca 60 akademikeryrken om fem år, baserat på yrkesantal, utbildningsvolymer och pensioneringar. Saco, en sammanslutning av 21 fackförbund för akademiker som arkitekter och läkare, sammanställer rapporten med expertis från medlemsförbunden.

Ellinor Molin

webbredaktör