Frågor & svar
Nyheter
Skugga av en person som går med en barnvagn.

Tuffa förhandlingar pågår: ”Viktig jämställdhetsfråga”

I en avtalsrörelse handlar det om att ge och ta. Föräldralön från första dagen på nya jobbet är en hjärtefråga för Naturvetarna.

Publicerad:

Det var strax före jul som Naturvetarna växlade yrkanden med arbetsgivarna inom IKEM, Innovations- och kemiföretagen. Målet är att ett nytt avtal ska vara på plats den 1 april.

– Det är tuffa förhandlingar i ett läge där flera av företagen har svårt att hitta den kompetens de behöver. För att fortsätta vara attraktiva menar vi att vissa villkor behöver förbättras, säger Daniel Wallin, avtalsansvarig ombudsman på Naturvetarna.

En viktig fråga för Naturvetarna är att föräldralönen – ett lönetillägg ovanpå den statliga ersättningen från Försäkringskassan – ska börja gälla första anställningsdagen.

– Det skulle innebära en anpassning till det som gäller inom vissa andra avtalsområden, som i staten. Det är en viktig jämställdhetsfråga, säger Daniel Wallin.

 

Håller hårt i lyckade förhandlingar

Men lika viktigt som att förbättra villkoren är att bibehålla de värden som man i förhandlingar har uppnått tidigare.

– Vi vill alltså inte se några försämringar för våra medlemmar. Samtidigt går det bra för många företag inom bland annat life science, vilket vi menar inte bara ska speglas i lönekuvertet, utan är också en chans att förbättra villkor och förmåner.

Avtalet med IKEM berör drygt 2 300 av Naturvetarnas medlemmar.

Varför är det avtalet så viktigt?

– Hur väl vi lyckas kommer att bli normerande för många andra avtal som berör naturvetare. Det råder en samsyn om att det är den konkurrensutsatta industrin som ”märket”, säger Daniel Wallin.

Palle Liljebäck

chefredaktör