Frågor & svar
Nyheter

Banta myndigheter slår krokben för den gröna omställningen

Varslet på Naturvårdsverket är ännu en signal på att regeringen inte tar den gröna omställningen på allvar, menar Naturvetarnas förhandlingschef Per Sjödin. Och nu slår även näringslivet larm om nedskärningarna. 

Publicerad:

I förra veckan varslade Naturvårdsverket om att de kan behöva säga upp närmare 65 personer. Enligt verket är det främst tidsbegränsade satsningar och stödverksamheten som drabbas, men man skriver också i ett pressmeddelande att hela verksamheten kommer beröras.

– Neddragningarna följer i spåren av regeringens budgetunderlag där man valt att skära i budgeten för de miljö- och klimatvårdande myndigheterna. Det här är olyckligt, menar Per Sjödin.

Det ger en signal om att man inte är beredd att satsa på en trovärdig grön omställning av samhället, säger han.

I en artikel i Altinget (bakom inlogg) varnar även 15 branschorganisationer inklusive Svenskt näringsliv, Skogsindustrierna, Teknikföretagen och Ikem för att nedskärningarna kommer innebära en kompetensförlust på myndigheten. De menar att det kommer skada näringslivets konkurrenskraft och hämma klimatomställningen.

 

Kompetens går förlorad

Att dra ner på tjänster inom de berörda myndigheterna kommer få konsekvenser på både kort och lång sikt. I det korta perspektivet förlorar myndigheten värdefull kompetens som behövs för att klara Sveriges fortsatta gröna omställning. På längre sikt kan det betyda att trycket ökar på de som blir kvar. Det kan få till följd att specialister väljer att söka sig från myndigheten.

– Den här typen av kompetens är inget som går att trolla fram ur rockärmen när den behövs, utan det handlar om många år av erfarenhet och kunskapsinhämtning som nu går förlorad, och som kommer vara svår att bygga upp igen, säger Per Sjödin.

Det kommer även påverka handläggningstider på länsstyrelser och kommuner, som i sin tur gör att miljötillstånd och miljöprövningar kan ta längre tid. Det drabbar företag som verkar inom eller nära den gröna omställningen av samhället, och kan ha till följd att de väljer att flytta sin verksamhet till andra länder.