Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Nyheter
Fotokollage. Till vänster: två kvinnliga biomedicinska analytiker arbetar. Till höger: Petra Malm Danielson.

Regionpersonal tvingas utbilda sig på fritiden: ”Orimlig situation”

Det är inte bara hög arbetsbelastning och låga löner som drabbar regionernas medarbetare. De erbjuds dessutom alldeles för lite, eller ingen alls, kompetensutveckling. Det här riskerar drabba patienterna i slutänden.

Publicerad:

Var fjärde Naturvetarmedlem som arbetar i en region har inte fått någon kompetensutveckling alls det senaste året. Många tvingas ägna fritiden åt att vidareutbilda sig.

– Det är en orimlig situation, säger Petra Malm, samhällspolitisk chef på Naturvetarna.

I hälso- och sjukvården arbetar omkring 15 000 naturvetare. En stor grupp är biomedicinska analytiker, som analyserar de prover som tas för att läkare ska kunna ställa rätt diagnos och har en viktig roll för att vården ska kunna utreda, upptäcka och behandla sjukdomar.

Utvecklingen går snabbt, och legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal måste hela tiden vara uppdaterade om nya forskningsrön, behandlingsmetoder, teknisk utrustning och läkemedel.

 

Ingen kompetensutveckling senaste året

Men få medarbetare i hälso- och sjukvården får den kompetensutveckling som de har rätt till och behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt.

Naturvetarnas medlemmar som arbetar i en region fick i genomsnitt 18 timmars kompetensutveckling det senaste året, mindre än 30 minuter i veckan. Men biomedicinska analytiker fick inte ens det. Och många anställda med centrala uppgifter inom hälso- och sjukvården uppger att de inte får någon kompetensutveckling alls.

Ändå står frågan inte högt på den politiska agendan. I Naturvetarnas enkät inför valet svarade endast Kristdemokraterna och Liberalerna att man vill införa obligatorisk fortbildning av legitimerad vårdpersonal.

 

Personalen vill utveckla sig

En genomsnittlig medarbetare lägger en till två timmar i månaden på kompetensutveckling. Merparten önskar tre till fem timmars kompetensutveckling i månaden, eller en vecka till om året.

Den 1 oktober 2022 lanserades ett nytt studiestöd för yrkesverksamma som vill bredda sin kompetens för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden, som en del av nya LAS. Intresset har varit rekordstort.

– Det är en bra möjlighet, men det kan inte ersätta den kontinuerliga kompetensutvecklingen. Alla vinner på att möjligheterna till fortbildning förbättras, säger Petra Malm.

Kompetensutveckling för olika hälso- och sjukvårdsyrken:

  • Läkare 5,3 dagar (extern fortbildning 2019)
  • Sjukhusfysiker 4,3 dagar (intern och extern fortbildning 2022)
  • Dietister 2,4 dagar (intern och extern fortbildning 2022)
  • Biomedicinska analytiker i offentlig sektor 1,3 dagar (intern och extern fortbildning 2022)