Frågor & svar
Nyheter

Sverige klarar sig inte utan utländska forskare

Utländska forskare arbetar mer än heltid i Sverige och känner sig mer otrygga än gruppen forskare som helhet, det visar vår nya studie. Här listar vi förslag för att välkomna utländsk kompetens och vad som krävs för att behålla den.

Publicerad:

Inom flera områden som är avgörande för Sveriges framtida konkurrenskraft finns en efterfrågan på högt specialiserad kompetens. Detta inkluderar forskare inom biovetenskap, teknik, hälso- och sjukvård och miljösektorn. Med tanke på Sveriges begränsade antal doktorer är både akademi och industri beroende av internationell rekrytering.

I en undersökning som Naturvetarna har gjort undersökts hur de forskningsinriktade medlemmarna inom akademin upplever sina arbetsvillkor. Resultaten tyder på att utländska forskare arbetar mer än heltid och känner sig mer otrygga än gruppen som helhet. Det är tydligt att även om dessa utländska forskare vill stanna i Sverige så känner de sig inte välkomna och begränsade av det svenska systemet. Även de som har en så kallad "tillsvidareanställning" känner sig ofta otrygga, eftersom de regelbundet måste söka och få pengar för att behålla sina jobb.

– Det är ett enormt slöseri på resurser att högutbildade forskare tvingas lämna Sverige efter disputationen. Naturvetarna arbetar för att förbättra situationen för utländska forskare, säger Frida Lawenius, förbundsdirektör på Naturvetarna.

Sverige har historiskt sett haft ett gott internationellt rykte. Strängare och mer komplicerade lagar och hård retorik mot människor från andra länder har dock en negativ inverkan på vår attraktionskraft. Det skadar Sveriges rykte som en ledande kunskapsnation.

Rekommendationer från oss på Naturvetarna:

  • Universiteten ska erbjuda trygga och långsiktiga anställningar med kontinuerlig finansiering.
  • Utländska forskare ska inte ses som billig arbetskraft. Alla forskare ska ha löner som går att leva på och inte vara beroende av anslag.
  • Arbetsvillkoren ska vara lika för både svenska och utländska forskare.
  • Utlänningslagstiftningen ska underlätta för internationella experter och deras familjer som vill bosätta sig i Sverige.
  • Migrationsverket bör skynda på tillståndsansökningarna. Regelverket måste vara begripligt och medge statusförändringar.
  • Utse samordnare för att vägleda högutbildade arbetstagare, inklusive forskare, genom nödvändiga myndighetskontakter och tillstånd vid flytt till Sverige.
  • För att företag ska kunna rekrytera internationella talanger måste Sverige vara attraktivt och erbjuda tillgängliga bostäder, skolor och effektiv infrastruktur.
  • Sverige har inte råd att förlora utländska forskare

Läs hela rapporten här!

Read the full report in english