Frågor & svar
Nyheter
Collage med porträttbild på Annika Fahlander från CSN, ett tomt klassrum och CSN:s logga.
Annika Fahlander, CSN.Foto: CSN, Pixabay

Tusentals personer utan besked om studiestödet från CSN

Via CSN kan du med åtta års arbetserfarenhet ansöka om omställningsstudiestödet, men tusentals ansökningar kommer inte att bli besvarade i år på grund av långa handläggningstider.

Publicerad:

Från och med hösten 2022 blev det möjligt att söka omställningsstudiestödet, ett studiemedel från CSN för personer som arbetat i minst åtta år. Syftet är att kompetensutveckla arbetskraften och skapa förutsättningar för den gröna och teknologiska omställningen.

– Det råder brist på specialiserad naturvetenskaplig kompetens och utvecklingen går fort inom exempelvis life science, digitalisering och den gröna omställningen, något som Naturvetarnas analyser tydligt visar. Behovet av kunskapsutveckling är därför också stort för att möta nya roller och metoder, säger Frida Lawenius, tf förbundsdirektör på Naturvetarna.

Nu riskerar tusentals sökande få vänta på besked från CSN till 2024.

– Det här enorma intresset var långt över våra förväntningar, och egentligen för alla som är involverade i arbetet med studiestödet, säger Annika Fahlander, chef för utbetalningsavdelningen på CSN.

 

Många ansökningar behöver kompletteras

En del får besked inom rimlig tid men för många är det lång väntan, och i dagsläget finns ingen maximal väntetid enligt Annika Fahlander som berättar att många faktorer spelar in i handläggningstiden.

– Ibland vill den som söker ändra i sin ansökan, eller så behöver den kompletteras. Men just nu är handläggningstiderna helt klart för långa och det är jättetråkigt att vi inte mäktar med att möta behovet.

 

28 000 väntar på beslut

En av de 28 000 som väntar på svar är kemisten Gustav Arbrandt, medlem i Naturvetarna. Han lämnade in sin ansökan den 2 april men har fortfarande inte fått svar. Det senaste beskedet han fick var att han kanske kan få svar innan årsskiftet.

– Det som är mest frustrerande är bristen på information. Man är mitt i livet och vill öka sin attraktionskraft på arbetsmarknaden. Men samtidigt måste det funka rent ekonomiskt, säger han.

Gustav sökte omställningsstudiestödet då hans dåvarande arbetsplats lades ner, men den stora anledningen var att öka sina möjligheter på arbetsmarknaden. Han har nu börjat studera till lärare, ett yrke som är efterfrågat med hans kompetens. Men villkoren för de olika bidragen, studiebidraget och omställningsstudiestödet, har han svårt att få klarhet i.

– Det jobbiga är att jag själv måste ringa runt för att få någon visshet. Jag försöker göra det rätta och hitta det lämpligaste steget till försörjning. Men samtidigt är man ju också rädd att diskvalificera sig själv i någon process.


Det är också svårt att få klarhet i om ansökan håller måttet eller om det ens finns några pengar kvar för dom som har sökt.

– Syftet med omställningsstödet är bra men utförandet håller inte. När det kommer till kritan får man inte den information eller stöd man behöver, avslutar han.

CSN har idag cirka 100 personer som arbetar med att handlägga ansökningar, men endast resurser för 70 stycken medarbetare. Anledningen är att CSN fått stärka upp med personal från andra verksamhetsområden då de inte fått medel för att rekrytera fler på kort sikt.

 

Nästa ansökningsperiod öppnar som planerat

Trots alla personer som saknar beslut ska nästa ansökningsperiod öppna som planerat första oktober. Annika Fahlander uppmanar att söka studiestödet.

– Det blir utmanande för oss. Vi ser inte möjligheter att komma i fas så snabbt, men man ska absolut söka. Stödet är en fin möjlighet för de som faktiskt får ett positivt besked och får möjligheten att påbörja studier.

För att underlätta handläggningstiden kan man se till att ha kontaktat sin omställningsorganisation innan man ansöker, och läsa på CSN:s hemsida vad som gäller.

– Ur ett samhällsperspektiv är det skämskudde på regeringen att inte värna överenskommelsen med oss parter och säkerställa resurserna för att hantera inkomna ansökningar. Att de personer som genomför studier nu i höst förväntas stå utan inkomst under studierna, för att få beviljande och finansiering först nästa år duger helt enkelt inte! säger Frida Lawenius.

Tänk på det här om du ska ansöka omställningsstudiestödet

- Läs regelverket hur omställningsstudiestödet fungerar
- Kontakta din omställningsorganisation innan du ansöker
- Läs tips på CSN:s hemsida

Ellinor Molin

webbredaktör

Nikita Zeiloth

Journalist & digital innehållsproducent